1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Chcemy równego traktowania dla Wielkopolan

Chcemy równego traktowania dla Wielkopolan

11/02/2021 12:59
Chcemy równego traktowania dla Wielkopolan
- Zaledwie 1,07 mld euro dla Wielkopolski z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 przewiduje propozycja rządu. Z poprzedniego budżetu unijnego do dyspozycji naszego województwa trafiło 2,5 mld euro. Nie może być naszej zgody na tak niesprawiedliwe, nieracjonalne i krzywdzące traktowanie Wielkopolan. Właśnie dlatego wystąpiłam do Rady Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska o przyjęcie wspólnego apelu do rządu oraz o wsparcie dla naszych działań do wielkopolskich parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych - zaznacza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Apel Rady Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
do Premiera Rządu RP w sprawie proponowanej dla województwa wielkopolskiego kwoty z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027Od 2007 roku samorządy skupione obecnie w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska bardzo efektywnie korzystały z pieniędzy z Unii Europejskiej, które były w dyspozycji samorządu województwa wielkopolskiego. Dziś, po czternastu latach z dumą możemy powiedzieć, że dobrze wykorzystaliśmy nowe możliwości finansowe dla stymulowania rozwoju naszych Małych Ojczyzn.

Projekty realizowane przez samorządy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej składają się również na sukces Wielkopolski, która – obok metropolii warszawskiej i województwa dolnośląskiego – jest jednym z trzech najlepiej rozwijających się obszarów w Polsce. Wielkopolska w 2018 roku osiągnęła poziom dochodu na mieszkańca przekraczający wartość 75% PKB średniej w Unii Europejskiej i weszła do grona lepiej rozwiniętych unijnych regionów. Skutkiem tego awansu rozwojowego jest jednak niższy niż dotychczas poziom unijnego wsparcia. Musimy jednak pamiętać, że w granicach naszego regionu wciąż występują spore dysproporcje rozwojowe. Liczyliśmy na to, że nowa perspektywa budżetowa UE pomoże w ich ograniczaniu. Przede wszystkim jednak spodziewaliśmy się bardziej racjonalnego i sprawiedliwego potraktowania Wielkopolan przez
Rząd RP.

Jako samorządy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej nie zgadzamy się na propozycję, którą odbieramy jako karę za pracowitość, kreatywność, racjonalność, efektywność i skuteczność, które towarzyszyły w minionych latach wielkopolskim samorządom, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w realizacji projektów z wykorzystaniem części unijnego budżetu przypadającego naszemu województwu.

28 stycznia podczas konsultacji Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu określającego zasady wydatkowania w Polsce pieniędzy z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027 gospodarz spotkania Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że z 28,5 mld euro, jakie mają trafić do podziału na poziomie szesnastu województw, Wielkopolsce ma przypaść zaledwie 1,07 mld euro. Dla przypomnienia, w perspektywie budżetowej 2014-2020 było to 2,5 mld euro.

Zwracamy się do Premiera Mateusza Morawickiego z apelem o przedstawienie nowej propozycji dla Wielkopolski, która zostanie zbudowana na podstawie jasnych i racjonalnych kryteriów. Jednocześnie wyrażamy oczekiwanie, że nasze starania uzyskają wsparcie wielkopolskich parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim