1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. MOPS pozyskał ponad 400 tys. zł na walkę z epidemią

MOPS pozyskał ponad 400 tys. zł na walkę z epidemią

19/11/2020 22:41
MOPS pozyskał ponad 400 tys. zł na walkę z epidemią
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim pozyskał ponad 430 tysięcy złotych grantu na walkę z COVID-19. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na środki ochrony indywidualnej, a także na zatrudnienie dodatkowych opiekunek środowiskowych.

Ostrowski MOPS złożył wniosek o powierzenie grantu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Całkowity koszt zadania wyniesie 487 255,55 zł – kwota grantu to 431 700 zł, a wkład własny 55 555,55 zł.

Dzięki tym pieniądzom pracownicy wykonujący swoje zadania w terenie wyposażeni zostaną w pakiety środków ochrony indywidualnej dostosowane do ich potrzeb. MOPS zakupi również ozonatory – generatory ozonu niszczące mikroorganizmy i zapobiegające ich rozwojowi.

Z uwagi na sytuację epidemiczną i rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze zawnioskowano także o środki finansowe na zatrudnienie trzech dodatkowych etatów opiekunek środowiskowych.

Dzięki wsparciu wypłacone zostaną dodatki pracownikom etatowym i nieetatowym wykonującym pracę w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi w ich miejscu zamieszkania.

Wsparcie finansowe w kwocie 68 300 zł otrzyma również Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, której pracownicy realizują na terenie Ostrowa Wielkopolskiego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w ich miejscu zamieszkania.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim