1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. W obiektywie
  4. Foto
  5. Skarbiec Kultury w Forum Synagoga

Skarbiec Kultury w Forum Synagoga

30/10/2012 20:41
Skarbiec Kultury w Forum Synagoga
fot. Jan Jędrzejak

We wtorek 30 października 2012 o godzinie 11.00 w ostrowskim Forum Synagoga odybło się podsumowanie konkursu - literackiego i plastycznego – „GDYBYM BYŁ KRÓLEM…” – DLA uczniów klas I-III oraz klas IV-VI , zorganizowanego przez Ostrowskie Centrum Kultury z okazji obchodzonego w Polsce Roku Janusza Korczaka.


Bazę wyjściową do konkursu stanowiły dzieła literackie Janusza Korczaka: „Król Maciuś Pierwszy” oraz „Król Maciuś na wyspie bezludnej”, a także „Kajtuś Czarodziej”, „Bankructwo małego Dżeka” i inne. Opowieści o przygodach bohaterów to tylko punkt wyjścia do rozmowy z dziećmi o ich marzeniach, możliwościach ich spełniania oraz prawach do posiadania dzieciństwa, w bardzo ogólnym ujęciu.

Uczestnicy mieli za zadanie zinterpretować tytuł konkursu - na podstawie znajomości utworów Korczaka, a także na podstawie własnej wyobraźni i umiejętności. Warto dzieci zachęcić do interpretacji myśli korczakowskiej, wg której każde dziecko ma: godność, zainteresowania, potrzeby i prawa.


Na spotkaniu w synagodze laureaci konkursu otrzymali nagrody, a także mogli wysłuchać wykładu pana profesora Śliwińskiego i koncertu piosenek dla dzieci, skomponowanych przez Dominikę Kaczałę do wierszy polskich poetów.


Prowadzenie: Aleksandra Kiełb-Szawuła


PIOTR ŚLIWIŃSKI – ur. w 1962 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Krytyk literacki, literaturoznawca. Pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat nagrody im. Kazimierza Wyki (2008). Przewodniczący Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. Opublikował m.in. książki: Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej (2002), Poetyckie awangardy (2004), Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce (2007). Mieszka w Poznaniu. Mieszka w Krakowie.

www.centrum-ostrow.pl

Galeria

  • Skarbiec Kultury w Forum Synagoga
    30 zdjęć Skarbiec Kultury w Forum SynagogaSkarbiec Kultury w Forum SynagogaSkarbiec Kultury w Forum SynagogaSkarbiec Kultury w Forum SynagogaSkarbiec Kultury w Forum Synagoga
    +