1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrowska Karta Krwiodawcy! Pierwsza taka w Wielkopolsce

Ostrowska Karta Krwiodawcy! Pierwsza taka w Wielkopolsce

04/02/2022 17:18
Ostrowska Karta Krwiodawcy! Pierwsza taka w Wielkopolsce
1 marca rusza program „Ostrowska Karta Krwiodawcy” skierowany do dawców krwi zamieszkałych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. To pierwszy taki projekt w Wielkopolsce i zaledwie trzeci w Polsce! Jeśli zamieszkujesz w Ostrowie Wielkopolskim i oddałeś co najmniej 5 litrów krwi (w przypadku kobiet) lub 6 litrów krwi (w przypadku mężczyzn) możesz ubiegać się o Ostrowską Kartę Krwiodawcy.

Celem programu jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Oddawanie krwi jest humanitarnym czynem polegającym na bezinteresownym dzieleniu się częścią siebie z drugim potrzebującym człowiekiem. Utrata znacznej ilości krwi stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

- Krew to życie, dlatego tym nowym ostrowskim programem chcemy podziękować wszystkim tym, którzy bezinteresownie dzielą się nią z drugim człowiekiem – mówi prezydent Beata Klimek. – Mamy nadzieję, że dzięki Ostrowskiej Karcie Krwiodawcy idea krwiodawstwa stanie się bliższa jeszcze większej liczbie mieszkańców, którzy zechcą zostać Honorowymi Dawcami Krwi i w ten sposób pomagać innym ludziom, będącym w potrzebie. Mimo postępu medycyny wciąż nie odkryto przecież produktu, który mógłby z powodzeniem zastąpić krew człowieka. Krew jest lekiem, którego nie da się zastąpić żadnym innym. Jestem dumna, bo to to pierwszy taki projekt w Wielkopolsce i zaledwie trzeci w Polsce!

W pracach nad programem udział brali przedstawiciele Stowarzyszenia Dobrowolnych Honorowych Dawców Krwi – Południowa Wielkopolska, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Terenowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Polskiego Czerwonego Krzyża – Rejonowa Rada Krwiodawstwa oraz Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi „Kropla życia”. W projekt aktywnie zaangażował się także radny Marek Śliwiński.

- Szacujemy, ze program obejmie około 7 500 osób, bo wg danych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa taka grupa mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego czynnie oddaje krew – mówi Karolina Krawczyk, dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej. – Zdecydowana większość tej grupy to panowie. Liczymy na to, że wraz z rozwojem programu beneficjentów tego programu będzie przybywać.

Ostrowska Karta Krwiodawcy wydawana jest:

- na okres 4 lat na podstawie Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi osobie posiadającej tytuł: „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”; osobie posiadającej tytuł: „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”; osobie posiadającej tytuł: „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”; osobie nieposiadającej jednego z wyżej wymienionych tytułów a spełniającej poniższe kryteria na podstawie zaświadczenia wydawanego przez Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, potwierdzającego ilość oddanej krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników: kobiecie, która oddała odpowiednio 5, 10, 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników; mężczyźnie, który oddał odpowiednio 6, 12, 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

- na okres 12 lat na podstawie Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu oraz osobie nieposiadającej wyżej wymienionego tytułu, która oddała co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, na podstawie zaświadczenia wydawanego przez Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kaliszu.

W celu uzyskania dokumentu Ostrowskiej Karty Krwiodawcy składa się wypełniony i podpisany wniosek. Formularz wniosku będzie można pobrać od 1 marca:

- w Urzędzie Miejskim - Centrum Aktywności Lokalnej al. Powstańców Wielkopolskich 14,

- ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim: www.umostrow.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.umostrow.pl

Posiadacze Ostrowskiej Karty Krwiodawcy będą mogli korzystać z ulg i zniżek, udzielanych
w miejskich instytucjach:


1) 30% zniżki od obowiązujących cen biletów na wystawy organizowane przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego;

2) 30% zniżki od obowiązujących cen biletów na imprezy organizowane przez Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim;

3) 30% zniżki od obowiązujących cen biletów na projekcje filmowe realizowane w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim;

4) 30% zniżki od obowiązujących cen biletów na korzystanie z Basenu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 2-6;

5) 30% zniżki od obowiązujących cen biletów na korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska
w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącego się w Parku 600-lecia przy al. Solidarności.

- W ramach miejskiego programu posiadacze Ostrowskiej Karty Krwiodawcy będą mogli także korzystać ze zniżek przygotowanych przez prywatnych partnerów, którzy zadeklarują udział
w niniejszym programie – mówi Milena Tacik, kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych. – Od kilku tygodni prowadzimy rozmowy z przedsiębiorcami, aby katalog rabatów i ofert dla posiadaczy Ostrowskiej Karty Krwiodawcy był jak najatrakcyjniejszy.

Składając wniosek o wydanie Ostrowskiej Karty Krwiodawcy należy przedstawić jeden
z wymienionych poniżej dokumentów:


1) Do wglądu Legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi – dokument zgodny ze wzorem
w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz.U z 2019 poz. 1259);

2) Do wglądu Legitymację Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu – dokument zgodny ze wzorem w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz. U 
z 2017 poz. 1677);

3) Do wglądu zaświadczenie potwierdzające ilość oddanej krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Wystawiane przez Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Ostrowska Karta Krwiodawcy wydawana jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Dokument Ostrowskiej Karty Krwiodawcy jest ważny z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.</strong
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim