1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Zgłoś kandydata do tytułu Ostrowski Wolontariusz Roku

Zgłoś kandydata do tytułu Ostrowski Wolontariusz Roku

26/10/2020 21:32
Zgłoś kandydata do tytułu Ostrowski Wolontariusz Roku
W grudniu tego roku w Ostrowie Wielkopolskim, po raz kolejny świętować będziemy Ostrowski Dzień Wolontariusza. Tegoroczne święto odbędzie się pod hasłem „Zostań wolontariuszem, zmieniaj siebie i świat”. Zgłoszenia można dokonywać do 31 października.


Ostrowski Dzień Wolontariusza jest ich świętem i okazją do promowania szlachetnej idei wolontariatu. Termin „wolontariat” odnosi się do wszelkiego rodzaju działań ochotniczych, które dana osoba podejmuje z własnej woli, własnego wyboru i własnych powodów, bez wynagrodzenia.

- Zapraszamy organizacje pozarządowe, działające na rzecz mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz inne podmioty, w tym także szkoły, które współpracują z wolontariuszami, o zgłaszanie kandydatur najbardziej zaangażowanych i aktywnych wolontariuszy – mówi Karolina Krawczyk, kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej. - Jak co roku, wyróżniającym się wolontariuszom, wręczone zostaną statuetki - kryształowe serca Ostrowskiego Wolontariusza Roku.

Druki należy dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Miejskiego (Referat Obsługi Mieszkańców - parter UM) lub przesłać pocztą tradycyjną pod adres podany niżej (druk zgłoszenia w załączniku).

Prosimy także o nadsyłanie pocztą elektroniczną krótkich tekstów o charakterze informacyjnym nt. działań wolontariuszy oraz zdjęć dokumentujących opisywane działania (max 5 zdjęć). Nadesłane materiały zostaną wykorzystane w materiale promującym wolontariat w Ostrowie Wielkopolskim.

- Samorząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego od wielu lat aktywnie działa na rzecz upowszechnianie różnorodnych form wolontariatu w różnych, środowiskach, w różnych grupach wiekowych, a także promowania wolontariatu w rozmaitych obszarach aktywności społecznej – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - Ostrowski Dzień Wolontariusza jest doskonałą okazją do promowania szlachetnej idei wolontariatu. Chcemy podziękować tym osobom za aktywność i okazaną bezinteresowną dobroć.

Zasady zgłaszania kandydatów:

Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 3 osoby.

Zgłoszeń prosimy dokonywać na załączonym druku, do dnia 31 października 2020 r.

pod adresem:

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej

Urząd Miejski
ul. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
Nr telefonu: 62 582 25 10

e – mail: bops@umostrow.pl

Druk zgłoszenia w załączniku

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, ostatecznego wyboru osób wyróżnionych dokona Prezydent Miasta .
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim