1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Rusza Ostrowski Ekspres Inwestycyjny!

Rusza Ostrowski Ekspres Inwestycyjny!

25/08/2020 17:47
Rusza Ostrowski Ekspres Inwestycyjny!
To ogromna szansa dla rozwoju naszego miasta! Ostrów Wielkopolski jest pierwszym miastem w Polsce poniżej 100 tysięcy mieszkańców, z którym Europejski Bank Inwestycyjny rozpoczął współpracę. Przed nami Wielki Program Rozwoju Miasta do 2023 roku na 250 000 000 złotych, z czego środki zewnętrzne z EBI stanowią 110 000 000 złotych. Środki te zostaną w całości przekazane na inwestycje w mieście. Ostrowski Ekspres Inwestycyjny rusza!

Decyzję Banku poprzedziły wizyty studyjne, dogłębna analiza finansów miasta i kierunków dotychczasowych inwestycji.

- Dziś, Ostrów Wielkopolski staje przed możliwością skorzystania ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Chcę szczególnie podkreślić, że jesteśmy pierwszym miastem w Polsce poniżej 100 tysięcy mieszkańców, które ubiega się o pozyskanie tak atrakcyjnego, bardzo korzystnie oprocentowanego i rozłożonego w czasie - zwrotnego finansowania – na ważne, oczekiwane i bardzo potrzebne inwestycje w naszym mieście – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Europejski Bank Inwestycyjny to bank inwestycyjny Unii Europejskiej, którego udziałowcami jest 27 państw członkowskich UE. Celem EBI jest wspieranie integracji zrównoważonego rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej państw UE. Główne narzędzia Europejskiego Banku Inwestycyjnego to wsparcie finansowe na korzystnych warunkach dla rządów, samorządów, podmiotów gospodarczych na konkretny projekt lub grupę projektów inwestycyjnych.

Warte podkreślenia jest również to, że uzyskane finansowanie należy do najkorzystniejszych (spodziewana marża to 0,69 %, a łączne oprocentowanie nie przekroczy 1 %, ponadto długi okres spłaty – do 2045 roku, w przypadku innych banków to maksymalnie 15 lat).

- To najtańsza forma finansowania zadań inwestycyjnych. Mimo wielkiej skali inwestycji jest to całkowicie bezpieczne finansowanie miasta – zaznacza Michał Żabiński, skarbnik miejski.

Podmiotem krajowym, który wspiera Ostrów Wielkopolskich w tych działaniach jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ostrowski Ekspres Inwestycyjny to aż 100 zadań inwestycyjnych. W ramach Wielkiego Programu Rozwoju Miasta do 2023 roku zrealizowane zostaną inwestycje edukacyjno – opiekuńcze, inwestycje społeczne, budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych, inwestycje ekologiczne, inwestycje sportowe i rekreacyjne, rewitalizacja przestrzeni miejskiej oraz budowa parku wodnego.

Wśród 100 zadań Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego znajdują się m.in.: Północny Odcinek Ramy Komunikacyjnej: zadanie obejmuje kontynuację budowy ramy komunikacyjnej miasta, projekt zakłada wykonanie jezdni, chodników, dróg rowerowych, oświetlenia i niezbędnej infrastruktury na odcinku 1 750 metrów. Wartość zadania 12 600 000 złotych

Dofinansowanie EBI 4 000 000 złotych

Kompleksowa modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt: obejmuje przebudowę istniejącego obiektu oraz m.in. budowę kociarni, placów zabaw dla czworonogów, wybiegów, nowych kojców, kociarni, pokoju do adopcji. Wartość zadania 5 300 000 złotych

Dofinansowanie EBI 5 000 000 złotych

Kolejny dom dla seniorów: Centrum dla seniorów oferować będzie wsparcie, opiekę i pielęgnacje. Dom będzie przeznaczone do pobytu dziennego. Wartość zadania: 1 840 000 zł

Dofinansowanie EBI: 1 800 000 zł

Program budowy mieszkań „Integracja międzypokoleniowa”: program przewiduje budowę wielorodzinnych budynków mieszkaniowych dla rodzin z dziećmi oraz osób w wieku 65+. Założeniem jest integracja międzypokoleniowa, wzajemne wsparcie i współpraca w codziennym funkcjonowaniu oraz wzajemna opieka. Wartość zadania 5 mln złotych

Dofinansowanie EBI 5 mln złotych

Budowa Ostrowskiego Parku Wodnego: dokumentacja projektowa przewiduje budowę basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, basenu do nauki pływania, zespołu saun i SPA, zaplecza socjalnego i biurowego, przebieralni, szatni oraz zagospodarowanie terenu i optymalne rozwiązania dla systemów odnawialnych źródeł energii, a także wentylację mechaniczną z rekuperacją, instalację fotowoltaiczną i odzysk ciepła z zużytej wody Wartość zadania 50 000 000 złotych

Dofinansowanie EBI 12 000 000 złotych

- To jedynie niektóre propozycje inwestycji, które chcemy skierować do EBI. Stosowną umowę, która potwierdzi ten katalog inwestycji – po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej – będziemy mogli podpisać we wrześniu. Trzeba podkreślić, że samorządy stoją dziś przed wielkim wyzwaniem, jakim jest pozyskiwanie funduszy na wielkie, inwestycyjne projekty. Te możliwości są ograniczone, a nawet się kurczą. Dlatego zdecydowaliśmy się na duże i ambitne wyzwanie, jakim było nawiązanie współpracy z EBI – zaznacza prezydent Beata Klimek.

Proces inwestystycyjny rozpocznie budowa dwóch nowoczesnych przedszkoli – będą to przedszkole przy ulicy Dobrej oraz przedszkole wraz z oddziałami żłobkowymi przy ulicy Staroprzygodzkiej – zostaną one zbudowane w technologii budownictwa pasywnego, czyli maksymalnie energooszczędnego.

– To jest po prostu dobry projekt. Mieszkańcy przekonają się do niego każdą oddaną inwestycją. Plan jest ambitny i uniemożliwia nam czekanie. Musimy podejmować działania tu i teraz. Zakładamy, że ta dobra uchwała i dobry projekt otrzyma jutro większość. To pozwoli nam przesłać stosowne dokumenty organom opiniującym, a następnie podpisać umowę z EBI. Zgodnie z planem, jeszcze w tym roku, ogłosimy pierwsze przetargi i konkursy, by w nowy rok wejść już z realizacją pierwszych zadań – dodaje Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim