1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Święto ostrowskiej oświaty

Święto ostrowskiej oświaty

15/10/2020 13:18
Święto ostrowskiej oświaty
Wczoraj, w Ostrowskim Centrum Kultury, uczczono Dzień Edukacji Narodowej. Pierwszy, który przyszło obchodzić w warunkach ogólnoświatowej pandemii, nadal nie pozostającej bez wpływu na funkcjonowanie systemu oświaty. - W tym kontekście pragnę podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za dotychczasową pracę i wkład w rozwój edukacji, która przypada na ten trudny dla nas wszystkich czas – mówiła podczas uroczystości Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu prezydent Miasta, skala pandemii oraz związanych z nią konsekwencji i doświadczeń zaskakuje nas wszystkich. Jeszcze rok temu podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, nikt nie przypuszczał, że możliwy jest scenariusz, który obecnie – dzień po dniu - rozgrywa się na naszych oczach.
- Władze samorządowe Ostrowa Wielkopolskiego w pełni popierają postulat, aby na podstawie nowych uregulowań dyrektorzy szkół mogli samodzielnie decydować o zawieszeniu pracy w placówkach, w oparciu o najlepszą wiedzę na temat bieżącej sytuacji, która występuje w danej szkole czy przedszkolu – przekonywała prezydent. - W tym niełatwym dla nas wszystkich czasie chcę zapewnić o mojej solidarności ze wszystkimi nauczycielami i pedagogami, którzy wykonują swój zawód w dobie pandemii. Dziękuję za Państwa zaangażowanie i wszelkie starania, które wkładacie w to, aby przekazywane przez Państwa wiedza i umiejętności, stały się jak najlepiej przyswajane przez Waszych uczniów.

Praca nauczyciela to odpowiedzialność za los młodych ludzi w dorosłości, za ich przyszłość, za możliwości ich rozwoju. Dlatego to tak szlachetna praca, a właściwie misja, którą należy często dostrzegać i należycie doceniać.

Prezydent Ostrowa życzyła przedstawicielom ostrowskiej oświaty zawodowej i osobistej pomyślności. Jak największej liczby wspaniałych, ambitnych i zmotywowanych uczniów, satysfakcji, poczucia samorealizacji, spełniania się w zawodzie i radości płynącej z postępów
i sukcesów uczniów.

- A nade wszystko dużo zdrowia oraz wielu sił do twórczej pracy i działania. Aby jak najczęściej była ona doceniania, a także wspierana przez władze wszystkich szczebli.

Inwestowanie w oświatę i nauczycieli jest bowiem inwestycją w budowanie silnego społeczeństwa i jeszcze lepszą przyszłość kolejnych pokoleń – podkreśliła Beata Klimek.Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczone zostały Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Otrzymali je:Urszula Twardowska

Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7. To prężnie działający manager i dobry zarządca placówki. Systematycznie aplikuje o środki zewnętrzne w celu podniesienia komfortu nauki i bezpieczeństwa uczniów oraz pracy nauczycieli. Inicjuje, koordynuje różnorodne działania oraz innowacje pedagogiczne. Placówka pod kierownictwem pani Dyrektor wyróżnia się wieloletnią, aktywną realizacją programu edukacji ekonomicznej ,,Otwarta firma” pomagającej uczniom zapoznać się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, za co corocznie szkoła otrzymuje nagrodę.Anna Galant

Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6. Pani dyrektor swoje działania koncentruje na rozwoju placówki. Zabiega o wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania. Od 23 lat pełni funkcję współorganizatora Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”, objętego patronatem Rady Języka Polskiego. Wspólnie z nauczycielami zainicjowała realizację projektów, dzięki którym uczniowie uczą się komunikowania w języku ojczystym i obcym – zajęcia w języku angielskim prowadzili studenci z Malezji i Gruzji, Ukrainy, Nowej Zelandii, Jordanii, Brazylii i Chin.Grażyna Kołacka

Od 17 lat pełni funkcję Dyrektora Przedszkola nr 9. Inspiruje i zachęca nauczycieli do udziału w wielu projektach m.in. międzynarodowy projekt czytelniczy ,,Magiczna moc bajek”, ogólnopolski projekt ,,BohaterOn – włącz Historię”. Po trzyletnim okresie starania placówka pod jej kierownictwem uzyskała certyfikat ,,Placówki promującej zdrowie”.Natalia Jura

Pełni funkcję Dyrektora Przedszkola nr 10 od 2017 r. Przeprowadziła kompleksową modernizację obiektu oraz wygospodarowała dodatkowe sale do zajęć specjalistycznych. Wykazuje wzorową dyscyplinę finansową, poprzez prawidłowe planowanie i realizację arkusza organizacyjnego. Wspólnie z Radą Rodziców podejmuje działania na rzecz budowy pozytywnego wizerunku placówki.Agnieszka Kubica

To bardzo aktywny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1. Podejmowane przez nią działania sprzyjają nie tylko podnoszeniu jakości pracy szkoły, ale równie kształtują pozytywny obraz placówki w środowisku. Inicjuje i realizuje wiele projektów i programów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim. W czasie pandemii COVID – 19 podczas nauczania zdalnego zainicjowała szkolna akcję ,,Kartka dla Bohatera”.Ewa Wiśniewska

Nauczyciel, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2. Pomysłodawczyni i organizatorka szkolnego konkursu ,,Czytam - Wiem” – propagującego czytelnictwo wśród młodzieży. Współtwórca projektu interdyscyplinarnego ,,Zabytki architektoniczne wpisane w historie Ostrowa Wielkopolskiego”.Iwona Torzyńska

Nauczyciel, wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 4. Ważnym celem jest dla niej inicjowanie, koordynowanie licznych projektów, programów mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, budzenie w nich nowych zainteresowań i pasji, w tym Inkubator motywacji, Cybernauci, Szkoła Pozytywnego Myślenia. Była inicjatorką i organizatorką seminarium i warsztatów dla uczniów i rodziców z psychologiem dziecięcym Dorotą Zawadzką ,,Supernianią”.Iwona Matyaszczyk

Nauczyciel matematyki i fizyki w Szkole Podstawowej nr 5. Corocznie bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Lepsza Szkoła- Sesje z plusem, który ma na celu badanie efektywności nauczania matematyki. W roku szkolnym 2019/2020 klasa VIII prowadzona przez panią Iwonę uzyskała najlepszy wynik egzaminacyjny z matematyki w szkole (62,04%), który był jednocześnie znakomitym wynikiem w skali całego kraju (45,75%).Bogna Roszyk

Nauczyciel, wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 7. Współautorka oraz realizatorka projektu pod hasłem ,,Kultura Wielkopolski moim bogactwem”, który został wyróżniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Czas dla dzieci” pani Bogna napisała, a następnie zrealizowała projekt: ,,Moje miasto Ostrów – moją małą Ojczyzną” oraz ,,Herbatka z Chopinem”.Renata Wilkowska- Koperdowska

Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 7. W zawodzie pracuje 33 lata. Dwukrotnie przyczyniła się do osiągnięcia przez szkołę certyfikatu lidera Szkół Uczących Się. Współorganizatorka Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego ,,Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”.Ewa Sobczak

Jest nauczycielem języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 9. Jako koordynator ds. projektów ERASMUS+ pozyskała fundusze na realizację dwóch projektów:,,Health Learning and Education” oraz ,,Science in our hands”. W ramach projektów Szkoła aktywnie współpracuje z placówkami z Włoch, Turcji, Litwy, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Łotwy oraz Rumunii.Maria Łuczak

Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 9. W zawodzie nauczyciela pracuje od 37 lat. Uczniowie Pani Marii osiągają wysokie wyniki w nauce. Reprezentują szkołę w konkursach o randze miejskiej, powiatowej oraz międzynarodowej, zajmując czołowe miejsca. W ramach ogólnopolskiej inicjatywy ,,Owoce, warzywa i soki są na 5”, której koordynatorem była Pani Maria szkoła zajęła I miejsce w Wielkopolsce, zwycięskiej klasie przyznano grant pieniężny na zakup pomocy dydaktycznych.Mariola Szyszka

Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 11. Jej uczniowie biorą udział w wielu konkursach szkolnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich, w których osiągają wysokie wyniki. Pani Mariola jest autorką innowacji pedagogicznych, w tym: ,,Historyjki ortograficzne”, która pomaga uczniom opanować pisownie wyrazów z trudnościami oraz projektu ,,Rozgrywki matematyczne”, którego głównym celem jest doskonalenie sprawności rachunkowej.Sylwia Różalska

Jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 13. Doskonali swoją wiedzę w zakresie prawa pracy i wiedzy ekonomicznej, co zaowocowało zdobyciem przez jej wychowanków tytułów laureatów i finalistów Konkursów Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej, Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Założyła telewizję szkolną ,, Newsy z 13”, wdrożyła innowacje: ,,Jesteś tym co jesz – jedzenie dawniej i dziś” oraz ,,Ekonomia na co dzień- Od grosika do złotówki”.Monika Płonka

Jest nauczycielem bibliotekarzem w Szkole Podstawowej nr 14. Systematycznie promuje czytelnictwo poprzez organizację akcji, imprez o zasięgu szkolnym, miejskim i powiatowym. Pani Monika jest inicjatorem powstania oraz funkcjonowania ,,Biblioteki pod aniołem” na ostrowskim Rynku.Małgorzata Zając

To nauczyciel w Przedszkolu nr 6. Pracuje w zawodzie nauczyciela od 33 lat. Jest autorką wielu programów min. Spotkania ze sztuką, Będę przedszkolakiem czy Piękna nasza Polska cała. Jest pomysłodawcą, głównym organizatorem i koordynatorem ,,Festiwalu Tańca Ludowego” dla dzieci z ostrowskich przedszkoli.Jolanta Dera

Jest nauczycielem w Przedszkolu nr 11. Od 2014 roku prowadzi zajęcia z języka migowego w grupach przedszkolnych . W ramach konkursu ,,Super przedszkole” – nakręciła filmik na którym dzieci wykonują piosenkę w języku migowym. W 2019 r. opracowała i wdrożyła własny program ,,Migające rączki – gry i zabawy z językiem migowym”, dla dzieci 4-6 letnich.Ilona Walendowska

Jest nauczycielem w Przedszkolu nr 12. Pani Ilona jest autorką cyklu innowacji pedagogicznych ,,W krainie tęczy”, której celem nadrzędnym jest integracja dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami oraz polisensoryczny rozwój psychofizyczny dzieci.Renata Sikora

To nauczyciel w Przedszkolu nr 13. Jej pasją jest praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Pani Renata jest autorką systemu motywacyjno-wychowawczego, który opracowała dla poszczególnych grup przedszkolnych. Jest on połączony z przygotowaniem dzieci do nauki czytania. Swoją wiedza i doświadczeniem chętnie dzieli się z młodszymi koleżankami i kolegami. Na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu znajdują się opracowane przez nauczycielkę scenariusze zajęć koleżeńskich.Adriana Bera

Jest nauczycielem w Przedszkolu nr 14. To autorka programu ,,Mówię ładnie i wyraźnie. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym”. Dzięki jej pasji i zamiłowaniu do historii prowadziła ,,żywe lekcje historii” , podczas których zapoznawała dzieci min. z wydarzeniami historycznymi, wyposażeniem wojska czy strojami cywilnymi z okresu I i II wojny światowej.Beata Trepka

Jest nauczycielem w Przedszkolu nr 15. Opracowała i wdrożyła autorski program warsztatów plastycznych ,,Mały smyk, plastykiem w mig”, którego celem było rozbudzenie dzieci w sztuce plastycznej poprzez aktywizowanie do twórczego działania rozwijającego wyobraźnię. Pomysłodawczyni międzyprzedszkolnego przeglądu wokalno– recytatorskiego ,,Jesienne nastroje” oraz konkursu fotograficznego ,,Ostrów – moja mała Ojczyzna”.Halina Szczygieł

Jest nauczycielem w Przedszkolu nr 16, od 2003 roku. Współautorka innowacji pedagogicznej ,,W magicznym świecie teatru i tańca”. Opracowała parorodzinny program ,,Rodzice sprzymierzeńcami naszych poczynań”. Realizowała projekty ,,Zaczytane przedszkole” oraz ,,PoczytajMy” promując czytelnictwo wśród dzieci.Krystyna Fischer – Bąk

Jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 7. Pracuje w zawodzie nauczyciela od 40- lat. Wykazuje wysokie zaangażowanie w pracy dla dobra szkoły.Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała Dorota Maria Lebda.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 7. W bieżącym roku szkolnym po 40 latach pracy przeszła na zasłużoną emeryturę. Jej podopieczni corocznie osiągali w szkole najwyższe wyniki w nauce. Odnosili znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach. Swoim przykładem motywowała innych do ciągłego podnoszenia kwalifikacji z korzyścią dla ucznia, szkoły i własnej osoby jako nauczyciela.Tego dnia prezydent Ostrowa wraz ze swoim zastępcą Sebastianem Górskim przekazali nauczycielom Medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymali je:Ewa Bartczak

Nauczyciel germanista w Szkole Podstawowej nr 7. Koordynator wielu wymian międzynarodowych i wyjazdów zagranicznych uczniów. Prowadzi Szkolny Klub Młodego Europejczyka, organizuje miejskie konkursy o tematyce europejskiej i promujące kodowanie w Scratch. Organizuje obchody Europejskiego Dnia Wolontariatu, gościła wolontariuszy z Niemiec i Ukrainy z fundacji Roberta Schumana. Od 2019 roku jest prezesem stowarzyszenia ,,Czas dla dzieci”, które działa w Szkole Podstawowej nr 7.Teresa Zadka

Nauczyciel religii i historii w Szkole Podstawowej nr 6. Wielokrotnie organizowała wyjazdy wakacyjne i inne działania charytatywne dla uczniów w trudnej sytuacji min. Koncert charytatywny ,,Dar Serca dla Kamilii”. Aktywnie działa w stowarzyszeniu ,,Przyjaciele Szóstki”. Założyła Szkolne Koło Turystyczne ,,Pędziwiatry SP”, grupę rowerową, z którą brała udział w rajdach. Od 13 lat odpowiada za organizację Ostrowskiego Konkursu Piosenki religijnej ,,Cecyliada”.Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:Maria Gryczka

Od 2007 roku pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 9. Koordynator projektów ,Szkoła nowych możliwości” oraz ,,Od dziś pracuję na swój sukces”- współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2020 roku została powołana w skład Wielkopolskiego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Od 2019 roku jest prezesem Stowarzyszenia ,,Ludzie Dla Ludzi” działającego przy szkole.Beata Kieliba

Od 2016 roku Dyrektor Przedszkola nr 2. Zapoczątkowała w placówce ,,Dzień babci i dziadka w młodzieżowym Domu Kultury” oraz ,,Dzień pirata na powitanie lata”. Współpracuje z Ostrowskim Centrum Hipoterapii i Szkołą Muzyczną.Anna Piec

Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2. Twórca innowacji ,,Bajkowy świat inspiracją do nauki języków obcych”, w ramach której przygotowywała grupę teatralną do licznych występów z przedstawieniem obcojęzycznym, oraz ,,Moja przygoda z językiem niemieckim dla uczniów klas I – III”, dzięki której dzieci z najmłodszych klas uczyły się dodatkowo języka niemieckiego.Izabela Potasznik

Od 2010 roku pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 .Jest pomysłodawczynią i koordynatorem wielu projektów min. Internetowy Teatr dla szkół, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, Marsz po Zdrowie. W ramach wolontariatu jest współorganizatorem półkolonii dla dzieci z terenu miasta ,,Wakacje z uśmiechem” organizowanych na Stanicy Harcerskiej Zielona Polana, organizatorem obozów harcerskich i koordynatorem, półkolonii zimowych i letnich z programem profilaktyki uzależnień ,, Aktywny wypoczynek”.Katarzyna Sułkowska

Nauczyciel matematyki i edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 6. Twórca projektów matematycznych ,,Matematyczne wędrówki po Ostrowie”, ,,Moja szkoła i moja dzielnica”, na które szkoła otrzymała dofinansowanie z Fundacji mBanku. Inicjatorka i współorganizatorka Dnia Dawcy Szpiku, koncertu charytatywnego ,,dzieci dzieciom”, współtwórca projektu ,,Trochę inni, bo starsi…”.Uroczystość uświetnił występ Piotra Zubka pt. „Moja wycinanka. Inne piosenki Jerzego Wasowskiego”. Przewodnikami tej muzycznej podróży byli: Monika i Grzegorz Wasowscy.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim