1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. UM – wydłużenie godzin urzędowania

UM – wydłużenie godzin urzędowania

16/11/2020 22:42
UM – wydłużenie godzin urzędowania
W związku z trwającą epidemią, od dziś zmianie ulegają zasady przyjmowania interesantów w ostrowskim Urzędzie Miejskim. To m.in. wydłużenie godzin ich przyjmowania – od 8.00 do 12.30 i 13.30 do 17.30.Wejście A (wejście główne)- Urząd Stanu Cywilnego,

- ewidencja ludności i dowody osobiste,

- ewidencja działalności gospodarczej,

Interesanci przyjmowani są po uprzedniej rejestracji telefonicznej (nie dotyczy zgonów) w godz. 8.00 – 12.30 i 13.30 – 17.30.- „Miejskie becikowe”,

- świadczenie usług komunalnych,

- ochrona środowiska (a także program „Czyste powietrze”, wymiana pieców, usuwanie azbestu),

- administracja architektoniczno – budowlana,

- podatki i opłaty lokalne,

- pomoc publiczna,

- przyjmowanie korespondencji

Interesanci przyjmowani są bez uprzedniej rejestracji telefonicznej w godz. 8.00 – 12.30 i 13.30 – 17.30.Wejście A to także dostęp do Poczty Polskiej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego od 8.30 do 15.30 oraz do Banku Ochrony Środowiska od 8.15 do 15.30.Wejście C (Centrum Aktywności Lokalnej)

- Ostrowska Karta Seniora, Ostrowska Karta Rodziny 3+, Karta Dużej Rodziny,

- Inicjatywa Lokalna,

- Ostrowski Budżet ObywatelskiInteresanci przyjmowani są po uprzedniej rejestracji telefonicznej w godz. 8.00 – 12.30 i 13.30 – 17.30.

Osoby przebywające na terenie urzędu obowiązuje zasłaniane ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy lub chusty, a także dezynfekcja rąk (zalecane jest używanie rękawic jednorazowych).

Interesanci nie mogą wchodzić do innych pomieszczeń, niż wyznaczone do załatwienia sprawy. Oczekują oni na wejście do budynku na zewnątrz.

Pracownicy UM pokierują osoby wchodzące do właściwych stanowisk obsługi w zależności od załatwianej sprawy.

Zmiany wprowadzone zostały wstępnie do końca 2020 roku, z możliwością przedłużenia ich trwania.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim