1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Wnioski o dotacje na remont zabytków do 30 września

Wnioski o dotacje na remont zabytków do 30 września

18/09/2020 12:16
Wnioski o dotacje na remont zabytków do 30 września
Przypominamy, że w nieprzekraczalnym terminie - do 30 września 2020 r. - przyjmowane są wnioski o uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na remont obiektu w 2021 r.

O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Adresatem Wniosku (wg obowiązującego wzoru) jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, I piętro, pokój 130 , tel. 62 582-21-30, fax 62 736-64-07.

Szczegółowe informacje uzyskać można:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim,Miejski Konserwator Zabytków, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, II piętro, p. nr 224, tel. 62 5822224, e-mail: mkz@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim