1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Miasto pomaga dotrzeć na szczepienia

Miasto pomaga dotrzeć na szczepienia

19/02/2021 13:03
Miasto pomaga dotrzeć na szczepienia
W połowie stycznia 2021 roku ruszyły szczepienia przeciw Covid-19. Miasto, by wesprzeć akcję szczepień, uruchomiło specjalne infolinie i pomaga dotrzeć ostrowianom do punktów szczepień.

- Do tej pory potrzebę transportu na szczepienie zgłosiły 54 osoby. Dzięki zgodzie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do transportu wykorzystujemy również specjalistycznego busa, który dostosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych - mówi Sebastian Górski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

9-osobowy bus jest dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Potrzebę zakupu takiego pojazdu wskazał zespół ds. likwidacji barier architektonicznych powołany przez prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beatę Klimek. Dotychczas żadna z jednostek organizacyjnych Miasta nie dysponowała tego rodzaju środkiem transportu. Urząd Miejski pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ten cel.

- Zgodnie z wytycznymi z przewozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mogą korzystać osoby, które posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami oraz osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień – dodaje Małgorzata Pawlik dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

Transport na szczepienie powinien obejmować obszar danej gmin. Tylko w wyjątkowych przypadkach transport może być realizowany poza tym terenem, jednak nie dalej niż 20 od granicy gminy.

Dzwoniąc na dedykowane INFOLINIE Miasta Ostrów Wielkopolski można zgłosić potrzebę transportu oraz uzyskać informację o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Infolinie czynne są od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. 8:00-16:00: 606 605 268 790 450 371
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim