1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Święto ostrowskiej oświaty z nagrodami

Święto ostrowskiej oświaty z nagrodami

15/10/2021 22:17
Święto ostrowskiej oświaty z nagrodami
Ostrowska oświata obchodziła wczoraj swoje święto. 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej Nagrodami Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wyróżniono dyrektorów i nauczycieli dla których praca to pasja. Gratulacje złożono również na ręce nauczycieli uhonorowanych nagrodą Komisji Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. - Z ostrowskimi dyrektorami i nauczycielami spotkaliśmy się w Forum Synagoga, by móc wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej. To był również moment, by wyróżnić tych pedagogów, dla których edukacja naszych dzieci i młodzieży to pasja, a oni sami nie boją się wdrażać innowacyjnych rozwiązań w swojej pracy. To właśnie tym nauczycielom i dyrektorom wręczyłam dziś Nagrody Prezydenta Miasta, które każdego roku przyznawane są właśnie z okazji ich święta - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Spotkanie z okazji święta nauczycieli uświetnił występ zespołu RPR Acoustic Trio - RPR czyli Raczycki, Pilarczyk i Rogacki Acoustic Trio - to zespół składający się z trzech ostrowskich instrumentalistów, którzy od około 10 lat wspólnie występują w różnych projektach oscylujących wokół szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Podczas spotkania na ręce wyróżnionych przez Komisję Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nauczycieli prezydent Beata Klimek oraz jej zastępca Sebastian Górski. - Gratulacje przekazaliśmy także Dorocie Misterskiej, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Romanowi Dolacie, wieloletniemu nauczycielowi języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 14, którzy otrzymali w tym roku Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Z zaszczytem wręczyliśmy również listy gratulacyjne z okazji otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, którym odznaczono Ewę Wasielewską oraz Medalu Złotego za Długoletnią Służbę Annie Barczak - nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 6. Wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom oświaty i wychowawcom jeszcze raz z całego serca dziękuję za codzienną pracę! - dodaje prezydent Beata Klimek.
Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej Renata Spodzieja Pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 od 1 lutego 2017 r., a od 1 września 2021 r. w nowym budynku przy ul. Waryńskiego 29. Przeprowadziła kompleksową modernizację obiektu dostosowując do obowiązujących wymogów. Wprowadziła zajęcia dziennikarskie na UAM w Poznaniu. W szkole prowadzona jest bioinżynieria, czyli modułowy program, który łączy inżynierię oraz technologię druku 3D. Dzięki współpracy z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego dzieci uczą się języka chińskiego. Renata Jarosz Od września 2010 r. pełniła funkcję dyrektora Przedszkola nr 14. W sierpniu po 40 latach pracy przeszła na zasłużoną emeryturę. Dzięki jej staraniom, przedsiębiorczości i zaangażowaniu budynek przedszkola przeszedł modernizację. Dziecko było dla niej wartością nadrzędną, dlatego bardzo dużą wagę przykładała do zorganizowania dzieciom jak najlepszych warunków pobytu. Magdalena Bielska Od września 2021 r. pełni funkcję dyrektora Przedszkola nr 14, w którym przez 11 lat była wicedyrektorem. Dużą uwagę zwraca na rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych . Autorka programu przeciwdziałającego agresji dla dzieci młodszych, który jest wykorzystywany również przez innych nauczycieli. Andrzej Suski Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, od 27 lat nauczyciel i trener klas sportowych. Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk. Dzięki zaangażowaniu osiąga ze swoimi podopiecznymi liczne sukcesy w lidze Wielkopolskiego Związku Koszykówki oraz rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego, a także w turniejach mistrzowskich i towarzyskich o krajowym i międzynarodowym zasięgu. Lidia Pasiak Jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 2. Podejmuje działania innowacyjne np. stały punkt lekcji ,, Moje 8 minut’’ w czasie których chętni uczniowie przedstawiają swoje pasje, przygotowują prezentacje oraz przynoszą eksponaty. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez publikacje w prasie oraz prowadzenie w ramach praktyk studenckich zajęć dla studentów. Anna Szczygiełek Jest nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 4. Kreatywna, twórcza, sięgająca po nowości dydaktyczno – wychowawcze. Z powodzeniem prowadzi zajęcia on-line z języka polskiego dla dzieci w szkole w Chengdu. W czerwcu została jurorem w konkursie językowym dla polskich i chińskich dzieci. Joanna Zemska Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5. Prowadziła i prowadzi wiele grup w UKS Piątka przy SP5. Jej wieloletnia, aktywna praca na rzecz koszykówki zaowocowała licznymi sukcesami uczniów mi.in wygrany Finał Wielkopolskich Igrzysk Dzieci w koszykówce. Emila Nowacka Nauczyciel – katecheta w Szkole Podstawowej nr 6. Dzięki zaangażowaniu Pani Emilii uczniowie odnoszą znaczące sukcesy m.in.: Krajowy Finał Konkursu naukowego E(x)plory 2019- młodzi naukowcy( projekt badawczy Urządzenie do bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych). Danuta Żywica Nauczyciel języka polskiego i języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 7. Umie znaleźć talenty i pomaga w ich rozwijaniu, o czym świadczą liczne sukcesy uczniów. W ramach współpracy międzynarodowej brała udział w programie językowym ,, No place for hate”, w ramach którego wraz z uczniami była w Anglii i Rumunii. Bogumiła Chądzyńska Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 11. Trafnie dobiera metody i formy pracy z uczniami o czym świadczy I miejsce ucznia w Międzynarodowym Konkursie j. angielskiego ,, The Big Challenge”. Pomysłodawczyni i tłumacz gazetki szkolnej OX, która wydawana jest obecnie w wersji dwujęzycznej. Karolina Kasprzak Nauczyciel i logopeda w Przedszkolu nr 7. Realizuje autorski program pt. ,,Każdy z nas jest wspaniały i wyjątkowy” którego głównym celem jest wzmocnienie samooceny dzieci oraz nauka rozpoznawania przez przedszkolaki swoich zdolności i mocnych stron. Wprowadziła zajęcia z j. angielskiego dla dzieci zdolnych wg własnego programu ,, Fun with English”. Monika Caban Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 8. Opracowała innowację pedagogiczną ,, Instrument mam- pięknie na nim gram” , realizowała ją w grupie 6-latków. Prowadziła zajęcia wspierające dla dzieci mających trudności w nauce, zajęcia z terapii pedagogicznej oraz dodatkowe zajęcia z arteterapii. Joanna Binek Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 10, odznacza się dużym zaangażowaniem i pasją, wdrażająca i realizująca wiele projektów edukacyjnych, proekologicznych, profilaktycznych i charytatywnych. Pani Joanna wykorzystując swój profesjonalizm, wiedzę i umiejętności udzieliła bezzwłocznie fachowej pomocy dziecku i przeprowadziła sprawną akcję ratunkową. Elżbieta Kozelan Nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopeda w Przedszkolu nr 11. Prowadzi zajęcia w grupach integracyjnych. Dzięki zaangażowaniu Pani Elżbiety dzieci 6-letnie zajęły II miejsce na konkursie XX Jubileuszowych Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków, prezentując przedstawienie pt. ,,Czerwony kapturek’’ w Polskim Języku Migowym. Danuta Jankowiak Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 12. Od 17 lat zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi na oddziałach specjalnych. Jest inicjatorem zajęć integracyjnych, projektów i innowacji pedagogicznych, wszelkich zajęć integrujących dzieci zdrowe z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami. Katarzyna Kasprzak Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 14. Opracowała i wdrożyła autorski program edukacji patriotyczno-regionalnej ,, Polska – to lubię”, którego celem jest kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym, poprzez poznawanie ojczystej kultury materialnej i duchowej, poznawanie zwyczajów, tradycji oraz historii.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę Anna Barczak Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 6. Pracuje w oparciu o metodę projektów i realizuje z uczniami niestandardowe programy m.in. blog klasowy. Co roku współpracuje z nauczycielami szkół polskich i zagranicznych realizując projekty eTwinning, za które kilkakrotnie otrzymała Odznakę Jakości eTwinning. Medal Komisji Edukacji Narodowej Ewa Wasielewska Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 6, polonista , logopeda i oligofrenopedagog. Mediator Konfliktów Szkolnych, Rówieśniczych i Oświatowych. Od wielu lat związana z Konkursem Mistrz Ortografii, współtworzyła także Ostrowski Konkurs Piosenki Religijnej- Cecyliada. Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Dorota Misterska Od 16 lat z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. Organizuje i współorganizuje imprezy o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym m.in. Warsztaty Dziennikarskie dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Roman Dolata Wieloletni nauczyciel j. polskiego w Szkole Podstawowej nr 14. Rozwija i wzmacnia w uczniach patriotyzm, ucząc szacunku do obrońców Ojczyzny. Powstałe z jego inicjatywy w 2017 r. koło edukacji patriotycznej,, Pamięć wciąż żywa” oraz stworzona przez niego telewizja szkolna pozwalają rozwijać w młodych ludziach umiejętności informatyczne.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim