1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Milionowe dofinansowanie na kolejny etap Północnej Ramy Komunikacyjnej

Milionowe dofinansowanie na kolejny etap Północnej Ramy Komunikacyjnej

26/10/2021 22:39
Milionowe dofinansowanie na kolejny etap Północnej Ramy Komunikacyjnej
To dobry dzień dla naszego miasta! Ostrów Wielkopolski pozyskał 14 250 000 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład na dalszy etap Północnej Ramy Komunikacyjnej. Środki, które do nas trafią to 95% wartości tej inwestycji.

- Dzięki temu dofinansowaniu rozbudujemy drogę pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Limanowskiego, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ostrowian i rozładowanie natężenia ruchu drogowego w tej części miasta. Nowy odcinek drogi to nie tylko nowa nawierzchnia, ale i ścieżki rowerowe, chodniki dla pieszych, to budowa odwodnienia, zadbanie o oświetlenie uliczne, czy przebudowa już istniejących oraz budowa nowych zjazdów. To wszystko już wkrótce! - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W pierwszym etapie budowy Północnej Ramy Komunikacyjnej zrealizowano odcinek od ulicy Kaliskiej w rejonie Galerii Ostrovia do ulicy Grunwaldzkiej. Teraz przyszedł czas na kontynuację zadania.

- To bardzo ważna inwestycja, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa nie tylko na osiedlu Wenecja, gdzie będzie realizowana, ale w całym mieście. To drugi etap Północnej Ramy Komunikacyjnej, która w zdecydowany sposób upłynni ruch w Ostrowie Wielkopolskim, szczególnie na ulicy Limanowskiego - podkreśla Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Całkowita wartość drugiego etapu Północnej Ramy Komunikacyjnej to 15 000 000 złotych. Pozyskane z Polskiego Ładu dofinansowanie to 95% tej kwoty, czyli 14 250 000 złotych. Realizacja drugiego etapu potrwa ponad 12 miesięcy. Prace rozpoczną się w 2022 roku.

- W nowym śladzie wybudujemy odcinek ponad 600 m drogi od ulicy Grunwaldzkiej do Torowej. Następnie Rama zostanie poprowadzona ulicą Torową do ulicy Limanowskiego, a drogę tę zakończymy rondem. W ramach tego zadania będą realizowane zarówno jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki, jak i oświetlenie drogowe - wyjaśnia Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Informacje dotyczące środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w poniedziałek, 25 października samorządowcom Południowej Wielkopolski przekazała Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do Wielkopolski z programu trafiły niemal 2 mld złotych na strategiczne inwestycje, z czego 662 mln złotych to dofinansowanie dla zadań na terenie Południowej Wielkopolski. Z pierwszego rozdania Rządowego Funduszu do samorządy powiatu ostrowskiego pozyskały ponad 82 mln złotych, z tej puli aż 14 250 000 złotych to środki, które pozyskało Miasto Ostrów Wielkopolski na budowę ważnej drogi - drugiego etapu Północnej Ramy Komunikacyjnej.

- Wspólna realizacja zadań rządu oraz samorządu i współpraca w tym zakresie odzwierciedla się tym, że zadania są realizowane. Zadania w Polskim Ładzie, czyli inwestycje strategiczne mają służyć przede wszystkim mieszkańcom, w tym przypadku mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego - zaznacza Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim