1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Piąta kadencja z tym samym przewodniczącym

Piąta kadencja z tym samym przewodniczącym

02/07/2021 14:54
Piąta kadencja z tym samym przewodniczącym
W środę, 30 czerwca, na swoim pierwszym posiedzeniu spotkała się Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Obecna na posiedzeniu prezydent Beata Klimek wręczyła członkom Rady nominacje. Wybrano także przewodniczącego.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego wybierana jest na trzyletnią kadencję. W skład GRDPP V kadencji weszli radni Joanna Lisiak i Szymon Matyśkiewicz jako przedstawiciele Rady Miejskiej, wiceprezydent Sebastian Górski oraz Karolina Krawczyk, kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej jako reprezentanci Prezydenta Miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych: Sylwia Jakubek (Towarzystwo im. Fryderyka Chopina), Irena Psikus (Stowarzyszenie Osiedlowe „Krępianie”), Cezary Nowakowski (Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie ANTONIN), Kazimierz Gabryś (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP) oraz Izabela Potasznik (ZHP).

- Bardzo Państwu dziękuję za ten akces i współpracę w ramach Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – mówiła podczas spotkania prezydent Beata Klimek. – Organizacje pozarządowe to dla nas od zawsze ważny partner w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i aktywizowania mieszkańców do współrządzenia miastem. Z ogromną uwagą wsłuchujemy się w Wasz głos i Wasze uwagi zgłaszane podczas konsultacji, bo są one dla nas również wyrazem oczekiwań naszych mieszkańców.

Jednogłośnie przewodniczącym Rady wybrano mecenasa Cezarego Nowakowskiego, który pełni tę funkcję od początku istnienia tego organu. Wiceprzewodniczącym Rady wybrany został Sebastian Górski, a funkcję sekretarza członkowie Rady powierzyli Karolinie Krawczyk.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem ustawowym. Jej zadaniem jest opiniowanie strategii gminy, uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, ale także udzielania pomocy w przypadku sporów między organizacjami pozarządowymi.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim