1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Kapituła stypendialna po obradach

Kapituła stypendialna po obradach

14/08/2012 12:31
Kapituła stypendialna po obradach
fot. Biuro Prasowe UM Posiedzenie Kapituły stypendialnej

435 wniosków o stypendia złożyły szkoły podstawowe i gimnazja na pierwsze półrocze roku szkolnego 2012/2013. Kapituła ds. przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II obradowała 7 sierpnia 2012 roku. Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w październiku 2012 roku.


W szkołach podstawowych złożono łącznie 264 wnioski, a w gimnazjach 171 wniosków o przyznanie Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na I półrocze roku szkolnego 2012/2013.


Z 264 wniosków złożonych w szkołach podstawowych, 9 nie spełniało kryterium regulaminowej średniej ocen.


- 20 wniosków złożonych było przez uczniów nie zamieszkałych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Ze 171 wniosków złożonych w gimnazjach , 7 nie spełniało kryterium regulaminowego średniej ocen, a 16 wniosków złożonych było przez uczniów nie zamieszkałych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - podkreśla Stanisław Krakowski, przewodniczący Kapituły.


Po przeanalizowaniu złożonych wniosków Kapituła postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować wnioski uczniów idąc od najwyższej średniej ocen 6,00 do 5,54 w przypadku szkół podstawowych oraz od najwyższej średniej ocen 6,00 do 5,28 w przypadku gimnazjów.


Kapituła pozytywnie zaopiniowała 240 wniosków o przyznanie stypendium, w tym 134 ze szkół podstawowych i 106 z gimnazjów. W kolejnej części posiedzenia Kapituła obradowała nad wnioskami uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zarówno tymi nie spełniającymi kryterium regulaminowej średniej ocen jak i wnioskami uczniów, których wnioski nie mieściły się w przyjętym przez Kapitułę przedziale ocen (6,00 – 5,54 dla szkół podstawowych i 6,00 – 5,28 dla gimnazjów).


W wyniku szczegółowej weryfikacji ww. wniosków członkowie Kapituły postanowili z powyższej puli wyłonić 1 wniosek ucznia Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim, który posiada szczególne osiągnięcia potwierdzone odpowiednimi dokumentami w zakresie matematyki, a ponadto wykazującego się wysoką średnią ocen – 5,27 i oceną z zachowania wzorową.


Łącznie Kapituła pozytywnie zaopiniowała 241 wniosków o przyznanie Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na I półrocze roku szkolnego 2012/2013, z czego 134 to wnioski ze szkół podstawowych , a 107 to wnioski z gimnazjów.


Przewodniczący Kapituły zaproponował, by uroczyste wręczenie uczniom aktów potwierdzających przyznanie stypendium odbyło się w październiku 2012 roku.


W posiedzeniu Kapituły uczestniczyli: Stanisław Krakowski – przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Marlena Maląg – przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Dorota Grześkowiak – przedstawiciel Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, Andrzej Kornaszewski – przedstawiciel Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. W Kapitule zasiada także ks. infułat Tadeusz Szmyt.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim