1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Nowe tereny inwestycyjne w mieście

Nowe tereny inwestycyjne w mieście

19/01/2021 12:56
Nowe tereny inwestycyjne w mieście
Ostrów Wielkopolski stał się właścicielem kolejnych terenów inwestycyjnych przy ulicy Wrocławskiej. To 2,3034 hektara gruntu w centrum miasta. Cena transakcyjna tego zakupu to 1 175 988,24 zł. To również kolejny krok w drodze do pełnego zagospodarowania tych zdegradowanych poprzemysłowych terenów.

- Z radością informuję mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, że nasza miejska strefa inwestycyjna właśnie się powiększyła. W 2016 roku kupiliśmy, w drodze licytacji, 10 ha gruntów przy ulicy Wrocławskiej – zdegradowanych, zniszczonych poprzemysłowych. Dziś dokupujemy kolejne 2,5 ha, co powoduje, że ta strefa robi się większa, a szansa na pozyskanie kolejnych inwestorów rośnie. Dodatkowa jako Miasto angażujemy potężne pieniądze, by tę strefę uzbroić i przygotować. Do tej pory zainwestowaliśmy 8 600 000 złotych, a w najbliższym czasie zainwestujemy 4 000 000 złotych. Powstają tam drogi, kładziemy tam sieci wodociągowe, sanitarne, deszczowe, wybudowaliśmy zbiornik retencyjny, pociągnęliśmy linie energetyczny, które zaopatrują w nasz własny zielony prąd firmy, które się tam ulokowały – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Na zakup miejskich terenów i rozwój swojej infrastruktury zdecydowały się cztery firmy. To Teamtechnik, Microma, JMP Medical i Auto Partner - innowacyjne firmy oferujące dobre miejsca pracy. Ich obecność w naszym mieście to realny i policzalny wpływ na ostrowski rynek pracy. Już wiadomo, że dzięki inwestycjom na tym terenie pracę znalazło i docelowo znajdzie ponad 300 osób.

- Nasze działania przynoszą zamierzone efekty. Prowadzimy właśnie rozmowy z poważnym inwestorem z Unii Europejskiej, który jest zainteresowany pozostałych gruntów w strefie przemysłowej przy ulicy Wrocławskiej. Wszystko wskazuje na to, że miejska strefa inwestycyjna zapełni się nowymi firmami, miejscami pracy i nowoczesną oraz innowacyjną działalnością – dodaje prezydent Beata Klimek.

- Zakupiliśmy nowy teren inwestycyjny i głęboko wierzę, że w tym roku go sprzedamy, tak by móc zaktywizować go gospodarczo i powstały tam nowe miejsca pracy. Najpierw musimy jednak dokończyć uzbrojenie tego terenu. Spore inwestycje dokonają się w tym roku za sprawą dwóch spółek: WODKAN uzupełni sieć wodociągowo – kanalizacyjną, a OZC będzie tworzyć tam sieci energetyczne. Spore inwestycje, realizowane ze środków Miasta, poprzez Miejski Zarząd Dróg, to dokończenie budowy infrastruktury drogowej oraz budowa zbiornika do gromadzenia wód. Kolejnym ważnym elementem jest wyznaczanie nowych terenów inwestycyjnych, dlatego pracujemy intensywnie nad zmianą studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta. W nowym studium chcemy wskazać nowe tereny inwestycyjne. Szacujemy, że to może być od kilkunastu do kilkudziesięciu hektarów – podkreśla Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Ostrów uczestnicy również w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”, którego celem jest zwiększenie zaangażowania kadry kierowniczej i pracowników w tematykę inwestycyjną, podniesienie poziomu ich wiedzy oraz podniesienie jakości obsługi inwestora w gminach województwa wielkopolskiego.

- Przystąpiliśmy do projektu standardy obsługi inwestora jako jego partner. Przez najbliższy rok będziemy podnosić kwalifikacje, zarówno w zakresie kompetencji miękkich jak i twardych, dotyczących naszej pracy z inwestorami, promocji Ostrowa Wielkopolskiego i oferowania, chociażby tych nieruchomości, które ostatnio nabyliśmy, inwestorom. W wielu obszarach spełniamy już standardy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, ale zawsze może być lepiej. Chcemy podnosić jakość, współpracować z inwestorami, by dobrze czuli się w naszym mieście – zaznacza Piotr Młynarz, pracownik Referatu Obsługi Inwestora.

Fot. Teren inwestycyjny przy ulicy Wrocławskiej
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim