1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Zmiana i kontynuacja w CRK Energia

Zmiana i kontynuacja w CRK Energia

17/09/2020 12:17
Zmiana i kontynuacja w CRK Energia
Rada Nadzorcza spółki CRK Energia przyjęła rezygnację prezesa Artura Dembnego złożoną ze względów osobistych. Mając na uwadze sprawną kontynuację realizowanych bieżących działań i przedsięwzięć rozwojowych w ramach wielowymiarowego projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego zadania prezesa przejął prezes Centrum Rozwoju Komunalnego Bartosz Ziółkowski. Z ramienia spółki-matki będzie on zarządzał CRK Energia bez dodatkowego wynagrodzenia.

Tego rodzaju rozwiązanie jest korzystne dla ostrowskiego sektora komunalnego, zarówno w zakresie bieżących oszczędności ekonomicznych, jak i zapewnienia spójnej i dynamicznej kontynuacji innowacyjnych przedsięwzięć energetycznych wdrażanych w Ostrowie Wielkopolskim od 2018 roku. Już dotychczas, od samego początku, cały nowatorski i ambitny projekt Ostrowskiego Rynku Energetycznego podjęty z inicjatywy prezydent Beaty Klimek i prezesa Bartosza Ziółkowskiego realizowany był przez specjalistyczną spółkę CRK Energia w ścisłej współpracy merytorycznej i organizacyjnej ze spółką-matką, tj. Centrum Rozwoju Komunalnego.

Taki model zarządzania i pracy nad projektem ORE z kluczowym udziałem Centrum Rozwoju Komunalnego jako spółki-matki zapewnia jego dalszy dynamiczny i spójny rozwój, szczególnie mając na uwadze wielowymiarowy i kompleksowy charakter przedsięwzięcia w obrębie całej komunalnej Grupy Kapitałowej.

W Ostrowskim Rynku Energetycznym obok sektora komunalnego uczestniczy ponad 50 partnerów gospodarczych i naukowych. ORE posiada certyfikat Ministerstwa Energii, a także znajduje się wśród kluczowych projektów i kierunków rozwoju całego Województwa Wielkopolskiego w Strategii Wielkopolska 2030.

Wśród najbliższych działań planuje się kontynuację prac nad przekształceniem promesy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej w stałe uprawnienie, podłączeniem do ostrowskiej zielonej energii pierwszych grup mieszkańców w budynkach wielolokalowych oraz realizacją zadań inwestycyjnych w ramach prowadzonego procesu dekarbonizacji miasta w postaci nowych źródeł energii, również ze wsparciem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualnie istotne pozostaje również dostosowanie ostrowskiego projektu energetycznego do zmieniających się ogólnokrajowych uwarunkowań prawnych we współpracy z Ministerstwem Klimatu oraz aktywne współdziałanie z lokalnymi przedsiębiorcami.

Mając na uwadze dalsze dążenie do tworzenia w Ostrowie Wielkopolskim nowoczesnego systemu gospodarki obiegu zamkniętego konsolidacja, również na poziomie zarządczym, działań specjalistycznego podmiotu, jakim jest CRK Energia ze spółką-matką, czyli Centrum Rozwoju Komunalnego pozwoli również konsekwentnie i sprawnie kontynuować branżowe prace koncepcyjne nad największymi i kluczowymi inwestycjami komunalnymi, czyli ewentualną budową elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biogazowni w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodatkowo poprzez zarządzanie spółką CRK Energia przez prezesa Bartosza Ziółkowskiego z ramienia spółki-matki bez dodatkowego wynagrodzenia, Grupa Kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego wygeneruje, kolejne po inkorporacji spółki Ostrowski Park Przemysłowy, wymierne oszczędności finansowe oraz jeszcze bardziej skonsoliduje działania w perspektywicznym i rozwojowym obszarze lokalnej i ekologicznej energetyki.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim