1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Edukacja i promocja krwiodawstwa

Edukacja i promocja krwiodawstwa

25/07/2022 23:37
Edukacja i promocja krwiodawstwa
W Ostrowie Wielkopolskim jest ponad 7,5 tys. osób, które dzielą się bezcennym lekiem - krwią. Czy rodzina ostrowskich krwiodawców może być większa? Podpisano umowę na inicjatywę lokalną, której celem ma być edukacja najmłodszych, konkursy i promocja krwiodawstwa. - Ostrowska rodzina krwiodawców wciąż się powiększa, a my nieprzerwanie działamy i zachęcamy kolejne osoby do dzielenia się tym bezcennym lekiem. Teraz krwiodawstwo będziemy promować razem z ostrowskim oddziałem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To kolejny świetny przykład dobrej współpracy mieszkańców z samorządem. Pamiętajcie, krew to lek, którego nie można wyprodukować w laboratoriach. Oddawajmy krew, jeśli tylko możemy! - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W piątek, 22 lipca, Sebastian Górski, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego podpisał umowę z doktorem Fuadem Abbasem, kierownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na realizację zadania „Ostrowski Dar Krwi – i Ty możesz zostać Honorowym Dawcą Krwi!!” w ramach inicjatywy lokalnej. W spotkaniu udział wzięła także Adelina Sobczak, pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca pracę zespołu Oddziału Terenowego w Ostrowie Wielkopolskim, Marek Śliwiński, radny miejski zaangażowany w powstanie Ostrowskiej Karty Krwiodawcy oraz pracownicy Wydziału Partycypacji Społecznej. W ramach zadania, jeszcze w tym roku, zostaną zorganizowane m.in.: prelekcje dla dzieci z ostrowskich przedszkoli i szkół podstawowych dotyczące dzielenia się krwią, wycieczki edukacyjne do Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrowie Wielkopolskim dla dzieci z ostrowskich podstawówek, otwarte prelekcje dla mieszkańców miasta, ale także konkurs plastyczny, filmowy oraz konkurs z wiedzy o krwiodawstwie dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Celem tego zadania jest edukacja najmłodszych ostrowian w zakresie krwiodawstwa. Inicjatywa ma za zadanie wyjaśnić znaczenie takich działań i ich wpływ na pomoc innym ludziom. - Sam oddaję krew i jestem przekonany, że edukacja w tym zakresie naszych najmłodszych ostrowian, wpłynie pozytywnie na decyzje podejmowane przez nich w życiu dorosłym. Chciałbym by efektem tej akcji w przyszłości były zawsze pełne banki krwi dla potrzebujących - podkreśla Sebastian Górski, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Miasto Ostrów Wielkopolski zaprasza ostrowskich krwiodawców do programu „Ostrowska Karta Krwiodawcy”. Skierowany jest on do Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi z Ostrowa Wielkopolskiego. Posiadacze Ostrowskiej Karty Krwiodawcy mogą korzystać z ulg, zniżek, promocji przygotowanych dla nich przez instytucje miejskie oraz przedsiębiorców – partnerów programu. Wniosek o wydanie Ostrowskiej Karty Krwiodawcy można złożyć w Centrum Aktywności Lokalnej w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich 14 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Ponadto, mieszkańcy miasta będą mogli złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP – pod adresem:www.umostrow.epuap.online. Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie Ostrowskiej Karty Krwiodawcy następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Wszelkie dodatkowe informacje oraz dokumenty można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w zakładce „Ostrowska Karta Krwiodawcy”:www.umostrow.pl/okk. Celem wprowadzenia Ostrowskiej Karty Krwiodawcy jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców naszego miasta. Posiadacze karty będą mogli liczyć na szereg zniżek oferowanych przez miejskie instytucje oraz lokalnych przedsiębiorców.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim