1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Prezydent Ostrowa z absolutorium za 2020 rok!

Prezydent Ostrowa z absolutorium za 2020 rok!

23/06/2021 14:53
Prezydent Ostrowa z absolutorium za 2020 rok!
Rada Miejska podjęła dziś uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z wykonania budżetu za 2020 rok. Ostrowscy radni oceniali, czy wykonanie budżetu za ubiegły rok odbyło się w prawidłowy sposób. Prezydent Beata Klimek otrzymała absolutorium z wykonania budżetu oraz wotum zaufania.To właśnie na prezydencie miasta spoczywa odpowiedzialność za wykonywanie budżetu. W trakcie realizacji uchwały budżetowej to prezydent miasta odpowiada za wykonanie tej uchwały, a także sprawuje ogólny nadzór nad realizacją określonych w niej dochodów i wydatków budżetowych.

- Ubiegłoroczny budżet miasta został wykonany w prawidłowy i rzetelny sposób, spełniając jednocześnie wszelkie określone przepisami wymogi. Co istotne, stało się tak pomimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych, takich jak pandemia, inflacja, rosnące koszty pracy, rosnąca luka finansowa w oświacie, ograniczone możliwości odliczania podatku VAT od inwestycji miejskich, czy wzrost kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Realizacja ostrowskiego budżetu w 2020 roku otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- Skład orzekający RIO podjął uchwałę, w której wyraził opinię pozytywną o przedłożonym przeze mnie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. To dla nas niezwykle istotna opinia, ponieważ została wyrażona przez zewnętrzny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego – RIO potwierdza w bezstronny i profesjonalny sposób, że budżet miasta został wykonany prawidłowo – informuje prezydent Ostrowa.

W kontekście miejskich finansów warto też posłużyć się ratingiem Fitch Ratings. W odniesieniu do roku 2020 ta agencja ratingowa podniosła ratingi dla Ostrowa Wielkopolskiego. Wzrost dotyczy zarówno oceny międzynarodowego długoterminowego ratingu z „BBB+” do „A-”, jak i długoterminowego ratingu krajowego z „AA” do „AA+”.

- To dobra, stabilna i bezpieczna perspektywa dla Ostrowa Wielkopolskiego, a sprawne zarządzanie finansami naszego miasta pozwala nam na realizację kolejnych inwestycji. Ocena niezależnej agencji Fitch Ratings pokazuje jasno i dobitnie - Ostrów posiada stabilne i bezpieczne finanse publiczne – przekonuje prezydent.

Co istotne, nowy rating uwzględnia współpracę Ostrowa Wielkopolskiego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ocena tej współpracy przez Fitch Ratings jest bardzo dobra. Realizacja Programu Zrównoważonego Rozwoju zwanego również Ostrowskim Ekspresem Inwestycyjnym, jest możliwa dzięki uzyskaniu bardzo korzystnego wsparcia w wysokości 110 mln zł z EBI przy współpracy z BGK. 24 września 2020 r. prezydent podpisała umowę, dzięki której Ostrów Wielkopolski jest pierwszym w Polsce miastem do 100 tys. mieszkańców, które skorzysta z tego zwrotnego instrumentu finansowego.

2020 rok to w Ostrowie ogromna liczba inwestycji. Także tych, na które ostrowianie czekali dziesiątki lat. Inwestycją 30-lecia należy z pewnością nazwać budowę Areny Ostrów, która zakończyła się właśnie w ubiegłym roku. To także rewitalizacja przestrzeni miejskiej, której całkowita wartość to ponad 14 milionów przy bezzwrotnym dofinansowaniu w wysokości blisko 9 mln zł. Inwestycją wartą 7,5 mln zł był zakup kolejnych autobusów elektrycznych. Modernizacje i remonty odbyły się także w ostrowskich szkołach podstawowych i przedszkolach. Ubiegły rok to również wymiana kojców dla psów w schronisku dla zwierząt.

- Nie mogliśmy pozwolić, by nawet w tak trudnym roku, w roku pandemii, rozwój Ostrowa się zatrzymał. Nie można nagle zamknąć miasta i liczyć, że w kolejnych latach uda się nadgonić zaległości. Stąd tak duża liczba inwestycji. Inwestycji, na które czekali mieszkańcy naszego miasta. W ubiegłym roku realizowaliśmy ogromne przedsięwzięcia, jak budowę Areny Ostrów, która jest teraz domem Mistrzów Polski w koszykówce, miliony złotych na ożywienie śródmieścia, czyli na rewitalizację Ostrowa, ale także zadania mniejsze, które jednak również są ostrowianom potrzebne i dają im dużo radości – jak na przykład tężnia w Parku Miejskim, czy modernizacja Bożego Podwórka – wymienia prezydent Ostrowa.

W ostrowskim budżecie znalazło się także kilkadziesiąt inwestycji drogowych. Te z zewnętrznym dofinansowaniem, jak budowa północnego odcinka ramy komunikacyjnej, przebudowa ciągu ulic Chłapowskiego i Wybickiego, czy układu drogowego terenów uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej.

- Z jednej strony są to duże, milionowe zadania z dofinansowaniem zewnętrznym, ale także kilkadziesiąt osiedlowych inwestycji drogowych. Najczęściej w złym stanie technicznym wymagające szybkiego i kompleksowego remontu. W budżecie przeznaczyliśmy pieniądze m.in. na modernizację ulicy Matejki, Paderewskiego, Zakątek, kolejne ulice na Pruślinie, Kasztanowej, wykonaliśmy przebicie przy Arenie – obecnie ulicę Kowalczyka, czy tak oczekiwany dojazd do bloków przy ulicy Klasztornej. Niezwykle istotne jest skomunikowanie terenów inwestycyjnych, ponieważ zainteresowane ulokowaniem się w strefie firmy kładą duży nacisk na infrastrukturę drogową. Niektóre warunkują tę decyzję właśnie stanem dróg. To, że inwestujemy w nasze strefy przemysłowe przynosi efekty – kolejna firma budować będzie swoją siedzibę w naszym mieście – informuje Beata Klimek.

W 2020 roku przeznaczono także środki finansowe na projekty: przebudowy ronda Bankowego, przebudowy wiaduktu w ciągu ulicy Wrocławskiej, czy rozbudowy skrzyżowania ulic Wrocławska/Brzozowa/ Sadowa.

- Ostrów Wielkopolski jest wielkim placem budowy. Kładziemy ogromny nacisk na dynamiczny rozwój miasta i spełnianie oczekiwań naszych mieszkańców, ale jednocześnie jest to tlen dla lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw wykonujących te zadania. Zainteresowanie miejskimi przetargami jest bardzo duże, a dzięki nim ostrowskie firmy budowlane w tym trudnym czasie mogły funkcjonować i utrzymać stan zatrudnienia. Już w ubiegłym roku w budżecie miejskim przeznaczyliśmy też pieniądze na dokumentacje zadań pozwalające przeprowadzić ich procedurę przetargową. Tak było w przypadku nowych przedszkoli – przy ul. Dobrej i Staroprzygodzkiej – centrum treningowego za parowozownią oraz parku wodnego. Przed nami zatem kolejne ogromne wyzwania – uzupełnia prezydent Miasta.

2020 rok wiązał się również z wydatkami związanymi z pandemią. Na ten cel wydano w Ostrowie około 1,3 mln zł. Zakupione zostały m.in. koncentratory tlenu oraz pulsoksymetry, które mogły następnie zostać wypożyczone przez mieszkańców. Miasto kupiło także laptopy do nauki zdalnej dla ostrowskich uczniów. 190 tys. zł przekazanych zostało ostrowskiemu szpitalowi na zakup sprzętu medycznego i wysokospecjalistycznych łóżek do intensywnej terapii.

Kontynuowana była też walka o czyste powietrze. Na dofinansowania do wymiany pieców wydano ponad 1,8 mln zł. Pozwoliło to na likwidację starych kopciuchów w 313 budynkach i lokalach mieszkalnych. Po raz pierwszy zaproponowano ostrowianom dofinansowanie do budowy systemów deszczowych – na ten cel wydano blisko 68 tys. zł. Miasto kwotą 1,4 mln zł wsparło też działania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów ograniczające emisję uciążliwych dla mieszkańców tej części miasta odorów.

Był to budżet realizowany w niełatwych warunkach. Rok niespodziewanych wydatków. I mimo, że lockdowny gospodarcze negatywnie wpłynęły na finanse samorządów, Ostrów, już wiosną ubiegłego roku, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, wprowadził pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Wynikiem tego było 670 tys. zł na obniżenia i umorzenia czynszów, podatków od nieruchomości oraz podatków od środków transportu.

Większość ostrowskich radnych podniosła rękę za absolutorium z wykonania budżetu oraz wotum zaufania.

- Dziękuję wszystkim radnym, którzy pozytywnie ocenili moją pracę na rzecz Ostrowa Wielkopolskiego w 2020 roku. Chcę bardzo serdecznie podziękować moim zastępcom – Mikołajowi Kostce i Sebastianowi Górskiemu oraz moim współpracownikom odpowiedzialnym za finanse miasta, na czele ze skarbnikiem Michałem Żabińskim, w szczególności pracownikom Wydziału Finansowego oraz pozostałych wydziałów Urzędu Miejskiego. Dziękuję również pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych: przedszkoli, szkół podstawowych, Żłobka Miejskiego, Muzeum Miasta, Biblioteki Publicznej, Ostrowskiego Centrum Kultury, Miejskiego Zarządu Dróg, Dziennego Domu Senior+, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, a także Ostrowskiego Centrum Usług Wspólnych. To w ogromnej mierze Państwa praca przesądziła o tym, że dziś o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu miasta możemy mówić właśnie w pozytywnym kontekście – podsumowuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim