1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Powstanie kolejny element ostrowskiej retencji

Powstanie kolejny element ostrowskiej retencji

29/06/2021 14:55
Powstanie kolejny element ostrowskiej retencji
Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na budowę zbiornika retencyjnego przy ulicy Wrocławskiej, na terenach byłej fabryki „Wagon”. To kolejne zabezpieczenie miasta przed skutkami obfitych opadów.

Nowy zbiornik retencyjny o pojemności 9045 m3 będzie miał za zadanie zminimalizować natężenie spływów wód do kanalizacji deszczowej z terenów pomiędzy ulicą Wrocławską a Wysocką.

- Chcemy ochronić górny bieg Strugi Ostrowskiej przed nadmierną ilością wody opadowej, ale także gwałtownych roztopów, ponieważ ma ona wpływ na ewentualne podtopienia w rejonie Parku Miejskiego, a także budynków przy alei Słowackiego. Jeszcze kilka lat temu każdy poważniejszy deszcz wiązał się z niebezpieczeństwem wystąpienia wody w tym rejonie, należało zatem poważnie podejść do tematu ostrowskiej retencji. Wybudowany wcześniej zbiornik przy Kamiennej już poprawił sytuację, nowy zbiornik w rejonie Wrocławskiej obniży ryzyko występowania tych podtopień – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Jeszcze w czerwcu otwarte zostaną złożone oferty i wybrany wykonawca. Inwestycja, poza budową zbiornika retencyjnego z kanałami odpływowymi i dopływowymi , to również wykonanie separatora węglowodorów i osadnika wirowego piasku.

- Wody opadowe z tego terenu spływały będą do szczelnego zbiornika retencyjnego, skąd grawitacyjnie, w kontrolowanej ilości i natężeniu wody, odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej. By zanieczyszczenia nie trafiały do Strugi Ostrowskiej, a następnie do Ołoboku, wody opadowe i roztopowe będą oczyszczane z zawiesin, piasku i związków ropopochodnych, ponieważ przed odprowadzeniem do zbiornika powstanie wirowy osadnik piasku i separator węglowodorów. Co niezwykle istotne, wykonanie zbiornika pozwoli na racjonalne odprowadzanie wód deszczowych z tego terenu bez pogorszenia parametrów na pozostałej części miejskiej kanalizacji – wyjaśnia Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

Teren, na którym dawniej zlokalizowane były zakłady naprawcze taboru kolejowego był w przeważającej części nieużytkowany. W 2018 roku Miasto rozpoczęło rewitalizację tego terenu - opracowano dokumentację projektową, wybudowano kanalizację deszczową na odcinku o dł. 740 m oraz 300-metrowy odcinek drogi. Obecnie na obszarze strefy przemysłowej swoją działalność prowadzi niemiecki Teamtechnik, francuska Microma (obecnie), a także rodzime JMP Polska oraz AUTO Partner (przed realizacją inwestycji). Firmy te zatrudniają ponad 300 osób. W ubiegłym tygodniu holenderska firma Sanibell stała się właścicielem 3,84 ha terenów w strefie inwestycyjnej przy ulicy Wrocławskiej. Tym samym 100 procent miejskich terenów inwestycyjnych w tym miejscu – około 11 hektarów – zostało sprzedanych.

Przetarg rozstrzygnięty zostanie na początku lipca. Zbiornik wybudowany będzie jeszcze w tym roku.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim