1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Większa konkurencja na rynku

Większa konkurencja na rynku

22/11/2012 13:03
Większa konkurencja na rynku

Około 9,7 proc. wynosiła na koniec września stopa bezrobocia w Powiecie Ostrowskim. To więcej niż w Wielkopolsce, ale zdecydowanie mniej niż wskaźniki krajowe. Coraz większą konkurencją dla rodzimych pracowników są obcokrajowcy. Ilość legalnie zatrudnionych cudzoziemców wzrasta lawinowo.


Szczegółową analizę lokalnego rynku pracy przedstawiono podczas konferencji prasowej w dniu 16 listopada 2012 r. Bezrobocie tradycyjnie rosło od później jesieni, by spadać wiosną i latem. Jednak dynamika procesów była inna.


- Mamy recesję i negatywne zjawiska jeśli chodzi o oferty pracy, ale na szczęście nie jest u nas tak źle jak się zapowiadało. Tendencje wskazują jednak, że bezrobocie w  styczniu 2013 r. będzie wyższe aniżeli w tym samym miesiącu 2012 r. – powiedział Tomasz Ławniczak Wicestarosta Ostrowski, jednocześnie szef Powiatowej Rady Zatrudnienia.


Na koniec września w Polsce stopa bezrobocia wynosiła 12,4 proc. Natomiast w subregionie kaliskim najwyższy wskaźnik w tym zakresie zanotowano w Jarocinie (13,0), a najlepiej sytuacja kształtowała się w powiecie grodzkim Kalisz (8,0). Największe problemy ze znalezieniem pracy mają mieszkańcy północnej Wielkopolski, gdzie bezrobocie może przekroczyć nawet 20 proc.


Jak poinformowała szefowa ostrowskiego Powiatowego Urzędu Pracy to do naszego urzędu trafia relatywnie dużo ofert pracy, chociaż pracodawcy poszukujący pracowników nie mają bezwzględnego obowiązku zgłaszania wszystkich wakatów.


- W ciągu dziewięciu miesięcy napłynęło ponad 3,5 tys. ofert pracy. Wiem, że często oscylują one na granicy minimalnego wynagrodzenia, pokazują także, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy – powiedział dyrektor Hanna Pawlak-Kornacka.


Z urzędowych statystyk wynika ponadto, że sporą grupę pozostających bez pracy stanowią osoby bez wykształcenia. Niestety, znajduje się wśród nich znaczna grupa młodych ludzi, uczniów którzy przerwali naukę bądź są absolwentami szkół ogólnokształcących lub edukację zakończyli na etapie podstawówki.


W grupie zawodów deficytowych, na który jest największy „popyt’’ rynkowy znajdują się: opiekun osoby starszej, przedstawiciel handlowy, spawacz metodą MAG, pracownik firmy ochroniarskiej czy ubojowy. W nadwyżce są m.in. technik mechanik, technik technologii odzieży, krawiec, elektromechanik pojazdów samochodowych, spawacz ręczny.


Okazuje się także, że rodzimym pracownikom rośnie konkurencja zza wschodniej granicy. Jeszcze dwa lata temu pracownicy z tych krajów stanowili niewielki promil ogólnej liczby zatrudnionych teraz to zmienia się diametralnie.


- Obywatele Rosji Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii mogą na terenie Polski pracować przez pół roku bez uzyskania pozwolenia na pracę. Warunkiem jest zgłoszenie przez pracodawcę oświadczenia o zamiarze przyjęcia do pracy obcokrajowca – wyjaśnia H. Pawlak-Kornacka.


O ile w 2010 roku takich zgłoszeń było zaledwie 30, to w tym roku jest już 550.


Sporym zainteresowaniem cieszą się aktywne formy zatrudnienia. Tradycyjnie najwięcej skorzystało z możliwości odbycia staży, prawie 130 otrzymało dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej, a ponad 150 pracodawców skorzystało z wsparcia przy tworzeniu nowych miejsc pracy.


Ostrowski PUP jest bardzo aktywny i skuteczny w pozyskiwaniu środków unijnych na różne formy aktywizacji zawodowej. W minionym roku skorzystał m.in. z programów: Standaryzowana profesjonalność, Równe szanse, Junior, Program dla aktywnych, Aktywni po 50 roku życia oraz z rezerwy Ministerstwa Pracy.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Większa konkurencja na rynku
    2 zdjęć Większa konkurencja na rynku
    +