1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrowskie święto z nagrodami

Ostrowskie święto z nagrodami

14/11/2022 21:14
Ostrowskie święto z nagrodami
Pośmiertnie – Emilia Nawrocka oraz Tomasz Lach zostali Honorowymi Obywatelami Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. To niezwykle ważne postacie dla naszego miasta. Odznaczenia wręczono podczas Uroczystej Sesji rady Miejskiej. Tego dnia wręczono również Medale Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Uroczystą Sesję Rady Miejskiej uświetnił koncert ostrowianki Agnieszki Greinert. To aktorka, wokalistka oraz pedagog.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, która każdego roku odbywa się 10 listopada, w dniu Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz w wigilię Święta Niepodległości.

- Jest to więc dobry czas i miejsce, aby podziękować wszystkim naszym mieszkańcom za to, że są wierni i oddani naszemu Miastu. Zarówno tu w Ostrowie, jak i poza jego granicami - nadal jednak mając z nim szczególną, uczuciową więź. Dlatego z okazji Święta naszego Miasta, pragnę skierować słowa mojego uznania i wdzięczności pod adresem wszystkich Ostrowian, którzy dobrze służą naszemu wspaniałemu Miastu, przyczyniając się do rozwoju naszej Małej Ojczyzny. To szczególne podziękowanie wobec ludzi, którzy w swoim życiu kierują się dewizą, w myśl której miarą naszego człowieczeństwa jest wielkość naszej troski o drugiego człowieka – mówi Beata Klimek, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego obchodzone jest na pamiątkę wydarzeń historycznych. 10 listopada 1918 roku mieszkańcy miasta, na wiecu w Domu Katolickim, opowiedzieli się za natychmiastową przynależnością do powstającego Państwa Polskiego. Wydarzenie to dało początek “Republiki Ostrowskiej’’, której uczestnicy, jako pierwsi w Wielkopolsce, podjęli sprawę przynależności ziem zaboru pruskiego do Polski. 29 lat temu, w 1993 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, 10 listopada ustanowiony został Świętem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

- Chciejmy dziś o tym pamiętać, że nasi przodkowie walczyli też o wolność kolejnych pokoleń. Walczyli zatem również o naszą wolność, a więc tę wartość, z której mamy szczęście korzystać. I co pokazuje przykład naszego sąsiada - Ukrainy, nie byłoby takie oczywiste, gdyby nie silne osadzenie Polski w międzynarodowej współpracy i sojuszach po 1989 roku. Od 23 lat jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, a od 18 – częścią Unii Europejskiej. Przynależność do tych organizacji, to filary naszego szeroko pojętego bezpieczeństwa. To wielka wartość, o którą zawsze powinniśmy dbać, a szczególny ciężar tej dbałości spoczywa na klasie politycznej i władzach państwa – podkreśla Jarosław Lisiecki, Przewodniczący Rady Miejskiej.

Podczas uroczystej sesji przyznano tytuły Honorowych Obywateli Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wręczone też zostały medale i nagrody zasłużonym Ostrowianom. Wszystkich wyróżnionych łączy jedno – miłość do miasta.

29. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego otrzymał Tomasz Lach. Syn Zofii Komedowej, wychowywany również przez Krzysztofa Komedę-Trzcińskiego, plastyk, malarz, grafik reklamowy, fotograf, autor książek, takich jak m.in.: „Kumpel. O Komedzie, Zośce i innych”, „Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński”. Od lat opiekuje się dorobkiem Krzysztofa Komedy, również w ramach powstałego w tym celu Stowarzyszenia, zaangażowany w wiele projektów, upamiętniających jego twórczość. Nadany tytuł stanowi podziękowanie władz Ostrowa Wlkp. za nieoceniony wkład i życzliwe wsparcie w kultywowaniu pamięci o Krzysztofie Komedzie Trzcińskim, wybitnym kompozytorze i pianiście, którego jazz narodził się właśnie w Ostrowie Wielkopolskim. Przyznane wyróżnienie podkreśla wdzięczność Samorządu Miasta za popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Komedzie, który jako wspaniały i uznany jazzman, należy do grona najbardziej utalentowanych artystów związanych z naszym miastem. Nadany tytuł jest także wyrazem docenienia udziału Tomasza Lacha w rozsławianiu Ostrowa Wielkopolskiego, jako ważnego przystanku w życiu Komedy.

30. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pośmiertnie został nadany Śp. Emilii Nawrockiej, wieloletniej kierownik oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrowie Wielkopolskim. Statuetkę odebrały córki - Jolanta Pawłowska oraz Małgorzata Nawrocka – Kowandy.

Emilia Nawrocka została zapamiętana, jako wspaniała kobieta wielkiej klasy i ludzkiej życzliwości. Podkreślała, że jej celem i marzeniem jest to, aby w naszym mieście nigdy dla nikogo nie zabrakło krwi. Mówiła też, że największe szczęście mają Ci, którzy zajmują się tym, w czym są najlepsi. Ona bez wątpienia była wzorem do naśladowania w organizacji lokalnego krwiodawstwa oraz przykładem dobrych relacji z wieloma ludźmi. Nadany tytuł stanowi wyraz pamięci, uznania i wdzięczności Samorządu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wobec całokształtu zasług Śp. Emilii Nawrockiej w dziedzinie rozwoju lokalnego krwiodawstwa oraz propagowania idei dzielenia się krwią, która jest bezcennym darem życia. Wyróżnienie podkreśla szczególny profesjonalizm, zaangażowanie oraz pracowitość Śp. Emilii Nawrockiej. W efekcie jej wielkich starań, życiowej pasji, a także za sprawą serdecznego podejścia do pomocy drugiemu człowiekowi, Ostrów Wielkopolski stał się punktem prężnie działającego krwiodawstwa na regionalnej i krajowej mapie Polski.

Nadane tytuły jednogłośnie przyznała Rada Miejska podczas wrześniowej Sesji Rady Miejskiej. Materialnym wyrazem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest statuetka wykonana przez wybitnego i uznanego artystę, plastyka i rzeźbiarza Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeera z Torunia. Ta unikatowa praca przedstawia sylwetkę Stefana Rowińskiego, pierwszego burmistrza Ostrowa Wielkopolskiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po wielu latach zaborów.

Kolejnym równie ważnym punktem uroczystości było wręczenie Medali "Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego". Medalem wyróżniono dwie ostrowskie osobowości.

Pierwszym odznaczonym jest Tomasz Wasiak. Właściciel firmy Arged, z działalnością gospodarczą w Ostrowie Wielkopolskim związany od blisko 30 lat. To nie tylko aktywny przedsiębiorca, ale przede wszystkim społecznik, mecenas oraz propagator sportu, a także dobroczyńca zaangażowany w akcje charytatywne w naszym mieście. Jego wkład i zaangażowanie na przestrzeni ostatnich lat, jako sponsora tytularnego ostrowskich klubów, koresponduje z następującymi sukcesami:

- Awansem do PGNiG Super ligi 2021/2022 Arged KPR OSTROVIA

- Zdobyciem tytułu Mistrza Polski w sezonie 2021/2022 przez – Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski

- Awansem do PGE Ekstraligi w sezonie 2021/2022 przez –TŻ Arged Malesa Ostrów Wielkopolski.

Działania Tomasza Wasiaka to efekt pasji i zamiłowania do sportu lokalnego patriotyzmu oraz bezinteresowności w pomocy drugiemu człowiekowi.

Drugi Medal ”Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” odebrał Mirosław Leśnierowski, właściciel firmy Xsero Servis. Z działalnością gospodarczą w Ostrowie Wielkopolskim związany od blisko 30 lat. Aktywny działacz i społecznik, sponsor wielu przedsięwzięć oraz klubów sportowych w naszym mieście. Jego aktywność w tym względzie była już zauważana i doceniana. Mirosław Leśnierowski jest laureatem złotej odznaki za zasługi dla piłki ręcznej. Jego znaczące wsparcie, było bardzo pomocne m. in. w rozgrywkach grup młodzieżowych i zdobyciu złotych medali Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej. Aktywnie zaangażowany również w Mistrzostwa Polski seniorów koszykarzy Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski. Działania Mirosława Leśnierowskiego zawsze wynikają z bezinteresownej postawy i są przejawem jego dobroczynności oraz zamiłowania do działalności społecznej.

Ostrowian, którzy w szczególny sposób wyróżniają się swoją pracą i postawą dla Miasta doceniła prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, przyznając coroczne nagrody. W gronie wybitnych Ostrowian są społecznicy, naukowcy, sportowcy czy artyści. Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego otrzymali:

Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi” - działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na poprawę jakości życia społeczeństwa oraz jego zrównoważonego rozwoju. Ideą Stowarzyszenia jest działalność na rzecz szkół, placówek, instytucji oświatowych i osób fizycznych w realizowaniu zadań edukacyjnych, promowanie idei uczenia się przez całe życie, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, podnoszenie jakości procesu kształcenia. Aktywność jest także skierowana na rzecz SENIORÓW, ochrony i promocji zdrowia, szeroko pojętego bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi" chętnie i systematycznie udziela wsparcia potrzebującym i pozyskuje dla nich wsparcie finansowe i materialne. Włącza się w przedsięwzięcia ogólnopolskie i lokalne, inicjuje własne. Do systematycznych działań mogą zaliczyć „Solidarnościowy Korpus Wsparcia", „Konwój Seniora", „Szlachetną Paczkę", organizację żywnościowych paczek świątecznych, pomoc rodzinom i dzieciom w trudnych sytuacjach życia codziennego.

Prof. UAM dr hab. Kornelia Ćwiklak – literaturoznawczyni, profesor na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka 2 monografii i ponad 60 artykułów naukowych, a ponadto przekładów oraz recenzji tekstów naukowych i literackich; redaktorka i współredaktorka prac zbiorowych. Od początku swej pracy naukowej zajmuje się polsko-niemieckimi relacjami w literaturze współczesnej. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych projektów badawczych oraz konferencji naukowych, polskich i zagranicznych. Laureatka indywidualnych nagród Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (III stopnia w 2014, I stopnia w 2020 roku) oraz zespołowej nagrody za osiągnięcia w pracy organizacyjnej (2015). Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2021). Stałe miejsce w jej badaniach zajmuje literatura piękna powstająca w Ostrowie. Poświęciła jej publikacje traktujące m.in. o twórczości Gustawa Bojanowskiego, Wojciecha Bąka, Edzarda Schapera, Jadwigi Żylińskiej, Kazimierza Radowicza, Aleksandry Kiełb-Szawuły. Ponadto nagrała 3 autorskie filmy dokumentalne poświęcone ostrowskiej małej ojczyźnie w literaturze oraz współczesnym poetom związanym z Ostrowem, takim jak Wojciech Gawłowski, Roman Bąk, Paweł Berkowski, Paweł Pawłowski.

Maria Gacek od kilkudziesięciu lat szczególną troską i pomocą obdarza zagubione psy oraz koty, wspierając ich zrozpaczonych właścicieli w poszukiwaniu swoich czworonogów. Jej pomoc to na opieka nad błąkającymi się zwierzętami, fotografowanie ich wizerunku, który później rozpowszechnia w przestrzeni publicznej, aby ułatwić ich właścicielom odnalezienie swoich zwierząt. Znana jest z dobrej współpracy ze Schroniskiem Międzygminnym, a dzięki jej zaangażowaniu, na przestrzeni lat do swoich właścicieli szczęśliwie wróciło już 47 czworonogów. Działalność Ostrowianki to również dokarmianie psów i kotów, które znalazły się w potrzebie. Wykonuje ją bezinteresownie i dobroczynnie, nie czerpiąc z tego tytułu żadnych korzyści, lecz poświęcając na ten cel z reguły własne środki, bądź ewentualnie karmę pozyskaną od różnych osób i podmiotów. Maria Gacek z racji swojego dużego doświadczenia w działalności na rzecz zwierząt, znana jest również z udzielania rad właścicielom zagubionych zwierząt, jak zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

Alicja Handke to młoda gimnastyczka artystyczna. W wieku 5 lat rozpoczęła swoją przygodę z gimnastyką. Obecnie Alicja trenuje wyczynowo. W tak młodej osobie kryje się ogromny talent, o czym świadczą jej osiągnięcia na ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach:
I miejsce – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w Gimnastyce Artystycznej – Opatówek 2022 r.
III miejsce – Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej –Wieliczka Cup 2022 r.
I miejsce – Ogólnopolski Turniej Gimnastyki Artystycznej – Złota Jesień – Siechnice 2022 r.
I miejsce – VIII Ogólnopolska Gala Rekreacyjnej Gimnastyki Artystycznej LA PASSIONE – Łódź 2022 r.
I miejsce – I Otwarty Turniej Gimnastyki Artystycznej – Opole Disco Cup – Opole 2022 r.
I miejsce – Ogólnopolskie Zawody w Gimnastyce Artystycznej – Puchar Własny – Siechnice 2022 r.
I miejsce – II Ogólnopolskie Zawody w Gimnastyce Artystycznej – Olimpiada Marzeń – Gliwice 2022 r.
I miejsce – I Ogólnopolski Turniej „Magic Cup” w Gimnastyce Artystycznej – Kalisz 2021 r.
I miejsce – I Ogólnopolski Turniej w Gimnastyce Artystycznej Frozen Cup – Aleksandrów

Barbara Kasprzak członek PTTK od 3 lipca 1975 roku. Od początku swojej przynależności do PTTK czynnie działa w Kole PTTK nr 13 przy Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Od 1976 roku organizuje dla pracowników, członków koła i pracowników , najpierw w ZSM potem w DELPHI obecnie w MAHLE coroczny złaz Turystów Górskich (w tym roku 45 Złaz). Działa w Klubie Górskim PTTK „Jontek" Organizuje lub współorganizuje wyjazdy w góry i wycieczki rowerowe. Działa w Zarządzie Oddziału PTTK. Przez wiele lat była sekretarzem Komisji Rewizyjnej, obecnie jest członkiem Zarządu Oddziału. Bierze udział w pracach związanych z organizacją imprez organizowanych przez Oddział PTTK , takich jak: Marzanna, Bocianim Szlakiem, Jesień Chopinowska i inne. Członkostwo w PTTK, pełnione funkcje: - data wstąpienia: 03.07.1975 rok - prezes Koła PTTK nr 13 przy ZSM Ostrów Wielkopolski - skarbnik Klubu Górskiego PTTK „Jontek" - sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK - obecnie członek Zarządu Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim. Odznaczenia PTTK: - Złota Honorowa Odznaka PTTK - odznaka 25- lat w pttk. Kol. Barbara Kasprzak jest działaczem społecznym naszego Oddziału PTTK.

Kazimierz Nawrocki ma szczególne osiągnięcia na polu promocji ostrowskiej polityki senioralnej i Miasta Ostrowa WIkp. w kraju, jak i za granicą. Jest członkiem Zarządu Ostrowskiego UTW, rzecznik prasowy i koordynator zespołu redakcyjnego Fotograf OUTW zainicjował podpisanie umowy partnerskiej o współpracy "Gazety Senior" z OUTW. Opublikował na łamach "Gazety Senior" i serwisu internetowego GazetaSenior.pl dziesiątki artykułów na temat najciekawszych inicjatyw i wydarzeń z życia ostrowskich seniorów. Były to m.in. Wywiad z Jurkiem Owsiakiem w czasie jego wizyty w ostrowskim szpitalu. Inny znaczący przykład to zainicjowanie tematu i współpraca przy artykule promującym międzynarodowy projekt „Podróż do świata robotyki" skierowanego do słuchaczy OUTW , który został opracowany w języku polskim i angielskim z racji międzynarodowego zainteresowania. Kazimierz Nawrocki został już dostrzeżony na niwie lokalnej. Otrzymał przyznany przez Radę Miejską „Medal za zasługi dla Miasta Ostrowa Wlkp." a także odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Wlkp." z rąk Marszałka Województwa. Rzadko się spotyka człowieka w dojrzałym wieku, który z taką pasją i determinacją rozsławia swoje miasto w mediach, dzięki czemu o Ostrowie Wlkp. mówi się z szacunkiem i uznaniem nie tylko w kręgach senioralnych.

Maciej Nowakowski i Rafał Stempniak trenerzy, którzy wprowadzili zespół Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia Ostrów Wielkopolski do PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn. Osiągnięcie to jest o tyle szczególne, gdyż jest to historyczny awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce dla klubu, a także miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Drużyna prowadzona przez trenerów Macieja Nowakowskiego i Rafała Stempniaka pewnie została mistrzem ligi centralnej ZPRP odnosząc 23 zwycięstwa i doznając zaledwie 3 porażek. Piłka ręczna w Ostrowie Wielkopolskim istnieje od pięćdziesięciu siedmiu lat i dotychczas nie udało się tego dokonać żadnemu z trenerów pracujących w klubie. Wart odnotowania jest fakt, drużyna jest głównie oparta na wychowankach, co podkreśla wieloletnią pracę trenerów z ostrowską młodzieżą i odniesiony wspólnie sukces.

Młodszy kapitan Adam Spychała został najlepszym strażakiem na świecie.
W październiku tego roku zdobył tytuł mistrza świata w Firefighter Combat Challenge w rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych. Był najlepszy spośród 450 zawodników. Specjalnie przygotowany tor przeszkód pokonał w czasie 1:16.20 pobijając jednocześnie swój życiowy rekord. Na podium Mistrzostw Świata FCC w kategorii indywidualnej OPEN stanął jako pierwszy Polak. Strażak na co dzień służy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Patryk Wykrota wybitny lekkoatleta, wychowanek KS STAL LA. Specjalizuje się w biegach sprinterskich. Mimo stosunkowo krótkiego stażu treningowego zdobył już kilkanaście medali mistrzostw Polski, reprezentował kraj w imprezach międzynarodowych z Mistrzostwami Europy Juniorów i Mistrzostwami Europy Seniorów włącznie. Bieżący rok - 2022 był dla Patryka niesamowity. Wywalczył wraz z kolegami z reprezentacji brązowy medal Mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 m i to poparty rekordem Polski. Patryk Wykrota jako pierwszym ostrowiani dostąpił zaszczytu wystartowania w Diamentowej Lidze - imprezie w której mają prawo startu tylko największe gwiazdy światowej lekkiej atletyki. Wywalczył w tym roku ponadto 7 medali w Mistrzostwach Polski w tym aż 4 w kategorii seniora w tym dwa złote w biegu na 200 m i w sztafecie klubowej 4x100 m.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim