1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrowska Struga odbudowana i bezpieczna

Ostrowska Struga odbudowana i bezpieczna

01/06/2020 15:18
Ostrowska Struga odbudowana i bezpieczna
To kolejny, niezwykle ważny etap ostrowskiego systemu retencji – zakończone zostały prace przy regulacji i umocnieniu Strugi Ostrowskiej. – To część ogromnego zadania, które ma chronić mieszkańców naszego miasta przed skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych. Koryto Strugi zostało tak rozbudowane, że przepływająca tu ilość wód deszczowych i roztopowych nie będzie stwarzała zagrożenia podtapiania okolicznych zabudowań i terenów – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Koryto Strugi na 400-metrowym odcinku zostało odbudowane, wyregulowane i umocnione. Inwestycja ta obejmowała także zabudowę separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej. Służą one do zebrania z wody olejów, tłuszczy i innych zanieczyszczeń. Dzięki temu do rzeki trafia już woda oczyszczona.

Umowa na wykonanie tej niezwykle ważnej inwestycji podpisana została w październiku ubiegłego roku, a jej wartość to 1 940 388,72 zł. Wyłonionym w przetargu wykonawcą zadania została ostrowska firma Inkadro.

- Było to niezwykle trudne i wymagające zadanie. Prace wykonywane przy nurcie wodnym są ryzykowne ze względu na możliwość wystąpienia wody w momencie obfitych opadów. Mamy za sobą kilka niebezpiecznych sytuacji, jednak satysfakcja z dobrze wykonanej pracy jest ogromna. Niezwykle pomocną okazała się firma Sklejka – Eko, która pozwoliła nam wykonywać prace montażowe na swoim terenie. Podobnie postąpiła właścicielka zlokalizowanej obok działki. Jesteśmy za tę pomoc niezwykle wdzięczni – znacznie ułatwiło nam to wykonanie tej inwestycji – tłumaczy Zenon Woźniak, prezes firmy Inkadro.

Zgodnie z umową wykonawca na terenie inwestycji posadzi ponad sto drzew. Nasadzenia zaplanowano na jesień tego roku.

Zakończone zadanie to część większego projektu mającego na celu odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do Ołoboku. Wcześniej wybudowane zostały kolektory deszczowe w ulicy Torowej wraz z zabudową separatorów w zbiorniku (wartość zadania to 4 004 286,47 zł) oraz wybudowano zbiornik retencyjny przy ulicy Torowej (2 070 159,42 zł). Obecnie trwają jeszcze prace przy budowie rowu retencyjnego oraz kolektora deszczowego przy ul. Osadniczej (1 787 641,37 zł). Jest to ostatni etap całego przedsięwzięcia. Łączna wartość wszystkich zadań wynosi blisko 10 milionów złotych, a uzyskane przez spółkę Wodkan dofinansowanie to niemal 3 miliony złotych.

- Postawiliśmy kolejny krok dla podniesienia bezpieczeństwa wodno-kanalizacyjnego naszego miasta. To jeden z naszych priorytetów. Projekt realizowany przez spółkę Wodkan jest już na ostatniej prostej – zakończenie ostatniego etapu planowane jest na sierpień tego roku. Po zakończeniu całego przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe z ogromnej części powierzchni miasta – z blisko 20 kilometrów kwadratowych - będą oczyszczone spływać poprzez zbiornik retencyjny przy ulicy Torowej do Ołoboku – zapewnia Beata Klimek.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim