1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Kolejna nagroda dla WODKANU!

Kolejna nagroda dla WODKANU!

01/12/2021 23:21
Kolejna nagroda dla WODKANU!
Ostrowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zostało nagrodzone prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2021! Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI SERVICES – Usługi Najwyższej Jakości. Złotym Godłem QI 2021 nagrodzone zostały „Produkcja i dostawa wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków”.

Wczoraj w Katowicach delegacja spółki z jej prezesem Markiem Karolczakiem odebrała prestiżową nagrodę. Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem firmy w doskonalenie procedur jakości z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach działalności, a zwłaszcza w zakresie usług, czyli przedmiotu konkursowego zgłoszenia.

- Serdecznie gratuluję zdobycia kolejnego wyróżnienia przez ostrowskie PWiK WODKAN S.A. Tytuł odbierał Prezes, ale tak naprawdę to nagroda na którą zapracowali wszyscy pracownicy naszej spółki. Dziękuję za Państwa zaangażowanie w wiele ambitnych projektów komunalnych w naszym mieście, które realizowane są przy znacznym udziale pozyskanych funduszy zewnętrznych – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Działalność ostrowskiego WODKANU jest faktycznie imponująca. Dostrzegają ją nie tylko władze miasta, ale również specjaliści z zewnątrz. Spółka otrzymała w tym roku także inne – ważne i prestiżowe wyróżnienie.

Mowa o głównej nagrodzie w konkursie na Modernizację Roku&Budowę XXI wieku w kategorii: ochrona środowiska. Ten prestiżowy konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Infrastruktury, a do rywalizacji zgłoszonych zostało 470 projektów. Tym bardziej cieszy, że to właśnie modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowie Wielkopolskim spotkała się z uznaniem jury i zdobyła nagrodę główną w kategorii ochrona środowiska.

Kompleksowa modernizacja ostrowskiej stacji uzdatniania wody trwała ponad dwa lata, a inwestorem była właśnie ostrowska spółka WODKAN To niezwykle ważna dla miasta inwestycja, która kosztowała 15 mln 522 tys. 374,33 złotych. Uzyskane przez spółkę WODKAN dofinansowanie z funduszy europejskich to 7 mln 892 tys. 250 złotych.

Zakres prac był ogromny. Zamówienie polegało między innymi na zaprojektowaniu oraz wykonaniu modernizacji instalacji napowietrzania, instalacji filtrów otwartych, prac budowlanych filtrów otwartych, zbiornika podfiltrowego oraz hali filtrów.

- Głównym celem inwestycji było zapewnienie bezawaryjnej pracy stacji uzdatniana wody na kolejne co najmniej 30 lat, zapewnienie założonej efektywności uzdatniania wody, poprawa automatyki poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii sterowania i nowego oprogramowania oraz optymalizacja kosztów eksploatacji stacji - wyjaśnia Marek Karolczak, prezes spółki.

Warto podkreślić, że WODKAN realizuje szereg inwestycji w zakresie zarządzania infrastrukturą, które mają wpływ na zapewnienie ciągłej, bezawaryjnej i skutecznej dostawy wody, a także odbioru nieczystości. Jest to również znaczący udział spółki w rozwoju całego miasta. WODKAN działa w oparciu o wdrożone i stale udoskonalane systemy zarządzania jakością i środowiskiem, a także normy kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Spółka w ostatnich latach zrealizowała również ważny projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski o wartości 80 mln zł brutto, z czego 41 mln zł to pozyskana dotacja z funduszy europejskich..
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim