1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Święto ostrowskiej oświaty

Święto ostrowskiej oświaty

13/10/2022 20:29
Święto ostrowskiej oświaty
Choć Dzień Edukacji Narodowej przypada 14 października, w Ostrowie Wielkopolskim to święto obchodziliśmy nieco wcześniej! Tego popołudnia wyróżnienia wręczono dyrektorom i nauczycielom za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz Młodego Ostrowa oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Gratulacje złożono również na ręce nauczycieli uhonorowanych nagrodą Komisji Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. - Dziękuję wszystkim nauczycielom i pedagogom za starania, wysiłek i wytrwałość, które wkładacie w nauczanie Młodego Ostrowa. W końcu, nawet najdoskonalszy system oświaty, nie jest w stanie funkcjonować bez nauczycieli. To właśnie Wy odgrywacie najistotniejszą rolę w procesie kształcenia. Przekazujecie wiedzę, uczycie umiejętności, kształtujecie właściwe postawy; jesteście jednym ze źródeł najważniejszych wartości. Gratuluję również, raz jeszcze, wyróżnionym dyrektorom i pedagogom. Wierzę, że każdy z Was jest tym nauczycielem, którego uczniowie noszą w sercu aż do późnej starości - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Nagrody Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali: Dorota Grześkowiak Jest nauczycielem z 40-letnim stażem pracy. Od 7 lat pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. Pozyskuje środki zewnętrzne, które służą uczniom w procesie nauczania, wychowania, opieki i sportu m.in. pozyskała kwotę 250 tys. złotych na budowę nowoczesnego placu zabaw przy szkole oraz w 2020 r. na modernizację stołówki szkolnej z konkursu ogłoszonego przez sieć handlową Kaufland Polska - ,,Stołówka z klasą”. Beata Kieliba Jest nauczycielem z 28-letnim stażem pracy, od 2016 r. pełni funkcję dyrektora Przedszkola nr 2. Systematycznie podejmuje działania związane z realizacją projektów, programów edukacyjnych, akcji, które wspomagają edukację teatralną, prozdrowotną, ekologiczną oraz budują wiedzę o świecie społecznym. Od września przedszkole funkcjonuje w nowej lokalizacji przy ul. Staroprzygodzkiej 52. Halina Musielak Nauczyciel z 38-letnim stażem pracy, od 4 lat Dyrektor Przedszkola nr 8. Dzięki jej staraniom, przedsiębiorczości i zaangażowaniu przeprowadzono w placówce wiele remontów i inwestycji. Autorka programów, które realizowane są w przedszkolu: ,,Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla przedszkola”, ,,Komputer dla przedszkola’’ oraz ,,Program wychowawczy”. Izabela Hirsa Nauczyciel z 30-letnim stażem pracy, od 2016 roku pełni funkcję dyrektora Przedszkola nr 12. To wyjątkowa placówka, w której oprócz grup ogólnodostępnych, funkcjonują oddziały specjalne przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dyrektor swoje działania koncentruje na rozwoju przedszkola. To prężnie działający manager i dobry zarządca placówki, która od września mieści się w nowej siedzibie przy ul. Dobrej. Ewa Gąsiorek Jest nauczycielem z 38 - letnim stażem pracy, od 20 lat dyrektor Przedszkola nr 16, które funkcjonuje w trzech placówkach. W kwietniu br. zainicjowała i otworzyła oddział dla dzieci z Ukrainy. Od trzech lat jest koordynatorem akcji charytatywnej ,,Aniołkowe granie” promującej rodzicielstwo zastępcze. Autorka projektu ,,Dzień w przedszkolu z mamą” – zajęcia adaptacyjne dla 3-latków. Krzysztof Chmielarz Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1. Jego aktywna praca na rzecz koszykówki zaowocowała licznymi sukcesami uczniów mi.in. III miejsce w Finale Ogólnopolskim Igrzysk Dzieci w koszykówce chłopców 2022 oraz czołowe miejsca w Finałach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców 2022. Iwona Psikus Nauczyciel języka polskiego oraz informatyki w Szkole Podstawowej nr 2. W zawodzie pracuje 34 lata. Pomysłodawca oraz organizator Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego o Powstaniu Wielkopolskim. Społecznie prowadzi koła zainteresowań: informatyczne, teatralne oraz polonistyczne. Agnieszka Kurkiewicz – Miś Nauczyciel języka polskiego oraz religii w Szkole Podstawowej nr 4, odznacza się dużym zaangażowaniem i pasją, autorka licznych scenariuszy uroczystości szkolnych i miejskich. Pozyskała środki finansowe na wydanie tomiku poezji ucznia wybitnie uzdolnionego oraz zorganizowała jego promocję. Jacek Wawrzyniak Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5. Umie znaleźć talenty i pomaga w ich rozwijaniu, o czym świadczą liczne sukcesy uczniów m.in. I Miejsce w Mistrzostwach Polski w Igrzyskach Dzieci w Koszykówce Dziewcząt 3x3. Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Piątka” działającego przy Szkole Podstawowej nr 5. Monika Dryjańska Nauczycieljęzyka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 7. Dzięki działalności Pani Moniki w ramach projektu Erasmus+ ,,No place for hate”, szkoła otrzymała prestiżowe wyróżnienie przyznane przez Komisję Europejską za innowacyjne podejście do nauczania European Innovative Teaching Award 2021. Bogumiła Gruszczyńska -Kozan Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 9. Wyróżnia się w działaniach integrujących szkołę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. Aktywnie włączyła się w pomoc dzieciom i rodzinom Ukraińskim w adaptacji w nowym miejscu. Przez całe wakacje, po dwie godziny w tygodniu uczyła sześcioro uczniów z Ukrainy. Beata Ławrynowicz Nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 11. Trafnie dobiera metody i formy pracy z uczniami o czym świadczą liczne sukcesy dydaktyczne. Uczniowie Pani Beaty osiągają wysokie wyniki w nauce. Reprezentują szkołę w konkursach o randze miejskiej, powiatowej oraz międzynarodowej, zajmując czołowe miejsca. Jest autorką innowacji pedagogicznych: ,,Matematyka też ma swoje święto ‘’ oraz ,, Matematyka w terenie”. Magdalena Kościelniak Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Przedszkolu nr 13, od września w Przedszkolu nr 2. Pani Magdalena opracowała i wdrożyła liczne programy autorskie m.in: Literowa zabawa- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania w wieku przedszkolnym, Bajkoterapia - metoda wspierająca rozwój dziecka, Roztańczone przedszkolaki i Diagnoza dziecka 5 letniego. Natalia Rosińska Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3. Jako nauczyciel współorganizujący pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu pracuje w dziećmi z dysfunkcjami. Opracowała specjalny program autorski poświęcony pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym. Martyna Łapka Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 7. Autor innowacji: "Terapia ręki”, skierowanej do dzieci z problemami w zakresie motoryki małej oraz innowacji "Kodowanie na wesoło”, której głównym celem było szerzenie idei kreatywnej i świadomej pracy z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Katarzyna Kujawa Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 10. Dzięki zaangażowaniu Pani Katarzyny młodzi wychowankowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach m.in. zdobycie nagrody głównej – robota do nauki kodowania - Genibota w Code Week oraz III miejsce w XXI Kaliskich Spotkaniach Teatralnych Przedszkolaków 2022 Marta Kornaszewska Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 11. Opracowała cykl zabaw badawczych ,,Mały naukowiec”, który ukazał się w czasopiśmie branżowym "Wychowanie w przedszkolu”, oraz nagrała zajęcia badawcze (doświadczenia i eksperymenty), które opublikowane zostały na portalu oświatowym literkaprzedszkole.pl. Prezydent Beata Klimek wraz z zastępcą dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Anną Piotrowską, wręczyły listy gratulacyjne za otrzymanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę, Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
List gratulacyjny za otrzymanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę oraz wyjątkowo sumienne i wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych otrzymała: Alicja Baranek Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 7. Dbający o wszechstronny rozwój dziecka, w wysokim stopniu aktywizujący i mobilizujący uczniów do twórczych działań, rozwijania swoich pasji i talentów. Jej uczniowie są laureatami wielu konkursów m.in Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Belgradzie, Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego oraz Złota Odznaka w Ogólnopolskim Konkursie Kształcenia Słuchu „Śpiew Ptaków.” List gratulacyjny za otrzymanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowaniaotrzymała: Dorota Krzeszowska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 z 34-letnim stażem pracy. Od 2014 r. rozpoczęła przygodę z wolontariatem i nawiązała współpracę z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, a od 2018 r. ze Stacją Opieki Caritas. Dzięki działaniom Pani Doroty Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Rataja podjęła adopcję szkoły w Ngaundaye –(nandy) w Republice Środkowej Afryki. List gratulacyjny za otrzymanie Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. List gratulacyjny otrzymała: Anna Pyszel Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej z kilkunastoletnim stażem w Szkole Podstawowej nr 9. Oprócz swojej pracy wychowawczej i dydaktycznej prowadzi także zajęcia logopedyczne na poziomie klas I-III. Kreatywna, twórcza, sięgająca po nowości dydaktyczno – wychowawcze. Współzałożyciel zespołu tanecznego ,,Iskierki”. Uroczystości odbyły się we wtorek, 11 października, w Forum Synagoga. Występ artystyczny, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotował ostrowski zespół Autokorekta, czyli 8 charyzmatycznych osobowości które tworzą wybuchową mieszankę zgranych dźwięków. Zespół działa przy Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim i został założony przez Paulę Bąkowską, która jest pomysłodawczynią i współtwórczynią projektu. Zespół działa już od 2017 roku jednak pod nazwą AUTOKOREKTA funkcjonuje dopiero od 2019 roku. Skład zespołu: Julia Wawrzyniak, Julia Banasiak, Weronika Gabryś, Aleksandra Dura, Natalia Świtała, Anna Szałata, Julia Dera, Paula Bąkowska.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim