1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ruszają dotacje dla „łapaczy deszczu”

Ruszają dotacje dla „łapaczy deszczu”

26/06/2020 18:06
Ruszają dotacje dla „łapaczy deszczu”
Od 1 lipca w Ostrowie startuje nabór wniosków do pilotażowego programu dopłat dla mieszkańców, którzy zbierać i wykorzystywać będą wodę opadową. Na ten cel w ostrowskim budżecie zarezerwowanych zostało 70 tysięcy złotych, a mieszkańcy mogą liczyć nawet na 2 tys. zł dofinansowania.

Program dotacyjny "Ostrów łapie deszcz" ma zachęcić mieszkańców Ostrowa do efektywnego gospodarowania wodą opadową na terenie swojej posesji.

- Każdy „złapany” litr wody to przede wszystkim zmniejszenie wykorzystania wody pitnej. W okresie suszy niektóre gminy wprowadzają nawet ograniczenia w jej użyciu, zmagazynowana deszczówka staje się zatem rezerwą wody, którą możemy przeznaczyć do dbania o przydomowy ogród. Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom klimatycznym powinno stawać się codziennością. To także rola samorządów, by wyznaczać w tej dziedzinie nowe trendy – naszym nowym programem namawiamy zatem mieszkańców, by w swoich gospodarstwach domowych oszczędzali wodę i racjonalnie nią gospodarowali – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

1 lipca wystartuje nabór wniosków o udzielenie dotacji, który potrwa do 21 lipca 2020 r. (włącznie). O dofinansowanie ubiegać się mogą:

1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy;

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania - kosztów zakupu i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego, nie można jej jednak wykorzystać do opracowania dokumentacji, pokrycia kosztów remontu istniejącego systemu, a także zakupu i montażu rynien i rur spustowych.

- Na dofinansowanie w wysokości 500 zł może liczyć mieszkaniec, który na swojej posesji ustawi zbiornik na deszczówkę o pojemności do 500 litrów, 1000 zł - jeśli zbiornik będzie mieć powyżej 500 litrów. 2000 zł proponujemy tym ostrowianom, którzy zdecydują się na montaż nowego zbiornika podziemnego. By ubiegać się o dotację, wystarczy złożyć wniosek do ostrowskiego Urzędu Miejskiego – wymienia Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

- w wersji papierowej w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

- w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski),

- w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka).

UWAGA Na dole artykułu znajduje się instrukcja składania wniosku na platformie ePUAP

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do urzędu.

Potrzebne dokumenty można pobierać ze strony internetowej http://umostrow.pl (załącznik to artykułu) oraz ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/).

Należy pamiętać, że miejska dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych bezzwrotnych źródeł – nie dostaniemy dwóch takich samych dotacji.

- Krótkie okresy ulew nie zmienią niestety trudnej sytuacji, gdy do gruntu dostaje się zbyt mało wody. Jesteśmy wciąż ostrzegani przez hydrologów o niezwykle niskich stanach wody w rzekach, o nadchodzącej suszy. „Łapanie” deszczu, do którego zachęcamy ostrowian, powoduje, że woda opadowa nie znika w kanalizacji, zamiast tego jest magazynowana i stopniowo rozprowadzana. Deszczówka ma znakomite właściwości - jest miękka, kwaśna, nie zawiera magnezu i wapnia. Jej zbieranie jest ekologiczne i ekonomiczne - zmniejsza zużycie uzdatnionej wody z wodociągu, co wpłynie nie tylko na mniejsze zużycie jej lokalnych zasobów, ale też na domowe rachunki – przekonuje wiceprezydent Kostka.

Warto pamiętać, że ostrowianie mogą także skorzystać z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „Moja Woda”.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim