1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Trwa modernizacja Starego Cmentarza

Trwa modernizacja Starego Cmentarza

30/09/2020 13:08
Trwa modernizacja Starego Cmentarza
Trwają prace przy remoncie furtki, bramy wjazdowej oraz kapliczki na Starym Cmentarzu od strony ulicy Wysockiej. To kolejny etap prac modernizacyjnych tej zabytkowej nekropolii.

To jeden z najstarszych cmentarzy rzymskokatolickich w Polsce. Należał do pierwszych nekropolii usytuowanych poza granicami miasta. Najstarszą zachowaną częścią cmentarza jest mur z 1833 roku oraz nagrobek ks. Jana Kompałły, inicjatora budowy Królewskiego Gimnazjum Katolickiego w Ostrowie. Najcenniejszym zabytkiem na cmentarzu była rzeźba „Pielgrzym” z 1890 roku, wykonana przez Władysława Marcinkowskiego, która znajdowała się na grobie Antoniego Chiżyńskiego. Z uwagi na zagrożenie cmentarza likwidacją i możliwością dewastacji cennej rzeźby wykonanej z piaskowca, „Pielgrzyma” przeniesiono w podcienia ostrowskiej Konkatedry.

Powszechnie przyjmuje się, że cmentarz istniał od 1784 roku, ponieważ taka data widnieje na najstarszym planie miasta. Są jednak przesłanki, aby przypuszczać, że istniał już kilka lat wcześniej. Warto zaznaczyć, że metryka ostrowskiego cmentarza sięga dalej niż kilku najbardziej znanych polskich metropolii: Powązki (1790), Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1803), poznański cmentarz na Wzgórzu św. Wojciecha (1810).

Pomimo niezwykłej wagi historycznej cmentarz był kilkakrotnie zagrożony likwidacją: w 1820 roku przez władze pruskie, w czasie okupacji niemieckiej, a także po wojnie w latach 60. XX wieku w związku przebudową układu komunikacyjnego. Wstępem do tych planów było zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 5 października 1961 roku w sprawie zamknięcia cmentarza do celów grzebalnych. Decyzja ta została ,,przyklepana’’ przez Miejską Radę Narodową w 1962 roku.

Na szczęście do likwidacji nie doszło, chociaż część rodzin obawiając się planów władz, ekshumowało swoich bliskich. W 1982 roku proboszcz parafii św. Stanisława wystąpił do władz miasta o ponowne otwarcie cmentarza. W 1987 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków, a decyzją Zarządu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z 18 stycznia 1994 roku, wznowiono grzebanie zmarłych.

Prace przy remoncie furtki i bramy wjazdowej na Starym Cmentarzu ruszyły w ostatnich dniach września. Są one prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, delegatura w Kaliszu. Modernizacja obejmuje m.in.: czyszczenie murów i zmycie elewacji, wykucie starych spoin w murach z zabytkowej cegły, a następnie spoinowanie murów i sklepień oraz wymianę uszkodzonych cegieł. Prace obejmują również remont elewacji kapliczki położonej obok bramy wejściowej od strony ul. Wysockiej. Zakres prac nie uwzględnia drewnianych elementów bramy i furtki.

Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tego zadania złożyła firma KEMPA S.C. z Ostrzeszowa. Zakończenie robót planowane jest na 13 listopada br. Prace te będą sfinansowane ze środków pochodzących z ostatnich zbiórek przeprowadzonych przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oraz Spółki CRK Zieleń i Rekreacja.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim