1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ponad 10 milionów na kształcenie

Ponad 10 milionów na kształcenie

22/11/2012 12:56
Ponad 10 milionów na kształcenie

Ponad 10 mln złotych środków zewnętrznych z tzw. miękkich programów pozyskał w 2012 r. do swojego budżetu Powiat Ostrowski oraz instytucje podległe. Pieniądze te przeznaczone zostały na rozwój edukacji, przeciwdziałanie bezrobociu i integrację społeczną.


Szczegółowego podsumowania pozyskanych kwot oraz realizowanych programów dokonano podczas konferencji prasowej w dniu 16 listopada 2012 r.


- Przesłanką do spotkania było podpisanie w ostatnich dniach umów na trzy nowe projekty adresowane do uczniów naszych szkół zawodowych, których wartość wyniosła prawie 600 tys. zł – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski. - Rok 2012 to czas, kiedy dostęp do tzw. twardych środków unijnych- inwestycyjnych ze względu na kończącą się perspektywę jest ograniczony. Pozostały projekty miękkie. Nie wszyscy są nimi zainteresowani. U schyłku roku chcemy pokazać, że jesteśmy skuteczni w ich pozyskiwaniu i przyniosły one nam do budżetu bardzo konkretną sumę.


Jak podkreślał Starosta Ostrowski środki zewnętrzne, w tym unijne, skutecznie pozyskuje nie tylko Starostwo Powiatowe, ale także Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i ostrowski Szpital. Pieniądze te mają konkretny wymiar dla poszczególnych grup zawodowych.


- Niż demograficzny i nowa podstawa programowa sprawiają, że nauczyciele mają problem z „wypracowaniem’’ wymiaru godzin. To ta grupa zawodowa może korzystać z projektów, które przygotowujemy. Np. w projekcie dotyczącym rozwoju szkolnictwa zawodowego w ciągu dwóch lat trwania zrealizowano 10 tys. godz. zajęć. W praktyce oznacza to możliwość dodatkowego zatrudnienia w różnym wymiarze godzin dla 115 nauczycieli. Pozyskane środki są więc uzupełnieniem ich domowego budżetu
– wyjaśnia Starosta Ostrowski.


Dzięki pozyskanym środkom uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności, a szkoły ciekawszą ofertę edukacyjną odpowiadającą potrzebom rynku.


- To są projekty na rozwój edukacji i przeciwdziałaniu bezrobociu, ale wszystkie tak naprawdę skierowane na rozwój kapitału ludzkiego, a więc poziomu edukacji naszego społeczeństwa. Bardzo ważne jest dla nas, dla budżetu to, że dofinansowanie w tych projektach wynosi 100 proc. My nie dokładamy nic z budżetu, a w zamian uczestnicy mają pełne utrzymanie zapewnioną realizację stażu, który podnosi ich kompetencje. Praktykują w zagranicznych firmach, mają możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie i w warunkach zbliżonych do „normalnych’’ stanowisk pracy. Jest to dla nich bardzo konkretna wiedza i umiejętności – powiedział Marcin Woliński kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (RPŚZ).


Uczniowie z Ostrowa trafiają do szkół i firm w różnych krajach. Najczęściej są to: Niemcy, Finlandia, Francja czy Wielka Brytania.


- Właśnie kontakt z żywym językiem, konieczność pokonania bariery porozumiewania jest też atutem tych staży. Niektóre z nich jak oferta adresowana do uczniów Zespołu Szkół Usługowych w francuskim Bar Le Duc kończą się państwowym egzaminem zawodowym co jeszcze uatrakcyjnia staż – wyjaśnia Tomasz Sobczak z RPŚZ.


Oferta szkoleniowa obejmuje naukę umiejętności, które są poszukiwane przez pracodawców: spawanie, obsługa wózków widłowych, obrabiarek CNC i innych. O tym, że jest to projekt trafiony świadczy zainteresowanie uczniów.


- W projekcie dotyczącym szkolnictwa zawodowego w sumie swojej kompetencje podnosiło ok. 2 tys. uczniów. Średnio każdy z nich skorzystało 2,5 szkolenia, ale byli rekordziści, którzy wzięli udział nawet w 10 dodatkowych zajęciach – powiedział Sławomir Tyburcy z RPŚZ w Starostwie Powiatowym w Ostrowie.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Ponad 10 milionów na kształcenie
    1 zdjęć
    +