1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Zielono - niebieskie inwestycje w mieście

Zielono - niebieskie inwestycje w mieście

08/03/2022 16:16
Zielono - niebieskie inwestycje w mieście
Skwer oraz Rondo Sybiraków, a także pas rozdzielający jezdnie ulicy Głogowskiej przejdą ogromną przemianę. W tym miejscu rozpoczynamy zielono - niebieskie zmiany w Ostrowie Wielkopolskim. Prace na miejscu już trwają. - Zostanie tutaj nasadzonych 34 dorodnych, wysokich drzew, 6 800 krzewów i ponad16 tysięcy bylin. Skwer Sybiraków, Rondo Sybiraków oraz pas rozdzielający ulicę Głogowską zmienią się nie do poznania w ramach pierwszego, bardzo wyraźnego, etapu zielono - niebieskiej infrastruktury miejskiej. Oprócz nowych nasadzeń rozbetonujemy także ten plac. Pojawią się tutaj nawierzchnie, które będą nawierzchniami przepuszczalnymi. Wszystko to w ramach działań związanych z ochroną klimatu. Powstanie tu miejsce, które stanie się wizytówką naszego miasta, ale i pozwoli, by zatrzymać się tu, odpocząć. Będzie to enklawa zieleni w centrum miasta - podkreśla Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Rondo Sybiraków, Skwer Sybiraków oraz w pas ulicy Głogowskiej - to pierwszy etap wdrażania zielono - niebieskiej infrastruktury w Ostrowie Wielkopolskim. Obszar ten zostaje poddany całkowitej, zielono - niebieskiej, rewitalizacji. Planowane są nowe nasadzenia zieleni, a także nowe nawierzchnie alejek. W ramach prac odnowiony zostanie także pomnik wraz z towarzyszącymi mu tablicami pamiątkowymi. Cokół zostanie przebudowany, a tablice wkomponowane w nowy postument istniejącego pomnika. W ramach zadania powstanie także instalacja nawadniająca roślinność. Inwestycja obejmie także wymianę oświetlenia parkowego. Planowane zakończenie prac to czerwiec. Na miejscu wykonano już przyłącza wody do stworzenia systemu nawadniania terenu. Aktualnie trwa rozbiórka starej nawierzchni oraz prace przygotowawcze, obejmujące także pielęgnację starej roślinności . Na czas inwestycji zabezpieczono tablice pamiątkowe.

- To jednak nie koniec niebiesko - zielonych infrastruktury. Z dbałością o szczegóły - właśnie tak zaplanowaliśmy każdy jej element. Zielono - niebieskie zmiany będziemy wdrażać etapami. Rondo i Skwer Sybiraków oraz ulica Głogowska to dopiero początek. Chcemy, by dzięki tym przemianom nasze miasto pozwalało w jeszcze większym stopniu na złapanie oddechu od miejskiej zabudowy, by było o wiele bardziej zielone, a w Ostrowie po prostu milej spędzało się czas - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim