1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Polityka
  4. Spotkanie władz miasta z Radami Osiedli

Spotkanie władz miasta z Radami Osiedli

28/09/2012 13:20  |  Hubert Błaszczyk
Spotkanie władz miasta z Radami Osiedli
fot. Biuro Prasowe UM

Nowa ustawa „śmieciowa”, plany budżetowe na rok 2013 oraz bieżące sprawy osiedli – to tylko niektóre z tematów jakie poruszono podczas spotkania Rad Osiedli z władzami samorządowymi Ostrowa Wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się 27 września 2012 roku w Biurze Rady Miejskiej.


Posiedzenie otworzył Jarosław Lisiecki Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.


- To kolejne, cykliczne spotkanie władz miasta z przewodniczącymi Rad Osiedli. Na posiedzeniu poruszymy kwestie dotyczące problemów bieżnych poszczególnych osiedli, ale i porozmawiamy o planach inwestycyjnych na przyszły rok – powiedział Jarosław Lisiecki Przewodniczący Rady Miejskiej.


Podczas spotkania Danuta Czajka Skarbnik Miejski omówiła propozycje dotyczące projektu budżetu na 2013 rok. Podkreśliła, że wydatki będą utrzymane na poziomie roku 2012.


- Do 20 września 2012 r. mieli Państwo złożyć wnioski planów finansowych do Urzędu Miejskiego. Utrzymujemy poziom wydatków na poziomie roku 2012. Na wydatki bieżące w roku 2013 zabezpieczamy dla Państwa kwotę w wysokości 14 tys. 406 zł, dodatkowo środki na zadania własne osiedli m.in. na organizację imprez. Środki dla rad osiedli są rozdzielane po równo, każda rada otrzymuje taką samą pulę pieniędzy – wyjaśniła Danuta Czajka, Skarbnik Miejski.


Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak zapewnił, że sytuacja Ostrowa Wielkopolskiego, w porównaniu do innych miast polskich, jest stabilna, co potwierdza także wysoka ocena raitingowa agencji Fitch Ratings – Londyn/ Warszawa dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, utrzymana na poziomie " A –" .


- Finanse miasta są bezpieczne, do tego stopnia, że gdy w roku 2014 pojawi się nowa pula pieniędzy z Unii Europejskiej, będziemy przygotowani, aby o te środki aplikować. Będziemy mieli przygotowane projekty, aby wnioskować o duże środki pieniężne, jednak co ważne- musimy wiedzieć na jakie zadania te pieniądze chcemy pozyskać i musimy być przygotowani na to, aby miasto miało wkład własny. Nad tym długoterminowo pracujemy, to jeden z naszych priorytetów – powiedział Prezydent Jarosław Urbaniak.


Nowa ustawa o odpadach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, była jednym z tematów jakie poruszono podczas posiedzenia.


- Ustawa ta nakazuje likwidację indywidualnych umów na wywóz śmieci, które mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zawierali dotąd z firmami wywożącymi odpady. Od połowy 2013 r. zadanie to przejmie miasto, które stanie się odbiorcą odpadów z prywatnych posesji. Tak więc to gmina będzie zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości zostaną natomiast zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyjaśnił Stanisław Krakowski Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Podczas posiedzenia omawiano także kwestie dotyczące m.in. utrzymania porządku na terenach osiedli oraz bezpieczeństwa na terenie miasta. Ostrów Wielkopolski podzielony jest na 11 osiedli.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Spotkanie władz miasta z Radami Osiedli
    3 zdjęć Spotkanie władz miasta z Radami OsiedliSpotkanie władz miasta z Radami Osiedli
    +