1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ponad 1,6 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg na terenach uprzemysłowionych

Ponad 1,6 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg na terenach uprzemysłowionych

18/11/2020 22:41
Ponad 1,6 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg na terenach uprzemysłowionych


Ostrów pozyskał ponad 1,6 mln złotych na remont dróg, na terenach uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej, z Funduszu Dróg Samorządowych. To ponad kilometr nowych dróg, które wpłyną na komfort, bezpieczeństwo i obsługę gospodarczą w tej części miasta. Wartość całej inwestycji to 3 278 378,47 złotych.

- Na terenach uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej zatrudnionych jest ponad 1 000 osób. Niestety stan dróg jest tam katastrofalny. Zmienimy to na lepsze! Powstanie tam ponad kilometr nowego odcinka dróg .Mamy tu także wolne gospodarczo tereny, jednak zgodnie z zapowiedziami inwestorów, mają oni zamiar tutaj lokować nowe obiekty przemysłowe. Determinantem tych decyzji inwestycyjnych był słaby stan dróg – zaznacza Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Projektowany ciąg drogowy znacznie usprawni funkcjonowanie strefy przemysłowej przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim, zajmującej obszar około 20 ha. Obszar ten charakteryzuje się rozwiniętą gospodarką wielosektorową, dynamicznym rozwojem małych, średnich oraz dużych zakładów pracy z kapitałem polskim, zatrudniających łącznie ponad 1000 pracowników (branża militarna, produkcja konstrukcji stalowych, betonu towarowego, przemysł lekki, przedsiębiorstwa budowlane). Specyfika funkcjonujących na obszarze firm, które do swojej działalności używają transportu ciężarowego, wymaga obsługi poprzez układ drogowy spełniający odpowiednie standardy techniczne.

Inwestycja ma także odciążyć ciągi komunikacyjne, które muszą być do tego celu aktualnie wykorzystywane. Brak układu drogowego nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału gospodarczego tego obszaru. Część terenów inwestycyjnych w tym rejonie pozostaje nadal niezagospodarowana, jednak ich aktywne wykorzystanie uzależnione jest od stworzenia odpowiednich warunków w postaci infrastruktury technicznej, ze szczególnym naciskiem na część drogową.

- Przedmiotem projektu jest wykonanie nowych nawierzchni dróg w strefie uprzemysłowionej przy ulicy Staroprzygodzkiej. Projektem objęte jest ponad kilometr dróg. Wykonana zostanie tu nawierzchnia bitumiczna, zatoki postojowe, a na części drogi – chodniki dla pieszych. Uporządkowana zostanie gospodarka wodno – ściekowa poprzez nadanie odpowiednich spadków do nowoprojektowanych kratek deszczowych, przeprofilowanie nawierzchni drogi, a także znaczącym elementem jest renowacja istniejącego kanału deszczowego - wyjaśnia Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

Jeszcze w grudniu rozstrzygnięte zostanie postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca tego zadania. Natomiast już w przyszłym roku zrealizowana zostanie, ta ważna i przez wiele lat oczekiwana, inwestycja.

- Myślę, że na 25-lecie firmy, które nastąpi w przyszłym roku, będziemy mogli poruszać się już po nowej drodze, na miarę XXI wieku. Dziękujemy Miastu i Miejskiemu Zarządowi Dróg za dopięcie tego tematu. Liczymy na dalszą współpracę! – mówi Artur Niewiadomski, prezes Trasko Stal Sp. z o.o.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim