1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. W obiektywie
  4. Foto
  5. Parkomaty już od czwartku!

Parkomaty już od czwartku!

14/08/2012 12:38
Parkomaty już od czwartku!
fot. Wojciech Tarchalski Od czwartku za parkowanie zapłacimy w nowy sposób

37 parkomatów od 16 sierpnia 2012 r. będzie obsługiwać Strefę Płatnego Parkowania w Ostrowie Wielkopolskim. Płacić będzie można tylko monetami, urządzenie nie wydaje reszty. Papierowe bilety będą nadal ważne do połowy października br.


Opłatę za postój w SPP pobiera się w dni powszednie:

a) w I Strefie Płatnego Parkowania od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00
b) w II Strefie Płatnego Parkowania od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
z wyjątkiem Wigilii Bożego Narodzenia oraz ostatniego dnia roku.


- minimalny opłacony czas parkowania strefie - to ¼ godziny ( kwadrans za 50 groszy)
- wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje przy użyciu monet o nominałach: 2 złote, 1 złoty, 50 groszy, 20 groszy i 10 groszy.


- W ramach czasu opłaconego i oznaczonego na bilecie parkingowym można zmieniać miejsce postoju w danej strefie. Miejsc w strefie jest 881 - wkrótce przybędzie 40 miejsc do parkowania na "ślepym" odcinku ulicy Partyzanckiej - od Ronda Sybiraków do torów kolejowych. Koszt zakupu parkomatów to ponad 770 tysięcy złotych. Urządzenia są zasilane energią słoneczną, dla nas ważne jest także to, że są objęte gwarancją. Przetarg wygrała CITY PARKING GROUP SA z Grudziądza. City Parking Group oprócz instalacji urzadzeń zapewni miastu serwis oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych przez okres 2 lat - podkreśla Prezydent Jarosław Urbaniak.


- Parkomaty to STRADA TRANSFER francuskiego producenta PARKEON SAS. Są to jedne z nowocześniejszych urządzeń, stosowane w ostatnim czasie w wielu polskich miastach. Parkomat nie będzie wydawał reszty, nie przyjmuje także banknotów. Opłacamy z góry czas, na jaki chcemy pozostawić samochód w strefie parkowania. Dowody wpłaty włożone za szybę nadal będą kontrolowane przez pracowników biura strefy – mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.


Opłaty za parkowanie w SPP:


Opłata za jednorazowy postój w SPP wynosi:

a) za pierwszą godzinę parkowania - 2,00 zł
b) za drugą godzinę parkowania - 2,40 zł
c) za trzecią godzinę parkowania - 2,80 zł
d) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania - 2,00 zł


Opłata abonamentowa zwykła za postój wynosi:
a) za okres jednego tygodnia 60,00 zł,
b) za okres dwutygodniowy 96,00 zł,
c) za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia /X-1/ miesiąca następnego) 176,00 zł,
d) dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania - za okres jednego miesiąca kalendarzowego 12,00 zł.


Opłata za parkowanie na wydzielonych stanowiskach postojowych zastrzeżonych znakiem P-20 (tzw. koperta) i znakiem D-18a na prawach wyłączności, wynosi miesięcznie:
a) za okres 8 kolejnych godzin w ciągu doby 352,00zł


Opłata abonamentowa za postój pojazdu osoby pracującej w Strefie Płatnego Parkowania lub osoby posiadającej nieruchomość w Strefie Płatnego Parkowania wynosi:
a) za okres jednego tygodnia 40,00 zł,
b) za okres dwutygodniowy 50,00 zł
c) za okres trzytygodniowy 60,00 zł
d) za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia /X-1/ miesiąca następnego) 70,00zł
e) za okres 1 kwartału 200,00 zł.


Opłata dodatkowa za nie uiszczenie opłaty za parkowanie wynosi:
a) uiszczona w ciągu 3 dni od daty nieopłacenia postoju 15,00 zł,
b) uiszczona po terminie określonym w pkt 5 a 50,00 zł,
c) nie uiszczone opłaty dodatkowe w terminie 9 dni od dnia zdarzenia (wystawienia wezwania - raportu) podlegają egzekucji administracyjnej wraz z należnymi kosztami takimi jak: - koszt upomnienia.


Stawką zerową opłaty parkingowej objęte są postoje:
a) pojazdów pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno- kanalizacyjnego, itp. podczas usuwania awarii,
b) pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających uprawnienia określone w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (t. j. 2005 r. Dz. U. Nr 108 poz. 908 ze zmianami), posiadający legitymację potwierdzającą to uprawnienie, lecz tylko na wyznaczonych dla nich miejscach,
c) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju między znakami D-19 (Postój taksówek) i D-20 (Koniec postoju taksówek),
d) pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na wyznaczonych dla nich przystankach, e) pojazdów jednośladowych,
f) samochód służbowy UM,
g) samochód służbowy Starosty,
h) samochód służbowy Straży Miejskiej.


Opłata abonamentowa za postój pojazdu osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostającej w związku z dysfunkcją narządów ruchu, wynosi:

a) za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia /X-1/ miesiąca następnego) 10,00zł
b) za okres jednego roku 100,00zł


4) Nieopłacony postój - postój w Strefie Płatnego Parkowania bez ważnego biletu parkingowego wykupionego w parkomacie (§ 2 pkt 5) bądź ważnego jednego z niżej wymienionych dokumentów:

a) Identyfikatora SPP dla mieszkańca,
b) Abonamentu SPP,
c) Indywidualnego zezwolenia SPP,
d) Karty parkowania, stawka „0” – zerowa
e) Identyfikatora SPP dla osoby niepełnosprawnej

Nie opłacenie postoju stwierdza Służba Kontrolująca wystawiając Wezwanie - Raport.


5) Abonament SPP na określony pojazd – przysługuje wyłącznie na samochód osobowy osoby pracującej w Strefie Płatnego Parkowania oraz osoby będącej właścicielem nieruchomości znajdującej się w Strefie Płatnego Parkowania, będącej właścicielem lub użytkownikiem pojazdu. Abonament ten zawiera swój numer seryjny i numer rejestracyjny pojazdu.


ESP – Elektroniczny system płatności – system umożliwiający wnoszenie opłat za postój w
SPP przy użyciu telefonii komórkowej

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Parkomaty już od czwartku!
    7 zdjęć Parkomaty już od czwartku!Parkomaty już od czwartku!Parkomaty już od czwartku!Parkomaty już od czwartku!Parkomaty już od czwartku!
    +