1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Pierwszy odcinek północnej ramy otwarty!

Pierwszy odcinek północnej ramy otwarty!

15/06/2020 18:06
Pierwszy odcinek północnej ramy otwarty!
Dziś, po odbiorach technicznych, otwarty został pierwszy odcinek północnej ramy komunikacyjnej miasta – od ulicy Kaliskiej do Grunwaldzkiej. To istotna inwestycja dla Ostrowa Wielkopolskiego, która zwiększy bezpieczeństwo rozładowując natężenie ruchu drogowego w tym rejonie. Na to zadanie ostrowski Urząd Miejski pozyskał blisko 1,5 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury.

Zakończona inwestycja znacząco wpłynie na komfort jazdy w tej części Ostrowa. Znajdują się tu bowiem obiekty generujące duże natężenie ruchu.

– Dziś oddajemy do użytku pierwszy etap ramy północnej Ostrowa Wielkopolskiego. To, co chcieliśmy osiągnąć dzięki tej inwestycji, to, po pierwsze, zwiększenie bezpieczeństwa kierowców. Ze względu na fakt, że w pobliżu znajduje się galeria handlowa, cmentarz, szpital, a także ośrodek Piaski Szczygliczka w tym rejonie codziennie przemieszczają się tysiące samochodów. Dzięki tej inwestycji odciążymy lokalną sieć drogową i zwiększymy komfort mieszkańców podczas dojazdów do pracy, do szkół, przedszkoli, do instytucji i obiektów handlowych – przekonywała podczas otwarcia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - Dzisiaj dzięki determinacji, konsekwencji, ale także dobrej współpracy finalizujemy pierwszy odcinek ramy północnej pozyskując na ten cel dodatkowe fundusze. Rama północna Ostrowa Wielkopolskiego staje się faktem!

Na to zadanie ostrowski Urząd Miejski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury w wysokości blisko 1,5 mln złotych. Koszt inwestycji to 3 354 998,33 złotych.

- Nowa droga to efekt bardzo dobrej współpracy rządu z samorządem. Dziś przekazujemy środki z Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok, dziś także podpisaliśmy pięć umów na 2020 rok – z tego kolejną umowę dla Ostrowa Wielkopolskiego. Program ten jest właśnie po to, by samorządy się rozwijały, by struktura drogowa była w Polsce i w Wielkopolsce jak najlepsza. Ukłony należą się osobom pracującym nad wnioskami – to, że otrzymuje on dofinansowanie jest efektem tego, że został bardzo dobrze napisany, byśmy nie mieli wątpliwości, że środki dla danego samorządu są istotne – informował Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski.

576 metrów nowej drogi od ulicy Kaliskiej do ulicy Grunwaldzkiej to właśnie pierwszy etap ramy północnej Ostrowa Wielkopolskiego. Szerokość drogi to 8 metrów. W ramach inwestycji na całej długości ulicy wybudowano ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego, a także ciąg pieszo – rowerowy z kostki brukowej. W zakresie budowy drogi powstał także kanał deszczowy, studnia, przebudowano rów wraz z umocnieniem jego dna i skarp, przebudowano sieć energetyczną oraz postawiono nowe oświetlenie drogowe – 18 kompletów słupów oświetleniowych i opraw. Dla bezpieczeństwa na nawierzchni pojawiły się linie odblaskowe, które dodatkowo alarmują kierowców charakterystycznym dźwiękiem, gdy ci zbaczają autem z pasa jezdni.

Przy nowej drodze znajdują się tereny inwestycyjne, które już mają swoje przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zarówno pod przemysł, jak i usługi.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo drogowe Drogbud Szablewski z Nowych Skalmierzyc oraz Firma Handlowo – Usługowa Wiktor z Latowic. Okres gwarancji na wykonane roboty drogowe to 7 lat. Prace prowadzone były od lipca 2019 roku do maja 2020 roku.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim