1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Majowy spacer z Ostrowskim Komitetem Rewitalizacji

Majowy spacer z Ostrowskim Komitetem Rewitalizacji

28/05/2021 14:44
Majowy spacer z Ostrowskim Komitetem Rewitalizacji
Kolejne posiedzenie Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji połączone z Wiosennym Spacerem Rewitalizacyjnym odbyło się w czwartek 27 maja. Było okazją do podsumowania dużego projektu rewitalizacyjnego współfinansowanego z pozyskanych przez Miasto funduszy europejskich, ale również omówienia rozpoczętej procedury aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego i kolejnych planowanych inwestycji rewitalizacyjnych. Dyskutowano również o społecznych elementach rewitalizacji, które będą realizowane w najbliższych letnich miesiącach.

- Rewitalizacja ma jeszcze większe znaczenie dla miasta i lokalnej społeczności w okresie wychodzenia z pandemii. W Ostrowie po zakończeniu dużego projektu inwestycyjnego związanego z rewitalizacją przestrzeni miejskiej obejmującego 4 zadania inwestycyjne i modernizacyjne płynnie przechodzimy z fazy rewitalizacji infrastrukturalnej do rewitalizacji społecznej i gospodarczej. Jednocześnie już planujemy kolejne inwestycje rewitalizacyjne i aplikowanie o środki zewnętrzne na dalszą odnowę centrum naszego miasta - wskazuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Jak podkreśla prezydent Klimek w ostatnich latach w procesie rewitalizacji Ostrowa Wielkopolskiego kluczowym momentem było pozyskanie na przełomie 2018/2019 roku ponad 9 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich na wielowymiarowy projekt obejmujący modernizację Ogródków Jordanowskich i Amfiteatru w Parku Miejskim, powstanie Ostrowskiego Centrum Aktywności Lokalnej wraz z odnowioną Salą Sesyjną oraz kompleksową przebudowę traktu od Placu Rowińskiego poprzez ul. Wiosny Ludów do ul. Kolejowej i Sukienniczej. Ostrowski projekt rewitalizacyjny znalazł się w rankingu 17 projektów unijnych dofinansowanych z WRPO Wielkopolska na 17 lat Polski w Unii Europejskiej, który został opublikowany w majowym "Monitorze Wielkopolskim". Wybrano go spośród prawie 3,5 tys. projektów dofinansowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wspólny spacer władz miasta z członkami OKR był okazją do bezpośredniego obejrzenia inwestycji rewitalizacyjnych zrealizowanych w ostrowskim Śródmieściu.
- Podczas wiosennego spotkania nasze oczy najbardziej cieszyły zielone elementy rewitalizacji, które pojawiły się i rozkwitają wśród śródmiejskich ostrowskich uliczek. Z kolei frekwencja dzieci, młodzieży i całych rodzin na Ogródkach Jordanowskich pokazuje, że rewitalizacyjna metamorfoza tego kultowego dla pokoleń ostrowian miejsca była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę - podkreśla prezydent Beata Klimek.

Trwającą procedurę aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz kolejne planowane inwestycje rewitalizacyjne przedstawili Mikołaj Kostka, zastępca Prezydenta Miasta i Ewa Torzyńska, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta.

- Cieszę się, że jako Ostrowski Komitet Rewitalizacji możemy współtworzyć tak udane przedsięwzięcia dla naszego Miasta i całej Wielkopolski. W ostatnich latach szczególnie zaangażowaliśmy się w wypracowanie i wdrożenie nowych, a nawet pionierskich w skali kraju, narzędzi rewitalizacji społecznej - zaznacza Mateusz Nycek, przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.

Ostrów Wielkopolski jako pierwsze miasto w Polsce wprowadził Rewitalizacyjny Budżet Obywatelski. Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią skutecznie przeprowadzono już dwie jego edycje, a wśród bezpośrednio wybranych przez mieszkańców zadań są m.in. takie inicjatywy jak animacje podwórkowe dla dzieci i młodzieży, kino plenerowe w odnowionym miejskim Amfiteatrze, cykl bezpłatnych porad psychologicznych dla dzieci i młodzieży, mini-koncert na ostrowskim "deptaku" czy akcja społeczna "Talerz zupy dla każdego". Harmonogram i sposób realizacji społecznych zadań rewitalizacyjnych wybranych w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego przedstawili Sebastian Górski, zastępca Prezydent Miasta i Robert Kaźmierczak, dyrektor Kancelarii Prezydenta.

W Programie Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok na wniosek prezydent Beaty Klimek i radnego Mateusza Nycka wśród priorytetowych obszarów znalazły się rewitalizacja społeczna i rewitalizacja gospodarcza. Jak poinformował Jakub Tomalkiewicz, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta z ostrowskiego Urzędu Miejskiego konkursy dla organizacji pozarządowych na miejskie dotacje na społeczne działania rewitalizacyjne zostaną ogłoszone w czerwcu, z myślą szczególnie o inicjatywach wakacyjnych i II półroczu.

- W ten sposób tworzymy nową przestrzeń dla lokalnych NGO-sów. W procesie rewitalizacji warto skorzystać z ich potencjału i aktywności - wskazuje Mateusz Nycek.

W wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego do grona członków Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji dołączył Zenon Kiczka - ostrowianin, ekspert ds. rozwoju gospodarczego miast i transformacji cyfrowej miast oraz przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej. We wrześniu, z początkiem roku szkolnego, planowany jest dodatkowy nabór na 2 młodzieżowych członków Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.

- Rewitalizacja to proces długafalowy nastawiony na przyszłość, stąd w tym temacie warto również wsłuchać się w głos przedstawicieli Młodego Ostrowa - przekonuje prezydent Beata Klimek.

Przewodniczący Mateusz Nycek poinformował również że w ramach konsultacji publicznych Krajowego Planu Odbudowy opracował i przekazał Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej merytoryczne rekomendacje i propozycje płynące z samorządowych doświadczeń Ostrowa Wielkopolskiego w dziedzinie rewitalizacji miast. Dotyczą one takich kwestii jak m.in. utworzenie i wprowadzenie Ogólnopolskiego Funduszu Rewitalizacyjnego, szczególnie dla podmiotów gospodarczych oraz prywatnych właścicieli kamienic, budynków i obiektów położonych na obszarach rewitalizacji miast, utworzenie i wprowadzenie dedykowanych funduszy i programów grantowych dla lokalnych organizacji pozarządowych na działalność w sferze rewitalizacji społecznej i gospodarczej, wprowadzenie subwencji rewitalizacyjnej dla lokalnych samorządów na mechanizmy partycypacyjne w procesach rewitalizacji miast np. finansowanie lub dofinansowanie puli środków finansowych na kategorię zadań rewitalizacyjnych w ramach lokalnego budżetu obywatelskiego czy inicjatywy lokalnej oraz wzmocnienie kompetencji Komitetów Rewitalizacji poprzez ustawową zmianę ich usytuowania formalno-prawnego z organu opiniodawczo-doradczego na jednostkę pomocniczą miasta.

- Wiele z rewitalizacyjnych dokonań Ostrowa Wielkopolskiego ostatnich lat to efekt pozytywnej i twórczej współpracy wielu ludzi z różnych grup społecznych, zawodowych i instytucjonalnych, a także zaangażowania samych mieszkańców. W rewitalizacji szczególne znaczenie ma wspólne działanie i wspólna odpowiedzialność. Podsumowując i planując kolejne lata ostrowskiej rewitalizacji nadal pamiętamy przesłanie prof. Wojciecha Kłosowskiego z Międzynarodowej Konferencji Komunalnej, która odbyła się w Ostrowie Wielkopolskim w 2017 roku - że "rewitalizacja to tak naprawdę realizowanie marzeń mieszkańców..." - podkreślają prezydent Beata Klimek i przewodniczący Mateusz Nycek.

Ostrowski Komitet Rewitalizacji to społeczny organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną procesu rewitalizacji utworzony na podstawie przepisów ustawy o rewitalizacji. Powołany został Zarządzeniem Prezydent Miasta Beaty Klimek z dnia 31 stycznia 2017 r. W jego skład wchodzą obecnie: Mateusz Nycek - przewodniczący, Dariusz Perz - wiceprzewodniczący, Witold Banach, Andrzej Dąbrowski, Przemysław Gruszecki, Andrzej Jakubek, Grzegorz Jędrzejak, Stanisław Kawiński, Józef Kozan, Karol Szczepaniak, Ewa Róg, Milena Tacik. Nowo wybrany członek to Zenon Kiczka. Do składu z początkiem roku szkolnego dołączy jeszcze 2 przedstawicieli młodzieży w wieku 13-18 lat.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim