1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Stypendia dla prymusów

Stypendia dla prymusów

17/10/2012 15:19  |  Hubert Błaszczyk
Stypendia dla prymusów
fot. Biuro Prasowe UM

134 uczniów szkół podstawowych i 107 gimnazjalistów otrzymało stypendia Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Uroczystość odbyła się 16 października 2012r. w auli Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej im. Jana Pawła II. 


W szkołach podstawowych złożono łącznie 264 wnioski, a w gimnazjach 171 wniosków o przyznanie Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na I półrocze roku szkolnego 2012/2013.

Stypendium t stanowi szczególną nagrodę za całokształt pracy ucznia, jego zaangażowanie oraz rozwijanie umiejętności i pasji życiowych. Przyznawane jest na podstawie składanych wniosków, nad którymi obraduje powoływana każdego roku Kapituła ds. przyznawania stypendium.


- Po przeanalizowaniu złożonych wniosków Kapituła postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować wnioski uczniów idąc od najwyższej średniej ocen 6,00 do 5,54 w przypadku szkół podstawowych oraz od najwyższej średniej ocen 6,00 do 5,28 w przypadku gimnazjów - mówił po posiedzeniu Kapituły jej Przewodniczący Stanisław Krakowski.


Kapituła pozytywnie zaopiniowała 240 wniosków o przyznanie stypendium, w tym 134 ze szkół podstawowych i 106 z gimnazjów. W kolejnej części posiedzenia Kapituła obradowała nad wnioskami uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zarówno tymi nie spełniającymi kryterium regulaminowej średniej ocen jak i wnioskami uczniów, których wnioski nie mieściły się w przyjętym przez Kapitułę przedziale ocen (6,00 – 5,54 dla szkół podstawowych i 6,00 – 5,28 dla gimnazjów).


Tym razem wśród gmin finansujących w 50% przyznanego stypendium dla 16 uczniów z ościennych gmin, znalazły się: Gmina Ostrów Wielkopolski (10), Gmina Przygodzice (4), Gmina i Miasto Odolanów (1), Miasto i Gmina Krotoszyn (1).


- Stypendia są i formą motywacji dla uczniów, ale też powodem do dumy - dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Przyznajemy je w szczególnym czasie - 16 października - gdy wspominamy Wielkiego Polaka, Patrona Stypendium - Jana Pawła II. Stąd chiałbym przypomnieć jego słowa: wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od Was nie wymagali - mówił podczas gali Prezydent Jarosław Urbaniak.


Uroczyste wręczenie aktów potwierdzających przyznanie stypendium odbyło się 16 października 2012 roku w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Galę uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 5.