1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Apel w sprawie II etapu obwodnicy

Apel w sprawie II etapu obwodnicy

29/12/2012 11:50
Apel w sprawie II etapu obwodnicy

Apel w sprawie budowy II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S - 11 wystosuje Rada Miejska do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ostrowscy radni w piśmie apelują o niezwłoczne dokończenie budowy obwodnicy naszego miasta. Treść apelu przyjęto 27 grudnia 2012 roku podczas Sesji Rady Miejskiej.


W apelu radni miejscy wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zamiarów Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który chce zrezygnować z realizacji II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jak podkreślają w piśmie - dokończenie budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego jest oczekiwane przez lokalną społeczność, jako kontynuacja I etapu, który w żadnej mierze nie rozwiązał problemów komunikacyjnych w 70-tysięcznym mieście, a pochłonął niebagatelną kwotę prawie 300.000.000 zł.


Jako argumenty przemawiające za budową II etapu obwodnicy radni przytaczają utrudnienia powstające w mieście: duże natężenie ruchu tranzytowego, korki, wydłużony czas przejazdu kierowców drogą nr 11, zwiększone ryzyko wypadków i kolizji drogowych, potrąceń pieszych i rowerzystów, hałas, zwiększona emisja spalin, szczególnie w odniesieniu do ogromnej liczby samochodów ciężarowych przejeżdżających przez miasto.


Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad natężenie ruchu w Ostrowie Wielkopolskim wynosi średnio 22 tys. pojazdów na dobę. Radni zgodnie twierdzą, że problemy te może rozwiązać jedynie dokończenie budowy II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.


Jak podkreśla Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego miasto ze swych zobowiązań wywiązało się w całości finansując i budując - dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej - ulicę Wylotową, która ma być pierwszym zajazdem z II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.


Pod apelem podpisali się członkowie wszystkich ugrupowań Rady Miejskiej. Pismo adresowane jest do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a przekazane do wiadomości Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jerzego Buzka oraz parlamentarzystów z terenu Wielkopolski.


Podobny apel również z inicjatywy Porozumienia Społecznego -Lewica w tym samym dniu tj. 27 grudnia 2012 roku, przyjęli radni na Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Apel w sprawie II etapu obwodnicy
    1 zdjęć
    +