1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrowianie segregują

Ostrowianie segregują

20/07/2020 11:21
Ostrowianie segregują
Nowe zasady gospodarowania odpadami obowiązują od lipca. Są nimi obowiązkowa segregacja oraz wprowadzenie piątej frakcji odpadów komunalnych – bioodpadów. Jak mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego radzą sobie z tym wyzwaniem?

- Jest naprawdę dobrze. Od 1 lipca brązowe kubły zapełniają się trawą, liśćmi oraz obierkami z owoców i warzyw. Już podczas pierwszych odbiorów można zauważyć ekologiczną świadomość mieszkańców. Dodatkowo wprowadzenie nowej frakcji ułatwiło decyzję, tym ostrowianom, którzy wciąż rozważali założenie przydomowego kompostownika – informuje Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej mieszkańcy mogą zdecydować o zagospodarowaniu bioodpadów we własnym zakresie, tzn. wyposażyć nieruchomość w przydomowy kompostownik i procesowi kompostowania poddać strumień powstających bioodpadów. Wówczas nie ma konieczności wyposażenia nieruchomości w pojemnik do zbiórki bioodpadów, a mieszkańcom docelowo będzie przysługiwać zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami.

- Niestety nadal są pewne nieprawidłowości. Do brązowych pojemników często trafiają bioodpady, ale w woreczkach foliowych. Pamiętajmy, że przed wyrzuceniem takiego odpadu do kubła, należy go wyjąć z rozkładającej się przez setki lat reklamówki. Efektem nieprawidłowego gospodarowania odpadami jest zanieczyszczenie danej frakcji, co wymusza dodatkową segregację, a nawet uniemożliwia recykling - dodaje Mikołaj Kostka.

Przypominamy, co można wrzucać do brązowego pojemnika. Są to (bez woreczków foliowych, reklamówek): trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, pozostałości roślinne, obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. Do pojemnika nie wrzucamy: mięsa, kości, odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołu, gotowanych owoców i warzyw, zużytego oleju jadalnego, chusteczek i ręczników papierowych, naczyń jednorazowych, resztek „poobiadowych”, folii (reklamówek, worków). Odbiór bioodpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem, który przekazano mieszkańcom Ostrowa.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim