1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Startuje ostrowski program dla zwierząt

Startuje ostrowski program dla zwierząt

15/03/2022 16:19
Startuje ostrowski program dla zwierząt
Miasto Ostrów Wielkopolski kontynuuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Obejmuje on między innymi sterylizacje i kastracje oraz czipowanie psów i kotów, które mają właściciela, a także sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących i czipowanie kotek wolno żyjących i również leczenie kotów wolno żyjących. Od dziś, właściciele i opiekunowie zwierząt, mogą zapisywać czworonogi na zabiegi. - Los zwierząt jest dla nas ważny. Każdego roku dokarmiamy, leczymy, ale i sterylizujemy i kastrujemy koty, które żyją wolno. W ubiegłym roku wdrożyliśmy także nowe rozwiązania, które mają pomóc zrealizować nasz cel, a więc zapobiec bezdomności zwierząt w mieście. Nowe punkty programu cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego stawiamy na ich kontynuację – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W 2021 roku z programu opieki nad zwierzętami skorzystały setki zwierząt: 146 czworonogów, które mają właściciela, przeszło zabieg sterylizacji lub kastracji, czipy wszczepiono 54 zwierzakom właścicielskim. Dodatkowo w ramach zadania “Ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez czipowanie, sterylizacje/kastracje, psów i kotów właścicielskich” Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano 153 sterylizacji i kastracji kotów i psów, a 134 czworonogi zostały oznakowane poprzez czipowanie. Ponadto 344 koty i kotki wolno żyjące przeszły zabiegi sterylizacji lub kastracji, a zaczipowano 181 kotek. Jednym z punktów programu jest także leczenie kotów wolno żyjących - w sumie wyleczono 238 kotów. - W ostrowskim programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stawiamy na działania profilaktyczne, które z czasem ograniczą zjawisko bezdomności zwierząt. Nowe punkty tego programu, a więc czipowanie, sterylizacja i kastracja, także zwierząt, które mają właścicieli docelowo mają pomóc nam ograniczyć bezdomność zwierząt w mieście. W ubiegłym roku wskazane zabiegi przeszło ponad tysiąc zwierząt – podkreśla Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Od 11 marca 2022 roku Miasto Ostrów Wielkopolski kontynuuje wskazane zadania programu. W celu skorzystania z bezpłatnego zabiegu należy pobrać odpowiednie zgłoszenie, wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej usługi sterylizacji/kastracji oraz czipowania psa lub kota mającego właściciela, jest posiadanie przez jego właściciela książeczki zdrowia psa, z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, a przez kota książeczki zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciwko chorobom zakaźnym. Weryfikacji zgłoszenia dokonuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska (pokój numer 9, parter budynku) na miejscu, a następnie osoba zgłaszająca wybiera jeden gabinet weterynaryjny spośród wyłonionych do realizacji danego zabiegu. Zabiegi są wykonywane przez wymienione gabinety weterynaryjne do wyczerpania środków finansowych, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 2022 roku. W Ostrowie Wielkopolskim w 2021 roku było 55 opiekunów kotów wolno żyjących, którzy wpisali się do specjalnego rejestru. Pod ich opieką pozostawało ponad 600 kotów. Miasto Ostrów Wielkopolski każdego roku przekazuje opiekunom karmę. Zakupiono również 50 domków dla kotów, które rozlokowano na terenie miasta. dwa czytniki mikroczipów, które zostały przekazane ostrowskiej Straży Miejskiej oraz trzy stojaki z miskami na wodę dla psów. Dodatkowo w minionym roku Miasto dokonało zakupu dziesięciu klatek służących do wyłapywania kotów wolno żyjących. Opiekunowie kotów wolno żyjących mogą wypożyczyć bezpłatnie taką klatkę z Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim na okres dziesięciu dni. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek, który jest dostępny w Referacie Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 9, parter budynku). Miasto Ostrów Wielkopolski realizując zadanie w zakresie dokarmiania wolno żyjących kotów finansuje zakup karmy. W tym celu prowadzony jest rejestr karmicieli i opiekunów kotów wolno żyjących na terenie miasta. Osoby dokarmiające oraz opiekunowie kotów wolno żyjących chcący skorzystać z tego typu pomocy winny złożyć odpowiedni wniosek o wpis do ww. Rejestru w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska). Karma dla kotów wolno żyjących zostaje zakupiona przez ostrowski urząd dwa razy w roku, tj. w okresie wiosenno-letnim oraz jesienno-zimowym. Realizacja powyższych zadań jest finansowana ze środków budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W bieżącym roku na ich realizację zadań Miasto przeznaczy kwotę w wysokości 138 000 złotych. Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2022: 1) sterylizacje / kastracje oraz czipowanie psów i kotów mających właściciela z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wykonuje: Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Grzegorz Mróz ul. Grabowska 34 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.: 609-496-556 Przychodnia Weterynaryjna Lek. Wet. Patryk Łagodzki ul. Wańkowicza 5 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.: 782-422-197 2)sterylizacje / kastracje kotów wolno żyjących oraz czipowanie kotek wolno żyjących z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wykonuje: Przychodnia Weterynaryjna LABEK Katarzyna i Adam Szubert s.c. ul. Wrocławska 146a 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.: 695-929-263 Lecznica i Hotelik dla małych zwierząt DOGWET Lek. Wet. Kinga Lamperska ul. Nowa Krępa 91 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.: 604-351-864 3)leczenie kotów wolno żyjących z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wykonuje: Lecznica i Hotelik dla małych zwierząt DOGWET Lek. Wet. Kinga Lamperska ul. Nowa Krępa 91 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.: 604-351-864 Lecznica Małych Zwierząt Lek. Wet. Stanisław Kempa ul. Śmigielskiego 10D 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.: 62-592-04-04


Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 62-58-22-408 / 62-58-22-407 lub na adres e-mail: ros@umostrow.pl
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim