1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrowska Karta Krwiodawcy - STARTUJEMY

Ostrowska Karta Krwiodawcy - STARTUJEMY

01/03/2022 16:14
Ostrowska Karta Krwiodawcy - STARTUJEMY
Od dziś, 1 marca, można oficjalnie składać wnioski o wydanie Ostrowskiej Karty Krwiodawcy, skierowanej do Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi zamieszkałych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. - Ostrowska Karta Krwiodawca, to program, poprzez który chcemy docenić ostrowskich krwiodawców i krwiodawczynie, którzy dzielą się bezcennym i niezastąpionym lekiem jakim jest krew z potrzebującymi. Idea oddawania krwi i promowania honorowego krwiodawstwa dziś jest szczególnie istotna – mówi Beata Klimek, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Od dzisiaj, każdy mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który oddał minimum 5 litrów krwi w przypadku kobiet i minimum 6 litrów krwi w przypadku mężczyzn, może złożyć wniosek o wydanie Ostrowskiej Karty Krwiodawcy. Aby ubiegać się o Ostrowską Kartę Krwiodawcy – należy posiadać jedną z poniższych legitymacji: - legitymację „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” - legitymację „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” - legitymację „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” - legitymację „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub okazać się zaświadczeniem o ilości oddanej krwi, wydanym przez Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrowie Wielkopolskim. Wniosek o wydanie Ostrowskiej Karty Krwiodawcy można złożyć w Centrum Aktywności Lokalnej w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich 14 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Ponadto, mieszkańcy miasta będą mogli złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP – pod adresem:www.umostrow.epuap.online. Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie Ostrowskiej Karty Krwiodawcy następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Wszelkie dodatkowe informacje oraz dokumenty można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w zakładce „Ostrowska Karta Krwiodawcy”:www.umostrow.pl/okk. Celem wprowadzenia Ostrowskiej Karty Krwiodawcy jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców naszego miasta. Posiadacze karty będą mogli liczyć na szereg zniżek oferowanych przez miejskie instytucje oraz lokalnych przedsiębiorców.

W ubiegłym tygodniu podpisane zostały pierwsze porozumienia z 19-stoma przedsiębiorcami z terenu miasta, którzy będą udzielać zniżki posiadaczom Ostrowskiej Karty Krwiodawcy, a których pełen wykaz dostępny jest tutaj. Już niebawem do tego grona dołączą kolejne firmy.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim