1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Badania profilaktyczne dla dorosłych w wieku 40-60 lat

Badania profilaktyczne dla dorosłych w wieku 40-60 lat

11/09/2012 10:33
Badania profilaktyczne dla dorosłych w wieku 40-60 lat
fot. Biuro Prasowe UM

Rusza czwarta edycja bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywanie i profilaktyki chorób układu krążenia u osób w wieku od 40 do 60 lat zamieszkałych w Ostrowie Wielkopolskim. Badania finansowane z budżetu miasta potrwają do grudnia 2012r.


- Badania profilaktyczne organizujemy po raz kolejny, ponieważ każda edycja pokazuje, że jest jeszcze wiele do zrobienia. W kilku przypadkach można śmiało powiedzieć, że badania profilaktyczne uratowały komuś życie. I jest to wartość nie do przecenienia. Zależy mi także na wypracowaniu pewnego nawyku badania się - mówi Jarosław Urbaniak, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Rejestracja pacjentów prowadzona jest przez Urząd Miejski - Biuro ds Zdrowia i Rodziny, pokój 306 - osobiście lub pod nr telefonu (062) 58 22 306.


- Celem programu jest wczesne i skuteczne wykrycie chorób układu krążenia oraz wdrażanie zachowań prozdrowotnych. W tym roku na skontrolowanie swojego zdrowia ma szanse kolejnych 600 ostrowian. Z tej oferty mogą skorzystać mieszkańcy miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wieku od 40 do 60 roku życia – wyjaśnia Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Ostrowa.


- Blisko pół tysiąca Polaków umiera dziennie z powodu chorób naczyniowo-sercowych, a co piąty nie ukończył 60 roku życia. Dlatego fakt kontynuowania badań profilaktycznych w Ostrowie Wielkopolskim jest nie do przecenienia. Program ten dedykowany jest dla osób będących w poczuciu zdrowia. My nie chcemy zastępować NFZ, my nie leczymy mieszkańców. Celem programu jest uświadomienie tzw. czynników ryzyka tym osobom, które się zgłoszą na badania. Po drugie - może uda się nam wykryć schorzenia, których się zgłaszający na badania nie spodziewał; określimy także 10-letnie ryzyko zgonu dla konkretnego pacjenta, na zakończenie - będzie spotkanie z lekarzem i zalecenia, co powinien zmienić, by nie znaleźć się w grupie Polaków z ryzykiem zachorowalności - mówi prowadzący badania dr Janusz Tarchalski.


Pierwszy etap - to wypełnienie wspólnie z lekarzem ankiety na temat czynników ryzyka. Następnie pomiary antropometryczne - ocena wagi, wzrostu, BMI, analiza segmentarna składu ciała z oceną zawartości tłuszczu w tułowiu. Każdy pacjent będzie miał wykonane EKG i otrzyma skierowanie do laboratorium - tam wykonane będzie badanie cholesterolu we krwi. Na koniec indywidualne spotkanie z lekarzem.


Badania prowadzić będzie wyłoniony w przetargu Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Jantar” Poradnia Lekarzy Specjalistów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Piłsudskiego 7A.

Na te badania przeznaczono z budżetu miasta 58 tysięcy złotych.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim