1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Bezpieczeństwo, tolerancja i szacunek

Bezpieczeństwo, tolerancja i szacunek

28/08/2020 17:46
Bezpieczeństwo, tolerancja i szacunek
Przed nami nowy rok szkolny. Do naszych przedszkoli trafi 2 472 maluchów, a do szkół podstawowych 4 681 dzieci i młodzieży. 1 września wejdą do odmienionych placówek – w puli środków na szkolne zadania inwestycyjne znalazło się ponad 1,7 mln złotych. W tym roku miejskie placówki oświatowe muszą zmierzyć się z trudnym tematem zapewnienia bezpieczeństwa swoim uczniom i podopiecznym podczas trwającej wciąż epidemii.

- Rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 stawiając na trzy ważne hasła – bezpieczeństwo, tolerancja i szacunek. To priorytety. Chcemy, by młodzi ostrowianie pamiętali o bezpieczeństwie dotyczącym pandemii COVID-19, ale jednocześnie bezpieczeństwie w sieci. Chcemy pokazywać, jak ważna jest tolerancja i szacunek do drugiego człowieka, ale także do zwierząt i swojego miasta, w którym musimy dbać o wspólną przestrzeń. Chcemy, by te hasła towarzyszyły Młodemu Ostrowowi i nam wszystkim - mówi Sebastian Górski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Nowy rok szkolny w nowej rzeczywistości

We wszystkich miejskich szkołach i przedszkolach opracowane zostały stosowne procedury funkcjonowania w związku sytuacją epidemiologiczną. Wprowadzone zostały wewnętrzne regulacje na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku.

- Decyzją Ministra Edukacji Narodowej uczniowie wracają do stacjonarnej nauki. Nasze miejskie placówki, zgodnie z możliwościami, dostosowały istniejące regulaminy i procedury postepowania w okresie pandemii COVID-19 do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Niestety, nie jest to łatwe. Komunikaty są niespójne, a obowiązki zostały w ogromnym stopniu zrzucone na dyrektorów – podkreśla wiceprezydent Ostrowa.

Szkoły, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, otrzymały z Ministerstwa Edukacji Narodowej elektroniczne dystrybutory do płynów dezynfekcyjnych wraz z ich zapasem. Dodatkowo, wszystkie placówki szkolne złożyły wnioski do Ministerstwa Zdrowia o dodatkowe płyny i maseczki.

- Sprawdziliśmy zapotrzebowania naszych szkół i przedszkoli. Na podstawie informacji zebranych od dyrektorów placówek złożyliśmy odpowiednie zamówienia, tak, by dzieci, ale i pracownicy szkół i przedszkoli, mogli czuć się bezpiecznie – podkreśla Anna Grabek – Konieczna, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu.

W ramach wprowadzonych działań, szkoły i przedszkola zostały zaopatrzone w środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji oraz bezdotykowe termometry. Przy każdym wejściu do budynku umieszczone zostały środki dezynfekujące oraz odpowiednie oznaczenia informujące o nakazie zasłaniania ust i nosa. Podczas wakacji wszystkie pomieszczenia zostały gruntownie posprzątane oraz zdezynfekowane, a z sal usunięto przedmioty i pomoce dydaktyczne, których nie będzie możliwości zdezynfekować. W klasach stworzono warunki zgodne z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi – stoliki rozstawiono zachowując maksymalny dystans społeczny. Natomiast do czasu wyjaśnienia sytuacji sanitarnej zostały wyłączone źródełka wody pitnej. Zakupiono także ozonatory, a wybrani pracownicy szkół i przedszkoli przeszli szkolenie BHP z dezynfekcji pomieszczeń metodą ozonowania.

Szkolne inwestycje

Wakacyjną przerwę wykorzystano na realizację szkolnych inwestycji: remontów, napraw i doposażenia.

- Na inwestycje w placówkach szkolnych wydaliśmy ponad 1,7 mln złotych. Aż 800 tys. złotych to środki dodatkowe, uzyskane w ramach racjonalnego planowania nowego roku szkolnego. To oszczędności, które zostaną zagospodarowane na kolejne edukacyjne inwestycje – podkreśla wiceprezydent Sebastian Górski.

W ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” miasto otrzymało dofinansowanie 100 tys. złotych w ramach którego zakupiono 100 laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym. Dzięki otrzymanemu grantowi miasto wsparło 10 szkół podstawowych z Ostrowa Wielkopolskiego, dla których jest organem prowadzącym

- Aktualnie jesteśmy w trakcie ogłoszenia przetargu na zakup kolejnego sprzętu komputerowego na kwotę 125 tys. złotych również w ramach Projektu „Zdalna Szkoła +”. Całość finansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – dodaje dyrektor Anna Grabek – Konieczna.

Inwestycje w miejskich placówkach oświatowych:

• Szkoła Podstawowa nr 1: remont pracowni informatycznej, remont stołówki szkolnej, malowanie sali lekcyjnej, w innych salach drobne wyprawki malarskie;

• Szkoła Podstawowa nr 2: remont sekretariatu szkoły;

• Szkoła Podstawowa nr 4: remont instalacji elektrycznej i głównej rozdzielni oraz związany z tym remont sal lekcyjnych, remont 2 sal lekcyjnych i podłogi na II piętrze, odświeżenie pozostałych sal lekcyjnych, remont instalacji sanitarnej, modernizacja sal multimedialnych;

• Szkoła Podstawowa nr 5: remont pokoju nauczycielskiego, malowanie sal lekcyjnych, modernizacja szkolnej biblioteki i czytelni;

• Szkoła Podstawowa nr 6: modernizacja dachu budynku szkoły, postawienie 92 nowych stojaków na rowery w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, remont piłkochwytów na kompleksie sportowym ORLIK, malowanie holu i korytarza, modernizacja pomieszczeń sanitarnych;

• Szkoła Podstawowa nr 7: modernizacja kuchni i stołówki szkolnej wraz z modernizacja przylegających klatek schodowych do wysokości parteru oraz remont jednej sali lekcyjnej;

• Szkoła Podstawowa nr 9: wymiana balustrad wewnętrznych, izolacja ściany, usunięcie przecieku, izolacja węzła posadzki c.o.;

• Szkoła Podstawowa nr 11: wymiana drzwi na I piętrze szkoły, pomalowanie sali; budowa mini siłowni zewnętrznej (OBO);

• Szkoła Podstawowa nr 14: remont toalet w szatniach na sali sportowej, malowanie sali, modernizacja sanitariatów, montaż 150 nowych stojaków na rowery (OBO);

• Przedszkole nr 6: wymiana rur i drzwi, modernizacja sanitariatów;

• Przedszkole nr 7: wykonanie projektu i budowa przyłącza do sieci wód opadowych i roztopowych oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;

• Przedszkole nr 8: częściowa wymiana instalacji elektrycznej z malowaniem, modernizacja tarasu zewnętrznego;

• Przedszkole nr 10: remont oświetlenia;

• Przedszkole nr 11: budowa zbiornika retencyjnego wody opadowej;

• Przedszkole nr 14: rewitalizacja placu zabaw, budowa zbiornika retencyjnego wody opadowej, modernizacja ogrodzenia przedszkola od strony boiska SP11 wraz z wymianą kostki brukowej przy wejściu do placówki;

• Przedszkole nr 15: modernizacja placu zabaw, remont łazienki dla personelu, remont sali przedszkolnej, montaż szafek, modernizacja dachu, modernizacja budynku przedszkola łącznie z zagospodarowaniem terenu;

• Przedszkole nr 16: modernizacja parkingu od strony ul. Partyzanckiej;

• Przedszkole nr 17: Kapitalny remont 3 sal zajęciowych, korytarza, biura oraz zaplecza kuchennego, wykonanie projektu i budowa przyłącza do sieci wód opadowych i roztopowych;

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim