1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Wolontariusze i psycholodzy pomagają ostrowianom

Wolontariusze i psycholodzy pomagają ostrowianom

24/03/2021 13:24
Wolontariusze i psycholodzy pomagają ostrowianom
Przypominamy o naszej pomocy dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego –infolinii wsparcia oraz pomocy wolontariuszy w zakupach, wyprowadzaniu psów i innych zgłaszanych problemów. Akcja trwa już od niemal roku.

Wolontariusze z pomocą

Wybierając numery 62 720 48 26 oraz 660 510 243 można zgłosić potrzebę wsparcia. Wolontariusze pomogą wykonaniu i dostarczenia pod wskazany adres niezbędnych zakupów, leków, obiadów, czy też pomocy w wyprowadzeniu psów. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

- Przechodzimy kolejną trzecią fale epidemii COVID-19. Część z naszych seniorów jest już po szczepieniu, ale przypominamy, że nasi wolontariusze są gotowi do świadczenia pomocy wszystkim osobom potrzebującym. Nie bójmy się prosić o pomoc, jeśli nie mamy obok najbliższych lub sąsiadów, a obawiamy się zarażenia wirusem Sars Cov-2 – mówi Sebastian Górski, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Akcja „Ostrów pomaga seniorom i osobom niepełnosprawnym” jest organizowana we współpracy z Hufcem ZHP, Caritasem Diecezji Kaliskiej, schroniskiem dla zwierząt, parafią św. Pawła Apostoła oraz wolontariuszami WOŚP.

Całość koordynuje jednostka pomocy społecznej – Dzienny Dom „Senior+” oraz pracownicy Wydziału Spraw Społecznych. Do pracy w projekcie zaangażowani są także pracownicy Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej.

- Każdy wolontariusz wyposażony jest w identyfikator z numerem nadanym przez Urząd Miejski. Poproszony, okaże się dowodem osobistym. Dla zwiększenia bezpieczeństwa seniorzy mogą sprawdzić wolontariusza pod podanymi numerami kontaktowymi dla seniorów. Wolontariusze realizują swoje zadania do godziny 18:00. Każdy z nich jest wyposażony w środki ochrony osobistej – maseczki oraz rękawiczki - dodaje Małgorzata Pawlik, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

Infolinia wsparcia

Przypominamy, że w kwietniu ubiegłego roku zostały uruchomione również dwa numery telefonów, pod którymi można nieodpłatnie uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne. Numery są aktywne od poniedziałku do piątku w godzinach 8 do 19.

Linie dedykowane są wszystkim potrzebującym, bez względu na wiek. Dzwoniąc, można zachować anonimowość. Pomoc można uzyskać pod numerami telefonów - 669 991 530 i 669 990 592.

- Wsparcie w tych trudnych chwilach jest niezwykle ważne. Z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 rośnie również strach. Zdarza się, że ludzie w tej niezwykle trudnej sytuacji przestają sobie radzić z codziennością, ze sprawami związanymi z tą konkretną chorobą, z utratą pracy. Nie zostawiamy ostrowian bez pomocy - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Pomoc świadczą psycholodzy i psychoterapeuci merytorycznie przygotowani do świadczenia usług pomocy psychologicznej, na co dzień będący pracownikami SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.

- Zakres udzielanej pomocy był bardzo szeroki i zróżnicowany. Osoby dzwoniące zwracały się o pomoc najczęściej z powodu zaburzeń lękowych (o zdrowie i życie swoje i bliskich), osamotnienia, lęku o bliskich, stanów obniżonego nastroju, niepewności o jutro, lęk o utratę pracy, a także problemy w relacjach (z bliskimi, rodzicami, dziećmi). Zgłaszano i poszukiwano wsparcia i pomocy związanej z nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez samych dzwoniących jak i ich bliskich. Inne problemy zgłaszane głównie przez młodych ludzi (do 20 roku życia) dotyczyły problemów związanych ze zdalnym nauczaniem, izolacją, pozostaniem w domu i brakiem kontaktu z rówieśnikami a także w późniejszym okresie obaw związanych z organizacją egzaminów dla VIII klas oraz lęków o przyszłość związanych z organizacją egzaminów dojrzałości. Dla części z tych osób była to jedyna możliwość rozmowy z uwagi na bardzo ograniczony dostęp do rożnych form pomocy (dzwoniły również osoby przebywające w kwarantannie). Inna grupą zgłaszanych problemów to osoby dzwoniące po stracie bliskich, którzy zmarli na COVID -19 a także osób zgłaszających myśli samobójcze. Najbardziej bieżącymi tematami które pojawiały się w rozmowach telefonicznych były szczepienia na COVID-19, możliwości zaszczepienia ale też obawy, które zgłaszały osoby dzwoniące – wyjaśnia Karina Marzec-Dusza, kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim - Z perspektywy roku od ogłoszenia stanu epidemii mimo, że sytuacja w kraju dotycząca obostrzeń zmieniała się obserwowano również różne intensyfikację dzwoniących. Z całą pewnością można stwierdzić ze było to wyjście na przeciw problemom zgłaszanym przez mieszkańców i zapewnienie im możliwości wsparcia w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. W związku z aktualnie wprowadzanymi kolejnymi obostrzeniami informujemy, że linia anonimowego telefonu wsparcia nadal świadczy wsparcie i pomoc dla mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego.</em
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim