1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Od dialogu motywującego do pozytywnej zmiany

Od dialogu motywującego do pozytywnej zmiany

24/10/2012 13:45
Od dialogu motywującego do pozytywnej zmiany

Od dialogu motywującego do pozytywnej zmiany - to hasło konferencji profilaktycznej z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konferencja odbyła się we wtorek 23 października 2012 roku w Forum Synagoga. Organizatorem sympozjum był samorząd Ostrowa Wielkopolskiego.


Konferencja "Od dialogu motywującego do pozytywnej zmiany" to wpisuje się w tematykę zagadnień z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w środowisku.


- Dialog motywujący stanowi nowatorskie podejście i jest niezwykle skuteczną strategią, która w czasie przeprowadzania rozmowy pomaga przełamać opory osobom dotkniętym problemem, pozwala podjąć pożądane i istotne dla nich zmiany w życiu. Tematyka konferencji jest bardzo ważna, ponieważ praca z dzieckiem, uczniem, rodziną z problemem uzależnień i przemocy wymaga uczciwej relacji, otwartej na partnerstwie, szacunku, empatii i akceptacji - powiedziała Krystyna Sikora, długoletni Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.


Sympozjum otworzył Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, który podziękował prelegentom oraz uczestnikom konferencji za obecność.


- Gdy polityk widzi, że coś zaczyna się od dialogu motywującego to z jednej strony jest pełen nadziei, a z drugiej pełen obaw. Mam nadzieję, że podczas dzisiejszej konferencji - w aspekcie problemów, które będą Państwo omawiali - obawy znikną, a spełnią się nadzieje. Życzę owocnych obrad i aby dyskusja zmieniła się w praktykę dnia codziennego - podkreślił Prezydent Jarosław Urbaniak.


Wstąpienie inaugurujące konferencję w imieniu Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka wygłosił dyrektor Gabinetu Rzecznika Praw Dziecka - Bartosz Sowier. Dyrektor przeczytał list skierowany do uczestników sympozjum od Marka Michalaka, w którym Rzecznik Praw Dziecka zaprezentował m.in. działania skierowane na pomoc najmłodszym wychowywanym w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym.


- Spotykacie się dzisiaj, aby dyskutować o problematyce dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym, uwikłanych w przemoc domową. Jednym z priorytetów mojej działalności jako Rzecznika Praw Dziecka jest szczególna troska o dziecko będące dotknięte przemocą w rodzinie. Przemoc - jak każde inne znaczące wydarzenie - odciska ślad w psychospołecznym oddziaływaniu dziecka, wpływając niekorzystnie na jego proces rozwoju. Od lat z niepokojem obserwuję, że problem ten w większości przypadków nierozerwalnie wiąże się z nadużywaniem alkoholu - powiedział w imieniu Rzecznika Praw Dziecka dyrektor Bartosz Sowier.


Podczas konferencji wystąpił Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Podkreślił, że organizowane od pięciu lat w Ostrowie Wielkopolskim konferencje profilaktyczne są cenną inicjatywą, głównie ze względu na merytoryczną dyskusję.


- W Ostrowie Wielkopolskim gościmy już po raz piąty, i po raz piąty z okazji konferencji profilaktycznych. Dzisiejsze sympozjum to kolejne wielkie wydarzenie. Dziękuję władzom miasta za zaproszenie i gratuluję pomysłu oraz kontynuacji idei tych konferencji, bo to się rzadko zdarza, że przez kilka lat spotkania utrzymywane są na tak wysokim poziomie - powiedział Krzysztof Brzózka.


Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie: Katarzyna Łukowska Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Iga Jaraczewska Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz Joanna Graniger - Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Fundacji ETOH w Warszawie.

Żródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Od dialogu motywującego do pozytywnej zmiany
    5 zdjęć Od dialogu motywującego do pozytywnej zmianyOd dialogu motywującego do pozytywnej zmianyOd dialogu motywującego do pozytywnej zmianyOd dialogu motywującego do pozytywnej zmiany
    +