1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ekrany akustyczne staną na Pruślinie

Ekrany akustyczne staną na Pruślinie

23/07/2021 15:03
Ekrany akustyczne staną na Pruślinie
Marszałek Województwa Wielkopolskiego nałożył na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, na nieruchomości położone wzdłuż drogi ekspresowej S11 (obwodnica Ostrowa). Miasto wspierało mieszkańców Pruślina prowadząc interwencje w sprawie hałasu generowanego przez ruch na obwodnicy. W ciągu 5 lat od uprawomocnienia się decyzji staną tu ekrany akustyczne, które pozwolą na minimalizację hałasu drogowego. To szczęśliwy finał batalii o montaż ekranów akustycznych w pobliżu przebiegającego przez osiedle Pruślin odcinka obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Sprawa ciągnęła się latami. Mieszkańcy osiedla głośno powtarzali, że przez natężony ruch aut ciężarowych jest po prostu za głośno. Teraz się to zmieni. - Jako miejski samorząd konsekwentnie, niemal przez 4 lata, wspieraliśmy Radę Osiedla „Pruślin” i naszych mieszkańców w tej sprawie. Podejmowaliśmy liczne interwencje we właściwych instytucjach. Wszystkie pisma w tej sprawie, które trafiały do ostrowskiego urzędu od mieszkańców, były na bieżąco, z pismem przewodnim Prezydenta Miasta, przekazywane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego to pozytywny efekt naszych wspólnych starań, ale przede wszystkim wynik wytrwałości mieszkańców – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Swoją decyzję Marszałek Województwa Wielkopolskiego poprzedził analizą przeprowadzonych pomiarów hałasu, które wykazały przekroczenie norm o 7 dB. W obwieszczeniu czytamy, iż “W świetle okoliczności rozpatrywanej sprawy nie budzi żadnych wątpliwości, że eksploatacja drogi ekspresowej S11 powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne na nieruchomości położone wzdłuż odcinka ww. drogi od km 400+000 do km 413+040, będącego obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego. Z tego względu uznano za celowe zobligowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Poznaniu do ograniczenia tegoż oddziaływania, poprzez realizację zabezpieczeń akustycznych wskazanych w „Analizie…” (wariant I) oraz uzupełnieniach do niej”. Wariant o którym mowa zakłada budowę nowych oraz rozbudowę istniejących ekranów akustycznych i pozwoli on na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu oraz zakłada dodatkowe 2 dB skuteczności projektowanych zabezpieczeń akustycznych. Na prośbę GDDKiA, UMWW wydłużył termin na zamontowanie ekranów akustycznych do 5 lat od uprawomocnienia się decyzji. Ekrany łącznie będą miały 4262 metrów długości, a ich wysokość będzie sięgała od 2 do 6 metrów. - Rozwiązanie tej sprawy leżało w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi krajowej i to na niej spoczywa obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, a nie na lokalnym samorządzie. Mimo to, od samego początku, wspieraliśmy mieszkańców Ostrowa w kolejnych etapach starań o wyeliminowanie uciążliwego dla nich problemu. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2021 roku obliguje GDDKiA do założenia ekranów akustycznych na Pruślinie – podkreśla Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Pełna treść obwieszczenia jest dostępna pod adresem: https://bip.umostrow.pl/chapter_173795.asp?soid=35F9CFCF03E14CE38AC61201010FB287
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim