1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrów podnosi odporność na zmiany klimatu

Ostrów podnosi odporność na zmiany klimatu

09/09/2021 18:18
Ostrów podnosi odporność na zmiany klimatu
W odpowiedzi na skutki zmian klimatu, Ostrów Wielkopolski przygotowuje Miejski Plan Adaptacji. W procesie adaptacyjnym udział biorą radni miejscy oraz eksperci do spraw środowiska. Kolejnym etapem działań będą konsultacje społeczne.

Dynamicznie zmieniający się klimat, a w szczególności wzrost temperatury oraz częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, stanowi zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. Konieczne jest zatem podjęcie działań na rzecz dostosowania się do prognozowanych zmian.

- Niemal każdego dnia borykamy się, również lokalnie, ze skutkami zmian klimatu. Nawalne deszcze, powodzie, podtopienia, fale upałów, susze, huragany - dotyka nas to wszystko. W trosce o klimat postanowiliśmy działać również lokalnie. Właśnie dlatego Ostrów Wielkopolski przystąpił do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla naszego miasta. Chcemy podnieść odporność Ostrowa na zmiany klimatu - mówi Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W ostatnich dniach w Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się spotkanie z regionalnymi ekspertami do spraw środowiska i klimatu. Wzięli w nim udział: Ryszard Chmielina, Zenon Kiczka oraz Krzysztof Kolenda. Wcześniej, to radni miejscy dyskutowali nad Miejskim Planem Adaptacyjnym. Kolejnym etapem działań będzie stworzenie projektu, który zostanie poddany konsultacjom społecznym.

- Spostrzeżenia, rady i opinie ekspertów, radnych oraz mieszkańców są dużym wsparciem w procesie kształtowania Miejskiego Planu Adaptacji. Tworzony na poziomie lokalnym MPA powinien być dokumentem komplementarnym z obowiązującymi już strategicznymi, planistycznymi oraz operacyjnymi dokumentami własnymi gminy, służącymi kształtowaniu i realizacji szeroko rozumianej polityki miejskiej - zaznacza Eliza Dembna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Ostrowa Wielkopolskiego ma służyć pozyskaniu środków zewnętrznych na rozwiązywanie najważniejszych problemów Miasta wynikających ze zmian klimatu. Celem tworzonych MPA jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych Miasta wobec możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim