1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrowska rewitalizacja z NGO

Ostrowska rewitalizacja z NGO

21/06/2021 14:49
Ostrowska rewitalizacja z NGO
Do 6 lipca lokalne organizacje pozarządowe mogą składać oferty w miejskim konkursie na społeczne inicjatywy rewitalizacyjne. To kolejny nowy element społecznego wymiaru rewitalizacji centrum miasta.

W Programie Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok na wniosek prezydent Beaty Klimek i radnego Mateusza Nycka wśród priorytetowych obszarów znalazły się rewitalizacja społeczna i rewitalizacja gospodarcza.

- Miejskie dotacje dla NGO w sferze rewitalizacji to przestrzeń na oddolne pomysły działań społecznych, integracyjnych, kulturalnych, sportowych i edukacyjnych w ostrowskim Śródmieściu, szczególnie z wykorzystaniem odnowionej infrastruktury Ogródków Jordanowskich, Amfiteatru Miejskiego, ostrowskiego deptaku, czy obiektu CAL-u - wskazuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

- Włączenie lokalnych organizacji pozarządowych to ważny krok na drodze bezpośredniego przejścia z etapu zrealizowanych inwestycji rewitalizacyjnych do jej społecznego wymiaru. W wieloletnim procesie rewitalizacji chcemy skorzystać również z potencjału i aktywności ostrowskich NGO – podkreśla Mateusz Nycek, radny miejski i przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.

Oferty w otwartym konkursie ofert z zakresu rewitalizacji społecznej organizacje pozarządowe mogą składać do 6 lipca. Inicjatywy mają być realizowane ze wsparciem miejskiego samorządu w okresie od 21.07.2021 do 31.12.2021 roku.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronach internetowych ostrowskiego Urzędu Miejskiego (https://umostrow.pl/aktualnosci/6296-konkurs-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rewitalizacji-spolecznej.html). Dodatkowe informacje i wsparcie w przygotowaniu wniosku można uzyskać u Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Miasta w Wydziale Rozwoju Miasta (tel. 62 58 22 313, email: jtomalkiewicz@umostrow.pl) i Biurze Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej ( tel. 62 58 22 516 lub 62 58 22 510, email: kkrawczyk@umostrow.pl)

W najbliższym czasie rozpoczną się również kolejne elementy społecznej rewitalizacji naszego miasta.

- Ogłoszony zostanie pilotażowy konkurs w nowej sferze rewitalizacji gospodarczej, przez cały lipiec i sierpień realizowany będzie projekt "Czar Miejskiego Podwórka", czyli wakacyjne animacje podwórkowe dla dzieci i młodzieży oraz wystartuje trzecia edycja Rewitalizacyjnego Budżetu Obywatelskiego, który Ostrów Wielkopolski wprowadził i realizuje jako pierwsze miasto w Polsce - informują prezydent Beata Klimek i przewodniczący Mateusz Nycek.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim