1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Sport
  4. Debatowali o sporcie

Debatowali o sporcie

11/09/2012 10:21
Debatowali o sporcie
fot. Biuro Prasowe UM

W środę, 5 września w Forum Synagoga odbyło się spotkanie robocze środowiska sportowego Ostrowa Wielkopolskiego z władzami miasta oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, a także Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym. Tematem spotkania była efektywność szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim.


W spotkaniu wzięli udział prezesi i członkowie zarządów klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów. Władze miasta reprezentowali Prezydent Jarosław Urbaniak oraz Marlena Maląg – Zastępca Prezydenta Miasta. Prelekcjom zaproszonych gości przysłuchiwali się także Radni z Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.


Do spotkania doszło z inicjatywy Tomasza Wiktora – Dyrektora w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zaniepokojonego spadkiem Ostrowa Wielkopolskiego w rankingach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w latach 2010-2011.


Do Ostrowa na prelekcje przyjechali Maciej Wituski - Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Mariusz Kubiak - Kierownik Oddziału Sportu i Inwestycji w Departamencie Sportu i Turystyki UMWW. Z kolei Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe reprezentowali prezes Stanisław Sikorski, Dyrektor Biura WSS Bogusław Wolwowicz oraz Dawid Gluza – Kierownik Wyszkolenia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. Prezentację o sporcie w Ostrowie przygotował Referat Kultury Fizycznej Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.


- Chcemy, by wyniki naszych sportowców były jak najbardziej efektywne, dlatego też słuchamy krytycznych uwag naszych gości z Poznania. Chłodne spojrzenie z boku na ostrowski sport na pewno się przyda – mówił Jarosław Urbaniak, Prezydent Ostrowa.


Goście z Poznania zwrócili uwagę na to, że w ostatnich latach potencjał Ostrowa Wielkopolskiego nie był odpowiednio wykorzystany jak na możliwości miasta i całego powiatu. W rankingach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Ostrów Wielkopolski w 2011 roku uplasował się na 167 miejscu w kraju z dorobkiem 152,91 pkt. We wcześniejszych latach Ostrów Wielkopolski zdobywał znacznie powyżej 200, a nawet 300 punktów (272 – w 2007 roku oraz 390,20 w rekordowym w ostatnim dziesięcioleciu 2004 roku). Przedstawiciele klubów sportowych z Ostrowa zwrócili jednak uwagę na to, że w naszym mieście funkcjonują z sukcesami dyscypliny sportu, które nie są ujęte w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzież. Jako przykład można podać speedrower, dyscyplinę sportu, w której każdego roku reprezentanci Wirażu Ostrów zdobywają po kilkanaście medali mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, a w żaden sposób nie przekłada się to na punkty we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Andrzej Latusek rozmawiał z przedstawicielami WSS o możliwości wpisania speedrowera na listę dyscyplin objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży. Ostatnio do tego grona dołączyły bowiem sporty motorowe oraz bilard, a wcześniej sumo.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Debatowali o sporcie
    1 zdjęć
    +