1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Reymont 20 lat później…

Reymont 20 lat później…

13/12/2012 13:21
Reymont 20 lat później…

W piątek, 7 grudnia 2012 roku w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim miała miejsce prezentacja projektu edukacyjnego „Reymont - reaktywacja 1992- 2012”.


Strona merytoryczno - organizacyjna przedsięwzięcia spoczywała na barkach: Donaty Koniecznej, Iwony Dembczyńskiej, Beaty Nowickiej, Marka Śmiłowicza, Jarosława Biernaczyka i Jerzego Wójcickiego, którzy 6 lipca br. założyli Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO.


Uroczystość 20 - lecia po reaktywacji tego Liceum w 1992 roku miała różne odsłony. W pierwszej wręczono dyplomy okolicznościowe przedstawicielom Grupy Reaktywacyjnej: Pawłowi Rajskiemu pełniącemu 20 lat temu stanowisko Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrowie Wielkopolskim, Aleksandrze Kierstein - wówczas przewodniczącej ostrowskiego Komitetu Obywatelskiego, Andrzejowi Kornaszewskiemu wówczas przewodniczącemu ostrowskiej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Bożenie Woś- wówczas i dzisiaj również - prezesowi ostrowskiego Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Jerzemu Bartczakowi wówczas Kuratorowi Oświaty i Wychowania w Kaliszu.


- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powrotu naszego Liceum na mapę oświatową Ostrowa Wielkopolskiego, naprawiając błędną decyzję o jego likwidacji w 1978 roku. Dziękuję wszystkim naszym donatorom, bez których nie byłaby możliwa tak wspaniała oprawa naszej, jubileuszowej uroczystości. Nie byłoby tego rocznicowego wieczoru bez ogromnego zaangażowania naszej młodzieży” - powiedziała Donata Konieczna, prezes Stowarzyszenia Reymontowskiego.

  • Reymont 20 lat później…
    29 zdjęć Reymont 20 lat później…Reymont 20 lat później…Reymont 20 lat później…Reymont 20 lat później…
    +

W imieniu Grupy Reaktywacyjnej głos zabrał m.in. Starosta Ostrowski Paweł Rajski, który powiedział m.in.:


- Ja byłem tylko małym trybikiem w tej grupie zwolenników wznowienia działalności edukacyjnej w II LO. Bez zaangażowania i odważnej decyzji Pana Jerzego Bartczaka, kaliskiego Kuratora Oświaty i mojego pierwszego szefa, nie byłoby to możliwe. I za to Panie Kuratorze, bardzo dziękuję. Dziękuję także Andrzejowi Kornaszewskiemu, pierwszemu dyrektorowi, który z dobraną przez siebie grupą nauczycieli przywracał dawny blask tej szkole. Dziękuję także zmieniającemu się w ciągu minionych 20 lat, gronu pedagogicznemu, które wspólnie z uczennicami i uczniami solidnie zapracowało na dzisiejszą pozycję lidera wśród liceów ostrowskich.


Następnie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Reymontowskiego przyznano tytuły honorowe za wybitne osiągnięcia w minionym 20 - leciu. Tytuł „Zasłużony dla Szkoły” - otrzymał Andrzej Kornaszewski, tytuł „Zasłużony Profesor”- otrzymała polonistka Mirosława Grzesiak, a tytuł Wybitna Absolwentka - Natalia Walczak- zdobywczyni m.in. 3. miejsca w kraju w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.


- W 1992 roku stanowiliśmy jako społeczność szkolna grupę bardzo zżytą. Atmosfera w pokoju nauczycielskim była niemalże rodzinna. Bardzo się cieszę, że jako absolwentka Reymonta, mogłam uczestniczyć w tym pionierskim dziele jego reaktywacji. A młodemu i prężnemu Stowarzyszeniu, dziękuję za przyznane wyróżnienie i życzę dalszych ciekawych przedsięwzięć- powiedziała Mirosława Grzesiak.


Okolicznościowe dyplomy otrzymały także: Izabela Bothur- dyrektor II LO w latach 1999-2011 oraz Renata Nowak- pełniąca w tych samych latach funkcję wicedyrektora, a od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku p.o. dyrektora tego Liceum.


- II LO to przerwana historia szkoły z ogromnymi tradycjami. Była to historia ciekawa i burzliwa. Trwanie i zmiana to dwa kluczowe słowa idealnie pasujące do ostrowskiego Reymonta. To kolejni, zmieniający się dyrektorzy, widoczni na portretach w auli, w której się dzisiaj znajdujemy, to zmieniający się nauczyciele i uczniowie, tworzyli oblicze tej szkoły, w której mam zaszczyt od 1 września br. pełnić funkcję dyrektora -powiedział Karol Marszał.


W bogatym i ciekawie skomponowanym montażu słowno - muzycznym prowadzonym przez Marysię Falis z I D oraz Piotra Jaśkowiaka z III B zaprezentowali się młodzi artyści z Reymonta: Zosia Banaszak, Ania Wróbel, Robert Wnuk- wszyscy z III E, Małgosia Grobelnaz III B, Marta Matysek i Maciej Sułecki z II F, Agnieszka Rasiak z II E oraz Julia Jaszczykz I D. Podczas uroczystości wystąpili także absolwenci: Agnieszka Kurzawa i Mateusz Ogórkiewicz.


Na zakończenie prowadzący uroczystość, Jerzy Wójcicki podziękował wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym odbył się jubileusz. Szczególne słowa podziękowania skierował w stronę młodych artystek i artystów, którzy uświetnili przedsięwzięcie.


Końcowy akcent uroczystości to kuluarowe rozmowy przy skromnym poczęstunku. Były one doskonałą okazją do rozmów pokoleniowych, bowiem na uroczystość zaproszono m.in. Grono Pedagogiczne z roku 1978 z Dyrektor Łucją Huzarewicz na czele.


Wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę okolicznościową publikację „Z archiwum 20- lecia. Reymont – reaktywacja 1992 - 2012”, z którą można się również zapoznać na www.2liceum.osw.plw zakładce Stowarzyszenie Reymontowskie.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim