1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Północnej Ramy Komunikacyjnej ciąg dalszy

Północnej Ramy Komunikacyjnej ciąg dalszy

21/07/2022 23:37
Północnej Ramy Komunikacyjnej ciąg dalszy
Ruszyła budowa II etapu Północnej Ramy Komunikacyjnej. To ważna inwestycja drogowa w komunikacyjnym układzie Ostrowa Wielkopolskiego. Na jej realizację Miasto pozyskało ponad 14 mln złotych dofinansowania. - Rozpoczęliśmy II etap budowy Północnej Ramy Komunikacyjnej. Aktualnie trwają tu prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycje, wykonano korytowanie, czyli zdjęto warstwę wierzchnią ziemi pod drogę i wymieniono grunt. Na ukończeniu jest budowa kanalizacji deszczowej. Lada moment rozpoczną się również prace na ulicy Torowej - mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. II etap to ponad 600 m nowej drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do włączenia w pas drogowy ulicy Torowej. Przebudowana i rozbudowana zostanie także sama ulica Torowa. Efektem inwestycji będą nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo rowerowe, nowe oświetlenie drogowe, przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów, odwodnienie dróg, a także budowa i rozbudowa 8 skrzyżowań z ulicami Grunwaldzką, Mazurską, Czesława Niemena, Daleką, Krótką, Skrytą, Północną, Limanowskiego. - Projekt zakładał oszczędzanie roślinności, która rośnie w wytyczonym korytarzu drogowym. Natomiast my nanosimy jeszcze dodatkowe korekty i staramy się zostawić jak najwięcej drzew podczas realizacji inwestycji - dodaje dyrektor Marcin Wieruchowski. Pierwszy etap Północnej Ramy Komunikacyjnej objął rozbudowę skrzyżowania przy Galerii Ostrovia, w ciągu Alei Słowackiego do ulicy Grunwaldzkiej. Ta część Ramy została oddana do użytku w 2020 roku. Jej drugi etap, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakończymy w październiku 2023 roku. - Północna Rama Komunikacyjna to bardzo duże zadanie o znaczeniu strategicznym dla naszego miasta. Dwa lata temu oddaliśmy mieszkańcom pierwszą część tej inwestycji, dziś ruszyliśmy z kolejnym jej etapem. Rama pozwoli na przekierowanie ruchu i odciążenie, nadal przeciążonej ulicy Limanowskiego, ale i Osiedla Wenecja i tej części miasta. Koszt tego zadania to ponad 18 mln złotych, ale aż 14 mln złotych to pozyskane dofinansowanie - podkreśla Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Koszt inwestycji to ponad 18 mln złotych, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych to ponad 14 mln złotych. II etap Północnej Ramy Komunikacyjnej realizuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza, która wygrała przetarg.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim