1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Wsparcie dla restauratorów

Wsparcie dla restauratorów

26/02/2021 13:06
Wsparcie dla restauratorów
Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego jednogłośnie przyjęła projekt uchwały dotyczący całkowitego zwolnienia restauratorów z opłat za koncesję alkoholową w 2021 roku. Dzięki nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 samorządy otrzymały podstawę prawną do wsparcia tej grupy przedsiębiorców.

Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego jest 75 lokali gastronomicznych prowadzonych przez 70 przedsiębiorców, których dotyczy zwolnienie z opłaty za sprzedaż alkoholu. Ta forma wsparcia dla restauratorów to ponad 180 tys. złotych.

Uchwała podlega nadzorowi prawnemu wojewody. Jeśli nie wniesie do niej zastrzeżeń, właścicieli lokali gastronomicznych będą zwolnieni z opłaty koncesyjnej za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży w roku 2021.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim