1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ulgi dla przedszkolaków

Ulgi dla przedszkolaków

26/02/2021 13:06
Ulgi dla przedszkolaków
Przedszkolaki z rodzin wielodzietnych oraz najmłodsi ostrowianie z niepełnosprawnościami zostaną objęci ulgami za pobyt w placówce powyżej 5 godzin. Wczoraj projekt uchwały w tej sprawie trafił pod obrady Rady Miejskiej.

- Bardzo się cieszę, że ostrowscy radni jednogłośnie przyjęli ten pomysł. To forma wsparcia dla rodzin wielodzietnych oraz tych wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

Całkowite zwolnienie z opłat dotyczy 54 ostrowskich przedszkolaków z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Natomiast 80% ulgi obejmuje 361 małych posiadaczy Ostrowskiej Karty Rodziny 3+.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim